Έντυπη Έκδοση

Η Β. Σουλτανιά στο Δ.Σ. της ΝΕΡΙΤ

Μπορεί να είναι στον αέρα (και όχι στον «αέρα»...) το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ, αλλά το Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρείας συνεχίζει να δραστηριοποιείται.

Βλέπε, για παράδειγμα, και τον ορισμό της Βασιλικής Σουλτανιά ως μέλους του Δ.Σ., μέχρι νεωτέρας. Ο ορισμός δεν είναι τυχαίος, ιδίως σε μια εποχή όπου η ΝΕΡΙΤ έχει διάφορα νομικά ζητήματα να τρέξει. Τα ασφαλιστικά μέτρα, ας πούμε, δημοσιογράφων, που θεωρούν ότι ήταν διαβλητή η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων συναδέλφων τους για συμβάσεις αορίστου χρόνου. Ορίστε και η σχετική απόφαση:

«Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 4173/2013 "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ιντερνετ και Τηλεόραση" (ΦΕΚ Α' 169),

β) του άρθρου 15 παρ. 2 του άρθρου μόνου της ΚΥΑ 12/12.9.2013 Εγκριση καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ και ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε." (ΦΕΚ Β'2308).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τον ορισμό της Νομικής Συμβούλου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., Βασιλικής Σουλτανιά, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, με θητεία μέχρι την ολοκλήρωση του ορισμού των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ

Καθηγητής Θεόδωρος Π. Φορτσάκης 

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου».

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
TV & Media
Νεα Ελληνική Ραδιοφωνία Ιντερνετ και Τηλεόραση (ΝΕΡΙΤ)