Έντυπη Έκδοση

Ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων δράσεων

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Με τη ΓΙΩΤΑ ΑΛΕΒΙΖΟΥ

Κάθε πόλη, δήμος, γειτονιά ή δρόμος έχει δυνατότητες για βελτίωση, ανάπλαση, δημιουργία. Αυτές οι δυνατότητες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη μορφή και τον τρόπο λειτουργίας του χώρου, αλλά και από το δυναμικό των ίδιων των ανθρώπων που ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται το χώρο.

«Να μείνουν, προπάντων, ιδιοκτήτριες της ύπαρξής τους οι ανεξάντλητες ομορφιές του τόπου μας». ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ «Να μείνουν, προπάντων, ιδιοκτήτριες της ύπαρξής τους οι ανεξάντλητες ομορφιές του τόπου μας». ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ  Η βιωματική γνώση του χώρου αλλά και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα, οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ αυτών των ανθρώπων μπορούν να γίνουν δυνάμεις ενεργοποίησης, επιρροής, επέμβασης ή αλλαγής. Το ερευνητικό πρόγραμμα Asset mapping: Comparative Approaches αφορά την ανάπτυξη μεθολογιών για τη χαρτογράφηση και ενθάρρυνση τοπικών δυνατοτήτων, πόρων, γνώσεων και δυναμικών ανάπτυξης, με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή των πολιτών στη δημιουργία νέων δράσεων: χωρικών, κοινωνικών και πολιτισμικών. Μιλάμε με τη Γιώτα Αλεβίζου, ερευνήτρια, λέκτορα στα ΜΜΕ και Digital Cultures, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Μ. Βρετανίας.

- Ποιοι συμμετέχουν;

«Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε από μια ομάδα ακαδημαϊκών και επαγγελματιών που εξειδικεύονται πάνω σε τρόπους που τοπικές κοινότητες στη Βρετανία μπορούν να ενεργοποιηθούν και να αναπτύξουν νέες δράσεις. Χρηματοδοτείται από το κρατικό ερευνητικό Ιδρυμα για τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες της Βρετανίας (Arts and Humanities Research Council) [σ.σ.: το πρόγραμμα συντονίζεται από τη δρα Γιώτα Αλεβίζου, κοινωνιολόγο-επικοινωνιλόγο (http://

www9.open.ac.uk/mct/people/giota.alevizou ή http:// www.open.ac.uk/people/pa2859)]».

- Σκοπός σας;

«Να διερευνηθούν οι προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο αναγνώρισης των "πόρων" των ομάδων της πόλης καθώς και οι αξίες, τα κίνητρα και άλλες επεμβάσεις, πολιτιστικές, κοινωνικές ή χωρικές. Ως πόρους αντιλαμβανόμαστε: το χώρο/τόπο, τη μνήμη/τις εμπειρίες, ομάδες, ανθρώπους, δεξιότητες, γνώση, υποδομές, κοινωνικά δίκτυα και επικοινωνία, εκδηλώσεις, αξίες, δικαιώματα, μορφές και τρόπους ενδυνάμωσης της δομής τους, τρόπους έκφρασης, συμμετοχής και ένταξης».

- Το δίκτυο δράσης εδώ;

«Εχοντας ήδη αναπτύξει ένα δίκτυο "έρευνας δράσης" με ομάδες και κινήματα εθελοντισμού στη Βρετανία, έχουμε έρθει στην Αθήνα από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, με στόχο: να εξερευνήσουμε τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι πολίτες δρουν, να κατανοήσουμε τις δυνατότητες και τις δυσκολίες που υπάρχουν και να ανοίξουμε ένα διάλογο για το πώς οι διαφορετικές εμπειρίες μας μπορούν να συντονιστούν και να εξελιχθούν στο μέλλον. Εχουμε ήδη αναπτύξει επικοινωνία με περισσότερες από 15 ομάδες, που δρουν σε τοπικό και κοινωνικό επίπεδο στην Αθήνα (ομάδες στην Ακαδημία Πλάτωνος, αρκετές ομάδες στην Κυψέλη, το δίκτυο Προφορικής Ιστορίας, την Ομάδα Δρόμοι ζωής, το Στέκι των Μεταναστών, City of Errors, Atenistas, imagine the city, ΣυνΑθηνά, Δουργούτι Island Hotel, το Σπιθάρι, Ιχνοι εμπορίου και άλλες ομάδες)».

- Το ερευνητικό πλαίσιο το οποίο χρησιμοποιείτε;

«Η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου και της αλληλεγγύης μπορεί να παρατηρηθεί και να εξεταστεί στους τόπους/χώρους που χρησιμοποιούν και κινούνται οι ομάδες της κοινότητας και στους σκοπούς και στόχους των διαφορετικών δραστηριοτήτων τους. Πολλοί τελευταία αναφέρονται στην αύξηση του εθελοντισμού στην Ελλάδα. Δείτε πρόσφατο άρθρο στην εφημερίδα "The Guardian" (σ.σ.: http:// www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2014/sep/19/greece-volunteering-politics-charities-europe). Στοιχεία που μπορούν να οργανωθούν θεματικά στο πλαίσιο της έννοιας του κοινωνικού κεφαλαίου που μας ενδιαφέρουν είναι τα εξής: κοινοτικά ή τοπικά δίκτυα, κίνητρα για συμμετοχή στα κοινά, τοπική ταυτότητα και η έννοια της αλληλεγγύης και ισότητας με άλλα μέλη, μορφές εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας και οι διασταυρώσεις με τα media και την αστική κουλτούρα (σε επίπεδο αξιών, γνώσης, αμοιβαιότητας, ταυτότητας, πρακτικών, τόπων συζήτησης και διαλόγου).

* Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.comparativeassetmapping.org.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Πρόσωπα
Ανθρώπινα
Συνεντεύξεις
Κινήματα/Ομάδες/Δράσεις