Έντυπη Έκδοση

Υπέρ του μονοπωλίου

Υπέρ της διατήρησης του μονοπωλίου του ΟΠΑΠ τάσσεται η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίνοντας ότι το αποκλειστικό δικαίωμα που έχει στην οργάνωση και τη διαχείριση τυχερών παιγνίων είναι συμβατό με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Υστερα από δικαστική αντιδικία χρόνων μεταξύ ξένων εταιρειών και του ΟΠΑΠ και μετά την αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Ολομέλεια του ΣτΕ δέχθηκε ότι το νεότερο νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίστηκε (νόμοι 4002/2011, 4038/2012 και 4141/2013) και το οποίο διατηρεί το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ, θέτει πλέον ένα κανονιστικό πλαίσιο που εναρμονίζεται με τις επιταγές του δικαίου της Ε.Ε.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι από το σύνολο των νεότερων διατάξεων, η ελληνική νομοθεσία, διατηρώντας υπέρ της ΟΠΑΠ Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης και διαχείρισης τυχερών παιγνίων, αποσκοπεί προεχόντως στην καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού και της εγκληματικής δραστηριότητας στον τομέα των τυχερών παιγνίων μέσω της κατεύθυνσης των σχετικών δραστηριοτήτων προς ένα νόμιμο και ελεγχόμενο πλαίσιο. Με αυτό το σκεπτικό, οι δικαστές απέρριψαν προσφυγές ξένων εταιρειών που ζητούσαν να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη των αιτημάτων που είχαν υποβάλει, από το 2004 μέχρι το 2007, προκειμένου οι ελληνικές αρχές να τις χορηγήσουν άδεια παρόχου υπηρεσιών στοιχημάτων. Το βασικό τους επιχείρημα ήταν ότι το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ παραβίαζε το ευρωπαϊκό δίκαιο που κατοχυρώνει την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Β. ΦΩΤ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Αθλητισμός
Με λέξεις-κλειδιά
Αθλητικό ρεπορτάζ
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)
ΟΠΑΠ