Έντυπη Έκδοση

Επενδυτικές ευκαιρίες στη Ζάμπια αναζητούν Ελληνες επιχειρηματίες

Ευκαιρίες για το ελληνικό κεφάλαιο υπό συνθήκες ύφεσης της ελληνικής οικονομίας δείχνουν να παρουσιάζουν αναπτυσσόμενες χώρες. Ολοένα και περισσότεροι επενδυτές προσανατολίζονται πλέον προς τα έξω, αναζητώντας είτε συνεργασίες είτε μετεγκατάσταση των επιχειρήσεών τους στο εξωτερικό. Μία από τις πρωτοβουλίες που πήραν Ελληνες επιχειρηματίες τα τελευταία χρόνια ήταν η ίδρυση του Ελληνο-Ζαμπιανού Επιμελητηρίου.

Το Επιμελητήριο αυτό ιδρύθηκε στην Αθήνα, με την πρωτοβουλία Ελλήνων και Ζαμπιανών επιχειρηματιών και λειτουργεί ως ανεξάρτητο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου, έχοντας στόχους τη συνεχή προώθηση των αμοιβαίων οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ζάμπιας, καθώς επίσης και την ανάπτυξη των πολιτιστικών δεσμών των δύο χωρών. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι που πέρασε.

Η γεωγραφική θέση αυτή καθαυτή είναι σημαντική για τη λήψη απόφασης επενδυτικής διείσδυσης, αφού η Ζάμπια βρίσκεται σε κομβική θέση για τη διακίνηση εμπορευμάτων και λοιπών αγαθών στην υποσαχάρια Αφρική. Επιπλέον, η μεταφορά μεταποιημένων προϊόντων της Νότιας Αφρικής, προκειμένου να διανεμηθούν στις υπόλοιπες χώρες της Αφρικής, πραγματοποιείται μέσω της Ζάμπιας.

Σήμερα οι φυσικοί πόροι της Ζάμπιας αποτελούν το βασικό μοχλό κίνησης της οικονομίας της. Η εξόρυξη χαλκού αποτελεί το σημαντικότερο προϊόν εξαγωγής, αφού η Ζάμπια κατέχει τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια εξόρυξη χαλκού. Ο δεύτερος μοχλός της οικονομίας της χώρας είναι οι μεγάλες αγροτικές καλλιέργειες, οι οποίες εκσυγχρονίζονται συνεχώς και ανταγωνίζονται ακόμα και καλλιέργειες της Λατινικής Αμερικής. Εκτός από τις καλλιέργειες, βασικό άξονα ανάπτυξης αποτελεί και η εκτροφή βοοειδών για εγχώρια κατανάλωση και εξαγωγή.

Οι οικονομικοί παράγοντες που συνδέονται με διείσδυση επενδύσεων στη Ζάμπια είναι η σταθερότητα της οικονομίας της χώρας και ο ρυθμός ανάπτυξής της την τελευταία 10ετία. Επίσης η σύνδεση του εθνικού τους νομίσματος με το δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και η συσχέτιση με τα άλλα νομίσματα συναλλαγών, όπως το ευρώ, το γεν κ.ά., βοηθάει στις ομαλές εμπορικές συναλλαγές. Καταλυτικό είναι και το σύγχρονο και συνεχώς αναπτυσσόμενο τραπεζικό σύστημα της χώρας.

Οι υπηρεσίες που κατά περίσταση παρέχει το Ινστιτούτο είναι, μεταξύ άλλων, η δημιουργία χώρου υποδοχής επιχειρήσεων, η ποικιλότροπη στήριξη και προώθηση δημιουργίας και εμπέδωσης σχέσεων ανάμεσα σε ελληνικές και ζαμπιανές επιχειρήσεις, η εκπόνηση μελετών για ό,τι έχει να κάνει με την ελληνική και ζαμπιανή αγορά, οι υπηρεσίες Internet κ.τ.λ. Παραδείγματα εταιρειών οι οποίες έχουν κινηθεί με επιτυχία στην αγορά της Ζάμπιας τους τελευταίους μήνες αποτελούν η Infosense Ltd στο χώρο της Πληροφορικής, η Pharmex Zambia Ltd, θυγατρική της ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. στο χώρο της εμπορίας φαρμάκων και αναλώσιμων για νοσοκομειακή χρήση και η Importus Ltd, η οποία ασχολείται με την εισαγωγή, εμπορία, διανομή και προώθηση προϊόντων.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Επιχειρήσεις
Επιχειρηματικότητα