Έντυπη Έκδοση

ΕΡΕΥΝΑ: ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΠΑΤΗΜΕΝΗ

Το ρίσκο δεν ταιριάζει στους συνεταιρισμούς

Ανέκαθεν οι συνεταιρισμοί αποτελούσαν αναπτυξιακά κύτταρα στην ύπαιθρο

Οι συνεταιρισμοί δεν αγαπούν τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Η πλειονότητά τους (82%) επιλέγει να ακολουθήσει μια στάση αναμονής ως προς τα επενδυτικά και αναπτυξιακά τους σχέδια, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει πιθανά λάθη που θα ζημιώσουν τα μέλη τους.

Οι συνεταιρισμοί σήμερα καλούνται να στηρίξουν ανθρώπους που επιστρέφουν στην ύπαιθρο για να ασχοληθούν με τη γεωργία Οι συνεταιρισμοί σήμερα καλούνται να στηρίξουν ανθρώπους που επιστρέφουν στην ύπαιθρο για να ασχοληθούν με τη γεωργία Το 31% των συνεταιρισμών δεν θεωρεί ότι έχει επιθετική στάση έναντι των ανταγωνιστών του. Μόνο το 21% ακολουθεί τη στρατηγική της γρήγορης επίθεσης έναντι της πολιτικής που ακολουθούν οι κεφαλαιουχικές ανταγωνίστριες επιχειρήσεις τροφίμων.

Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί της Ελλάδας και η ανταγωνιστικότητά τους βρέθηκαν στο επίκεντρο έρευνας που πραγματοποιήθηκε στον Τομέα Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ. Η έρευνα, με τίτλο «Στρατηγικές των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα για την αύξηση της Ανταγωνιστικότητάς τους», ολοκληρώθηκε το 2013 και πραγματοποιήθηκε από την επίκουρη καθηγήτρια του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ Παναγιώτα Σεργάκη και τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αγροτικής Οικονομίας του ΑΠΘ Χρυσούλα Παπαδοπούλου.

Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια προσωπικών συνεντεύξεων με υψηλόβαθμα στελέχη 39 αγροτικών συνεταιρισμών της Ελλάδας.

Η πλειονότητα των Συνεταιρισμών στην Ελλάδα ενδιαφέρεται κυρίως για τη δυνατότητα εξυπηρέτησης συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών με προϊόντα χαμηλού κόστους και στη συνέχεια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Οι μισοί (47%) συνεταιρισμοί είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά στις αλλαγές που μπορούν να κάνουν στα υπάρχοντα προϊόντα αλλά και στην εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά, καθώς προτιμούν να κινούνται με μικρά και σταθερά βήματα, ακολουθώντας πολλές φορές άλλες πρωτοπόρες επιχειρήσεις τροφίμων. Δηλαδή, βασίζονται περισσότερο σε προϊόντα που έχουν γίνει ήδη αποδεκτά από τους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση (56,2%) στα ήδη δοκιμασμένα προϊόντα, όπως φρούτα, λαχανικά, ελαιόλαδο, καθώς είναι επιφυλακτικοί, μη θέλοντας να ρισκάρουν εισάγοντας καινοτόμα προϊόντα. Τα προϊόντα που παράγει και εμπορεύεται ο συνεταιρισμός αποτελούν κριτήριο για τη συχνότητα εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά.

«Για να είναι ανταγωνιστικοί οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να εξελιχθούν με γνώμονα τις τάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς. Η επιβίωσή τους εξαρτάται από το "πώς" και "πόσο έγκαιρα" θα προσαρμοστούν, "πώς" θα αξιοποιήσουν την τεχνολογία, αν θα εισαγάγουν καινοτομίες και πώς θα διατάξουν τους πόρους τους. Παράλληλα, οι πολιτικοί πρέπει να εδραιώσουν τους κατάλληλους μηχανισμούς προκειμένου να βοηθήσουν τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των παραγωγών», υποστηρίζει η επίκουρη καθηγήτρια του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ Παναγιώτα Σεργάκη.

Συνολικά, όπως προκύπτει από την έρευνα, οι συνεταιρισμοί που επιλέγουν να πουλούν διαφοροποιημένα προϊόντα σε υψηλότερες τιμές τολμούν να ρισκάρουν, θέλοντας να είναι πρωτοπόροι στον κλάδο τους. Σε αντίθεση με αυτούς, οι συνεταιρισμοί που πουλούν προϊόντα χαμηλού κόστους εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί στην αγορά καθώς λόγω της φύσης των προϊόντων που εμπορεύονται, συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα μεταποίησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνεταιρισμοί είναι ένας σημαντικός θεσμός διότι ανέκαθεν αποτελούσαν αναπτυξιακά κύτταρα στην ύπαιθρο, με σημαντική οικονομική και κοινωνική συμβολή στο ατομικό επίπεδο των μελών αλλά και στο τοπικό επίπεδο. Οπως υποστηρίζει η έρευνα, συμβάλλουν στην αξιοποίηση των τοπικών πόρων, στην αποτροπή μονοπωλιακών πρακτικών προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, στη διατήρηση και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς, στηρίζουν τον κοινωνικό ιστό της τοπικής κοινωνίας και καλλιεργούν συνθήκες συγκράτησης του πληθυσμού στις εστίες του. Σήμερα, επιπλέον, καλούνται να στηρίξουν ανθρώπους που επιστρέφουν στην ύπαιθρο για να ασχοληθούν με τη γεωργία.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Αγροτικά θέματα & αγροτική πολιτική
Συνεταιρισμοί/αγροτικοί/κοινωνικοί