Έντυπη Έκδοση

Η καινοτομία και πώς θα την αναγνωρίσουμε

«Λύσεις μόνο με καινοτόμες επενδύσεις»

Ηπροσπάθεια όλων μας είναι να επιτύχουμε ανάπτυξη μέσω επενδύσεων. Οι επενδύσεις, όπως ισχυρίζονται, πρέπει να είναι καινοτόμες. Στόχος μας είναι οι καινοτόμες επενδύσεις για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Η καινοτομία είναι το ζητούμενο, είναι το επίκεντρο των επιδιώξεών μας.

Το τι όμως είναι καινοτομία και πώς θα την αναγνωρίσουμε, δεν μας έχουν επαρκώς εξηγήσει, και πλανάται θολή στο χώρο της φαντασίας μας.

Με τις καινοτόμες δράσεις των επενδύσεων θα ασχοληθούμε στη συνέχεια, προκειμένου να καταγράψουμε κανόνες και παραδείγματα.

Η καινοτομία ορίζεται ως η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με απώτερο σκοπό την παραγωγή προϊόντων ή/και την παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης εφαρμογής.

Επίσης, σύμφωνα με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11η/3/2003, αλλά και κατά τα οριζόμενα στο εγχειρίδιο του Οσλο (ΟΟΣΑ) / Eurostat, Νοέμβριος 2005, η έννοια της καινοτομίας περιλαμβάνει: την τεχνολογική και τη μη τεχνολογική και την οργανωτική καινοτομία.

Συνεπώς, η καινοτομία μπορεί να αναφέρεται:

* σε ένα νέο προϊόν

* σε μία νέα διαδικασία

* σε μία νέα υπηρεσία

* στους τρόπους παραγωγής

* στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται

* στη διοικητική δομή ενός οργανισμού, σε σχέση με τους πελάτες ή καταναλωτές.

Τέλος, για κάθε μορφή καινοτομίας ορίζονται τα ακόλουθα:

Τεχνολογική καινοτομία

Α) Προϊόντων: Πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα:

i. νέων τεχνολογικών εξελίξεων

ii. νέων συνδυασμών υπαρχουσών τεχνολογιών

iii. χρησιμοποίηση άλλου είδους γνώσεων που αποκτήθηκαν από την επιχείρηση

Β) Διαδικασιών: Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα πρέπει να είναι σημαντικό σε σχέση:

i. με τον όγκο της παραγωγής

ii. την ποιότητα των προϊόντων

iii. το κόστος παραγωγής και διανομής

Μη τεχνολογική καινοτομία

Α) Οργανωτική: Η εφαρμογή νέων μεθόδων ή μεταβολών των μεθόδων στη δομή ή τη διοίκηση της επιχείρησης με σκοπό:

i. την ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών

ii. την αποτελεσματικότητα των ροών εργασίας

Β) Εμπορική: Η εφαρμογή νέων ή βελτιωμένων σχεδίων ή μεθόδων πώλησης, με σκοπό:

i. την αύξηση της ελκυστικότητας των αγαθών και υπηρεσιών

ii. την είσοδο σε νέες αγορές

Ενα σημαντικό κριτήριο για όλα τα είδη καινοτομίας είναι ότι πρέπει να περιέχουν μία σημαντική αλλαγή στα υπάρχοντα προϊόντα (αγαθά και υπηρεσίες), τις διαδικασίες, τις μεθόδους εμπορίας, ή τις οργανωτικές δομές και πρακτικές της επιχείρησης.

Τι δεν είναι καινοτομία οποιασδήποτε μορφής

Α) Οποιες έχουν μικρή σημασία ή εμβέλεια ή δεν επιφέρουν ικανό βαθμό νεωτερισμού στην επιχείρηση. Π.χ., διακοπή χρήσης, αλλαγές λόγω μεταβολής των τιμών, αντικατάσταση ή αναβάθμιση προϊόντος, διαδικασίας ή συσκευασίας.

Β) Οποιες επιφέρουν «άλλες δημιουργικές βελτιώσεις», οι οποίες δεν αφορούν τα χαρακτηριστικά απόδοσης των προϊόντων, ούτε τον τρόπο παραγωγής ή διανομής, αλλά την αισθητική, τη μόδα ή γενικά άλλες αισθητικής φύσεως.

Παραδείγματα του τι μπορεί να είναι τεχνολογική καινοτομία

Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και κατ' ουδένα λόγο εξαντλεί όλες τις περιπτώσεις.

Βιομηχανία/Παραγωγή

Καινοτομία προϊόντος / διαδικασίας

* Νέες μέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων / υπηρεσιών με νέες πρώτες ύλες.

* Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών.

* Προϊόντα βιοτεχνολογίας.

* Νέες ενεργειακές τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα.

* Φάρμακα βιολογικής βάσης.

* Νέες διαγνωστικές μέθοδοι στην ιατρική ή στην παραγωγή.

* Τεχνολογίες αισθητήρων.

* Προϊόντα για την παροχή προστασίας του χρήστη ή περιβάλλοντος.

* Συστήματα ολικής διαχείρισης απορριμμάτων ή αποβλήτων.

* Αξιοποίηση απορριμμάτων / αποβλήτων.

* Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης ανά μονάδα προϊόντος / υπηρεσίας.

* Ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία/ παροχή υπηρεσιών.

* Μέθοδος μέτρησης και ελέγχου διαδικασιών ή/και ποιότητας των προϊόντων με αισθητήρες.

* Συστήματα που μετρούν και ελέγχουν τα αποθέματα των προϊόντων.

* Εισαγωγή μεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής (π.χ., αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής).

* Εισαγωγή προγραμμάτων προσομοίωσης για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των τελικών ή και των ενδιάμεσων μεθόδων της παραγωγής και των προϊόντων.

Εμπόριο - Χονδρικό εμπόριο

Καινοτομία «προϊόντος» ή διαδικασίας

* Εισαγωγή οικολογικών προϊόντων στη σειρά των αγαθών.

* Νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης.

* Εισαγωγή επιπρόσθετων υπηρεσιών: συνδυασμένες υπηρεσίες (π.χ. τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξέταση και πιστοποίηση υπηρεσιών).

* Πώληση απευθείας στον πελάτη - Ηλεκτρονική ανταλλαγή προϊόντων.

* Μείωση ενεργειακού «αποτυπώματος» παραγωγικών διαδικασιών.

* Μέθοδοι εντοπισμού και ελέγχου των φορτίων.

* Ψηφιακός χειρισμός προϊόντων.

* Εισαγωγή καναλιών άμεσης επανατροφοδότησης μεταξύ πελάτη -παραγωγού.

* Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. σε οπτικούς δίσκους).

* Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών για συντονισμό όλων των απαιτήσεων των πελατών.

Αλλες περιπτώσεις καινοτομίας

* Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογές (π.χ., αγροτικό τομέα).

* Ανάπτυξη ευέλικτου και φιλικού προς το χρήστη λογισμικού.

* Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού πρωτότυπου προϊόντος / διεργασίας / παροχής υπηρεσίας.

* Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης.

* Εξ αποστάσεως συντήρηση λογισμικού και παροχή συμβουλών.

* Παροχή νέων εφαρμογών και προγραμμάτων πολυμέσων.

* Εφαρμογές εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.

* Εφαρμογή θερμογραφικών και μεθόδων/τεχνικών μη- καταστροφικών ελέγχων στην αποτίμηση τεχνικών συστημάτων.

* Εφαρμογές τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης.

* Εφαρμογές τηλε-ιατρικής.

*Οικονομολόγος, πρ. ερευνητής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Επενδύσεις
Καινοτομίες/Ιδέες
Δημοσιεύματα/Αρθρα/Σχολιασμοί/Παρεμβάσεις