Έντυπη Έκδοση

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Σχέδιο αναδιοργάνωσης και εξυγίανσης

Από τη Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. εστάλη χθες στο Χρηματιστήριο Αθηνών η παρακάτω ανακοίνωση:

Η Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. από το 1998, με αναστολή διαπραγμάτευσης από 30.3.12 και τελεί σε πτώχευση από 30.5.14, κατέθεσε στο αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με τα άρθρα 107, 108 επ. Ν 3588/2007, βασικά σημεία του σχεδίου αναδιοργάνωσής της αναφορικά με την κεφαλαιοποίησή της, την ικανοποίηση των πιστωτών της και την εξυγίανση του εκδοτικού και εκτυπωτικού της κλάδου, με ταυτόχρονο αίτημα την παράταση της σχετικής προθεσμίας κατά τρεις μήνες.

Το σχέδιο, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, χρηματοδότηση της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. με νέα κεφάλαια και αλλαγή του μετοχικού ελέγχου της επιχείρησης, θα συζητηθεί με τους πιστωτές της εταιρείας στο πλαίσιο οριστικοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου πριν την κατάθεσή του στο αρμόδιο δικαστήριο.

Ειδικά όσον αφορά στους εργαζόμενους της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., των οποίων οι απαιτήσεις είναι προνομιούχες, υπάρχει μέριμνα για τη σταδιακή καταβολή σε αυτούς του συνόλου των ποσών που θα εισέπρατταν από την εκπλειστηρίαση της περιουσίας της επιχείρησης. Το τελικό σχέδιο θα προβλέπει και δυνατότητα συμμετοχής των εργαζομένων σε πρόγραμμα κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων με σκοπό να επιτευχθεί η, κατά το δυνατόν, πλέον δίκαιη ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.

Εφόσον το σχέδιο εγκριθεί από τους πιστωτές της εταιρείας και επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, η Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. θα καταστεί η πρώτη οικονομικά υγιής εκδοτική και εκτυπωτική επιχείρηση έντυπης και ηλεκτρονικής ενημέρωσης, οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α., της οποίας σημαντικοί μέτοχοι θα είναι και οι εργαζόμενοί της.

Η Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. είναι ιδιοκτήτρια των εφημερίδων ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, του www.enet.gr και λοιπών τίτλων. Συμμετέχει στο πρακτορείο διανομής ΑΡΓΟΣ Α.Ε. με ποσοστό 24% και διαθέτει σύγχρονο κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας 14.500 τ.μ. στο Νέο Κόσμο και σύγχρονη εκτυπωτική μονάδα 20.000 τ.μ. σε έκταση 40 στρεμμάτων στο Κορωπί Αττικής.

Η Εταιρία δεσμεύεται να ενημερώνει εγκαίρως και καταλλήλως για την πρόοδο των ανωτέρω, τόσο τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου, όσο και το επενδυτικό κοινό, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

Για τη Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ελευθεροτυπία
Χρηματιστήριο Αθηνών
Εκδοτικοί οίκοι
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
Χ.Κ. Τεγόπουλος