Έντυπη Έκδοση

Ανάσα μέχρι την είσπραξη του ΦΠΑ για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Ανάσα ρευστότητας αναμένεται να πάρουν χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς από σήμερα ξεκινά το καινούργιο σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ, που τους δίνει την ευχέρεια να μην αποδίδουν ΦΠΑ εάν δεν τον έχουν εισπράξει από τους πελάτες τους.

Με βάση τις αλλαγές που ισχύουν από σήμερα, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες παύουν να έχουν υποχρέωση να καταβάλουν τον ΦΠΑ μέσα στην προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης κάθε μήνα ή τρίμηνο και η πληρωμή θα γίνεται μετά την είσπραξη του τιμολογίου.

Η ένταξη στο σύστημα θα γίνει με λεκτρονική αίτηση και παράλληλη προσαρμογή των λογιστικών συστημάτων των επιχειρήσεων ώστε να καταγράφονται με σαφήνεια εισπράξεις και πληρωμές ως προς τον ακριβή χρόνο.

Οσοι επιλέξουν το νέο σύστημα θα πρέπει να εκδώσουν φορολογικά στοιχεία στα οποία θα αναγράφεται η ένδειξη «Ειδικό καθεστώς καταβολής φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής», ώστε να είναι γνωστό στον αντισυμβαλλόμενό τους ότι μπορεί να εκπίπτει ο ΦΠΑ κατά το χρόνο πληρωμής.

Σε επτά ημέρες

Εν τω μεταξύ πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει σχέδιο, ώστε η επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις να γίνεται εντός επτά ημερών, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία, που έως σήμερα κρατά κατά μέσο όρο πάνω από 300 ημέρες.

Σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων υπό την τεχνική βοήθεια και της τρόικας:

** Η επιστροφή του ΦΠΑ θα γίνεται το πολύ εντός επτά ημερών από την υποβολή της σχετικής πιστωτικής περιοδικής δήλωσης.

** Για να επιστραφεί το ποσό του ΦΠΑ εντός των επτά ημερών θα πρέπει η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας να είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

** Μετά την εκταμίευση του ΦΠΑ θα πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί κυρίως αν η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας που εισέπραξε τον ΦΠΑ έχει κάνει χρήση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
ΦΠΑ
Υπουργείο Οικονομικών
Επιχειρήσεις
Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)