Έντυπη Έκδοση

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΠΝΕΕΙ, ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ

Πάνω οι φόροι, κάτω ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία

Ακόμα έναν προϋπολογισμό λιτότητας κρύβει πίσω από τις αισιόδοξες εκτιμήσεις του το προσχέδιο του προϋπολογισμού, καθώς προβλέπει αύξηση άμεσων και έμμεσων φόρων συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ και αντίστοιχη μείωση δαπανών. Ακόμα μία χρονιά ο προϋπολογισμός προβλέπει μείωση δαπανών για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία, ενώ αντίστοιχα «κουρεμένη» κατά 70% θα είναι και η αύξηση των αποδοχών των ενστόλων, καθώς το υπουργείο Οικονομικών έχει προβλέψει κονδύλι μόλις 126 εκατ. ευρώ.

 Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι δημοσιονομικές προβλέψεις του προϋπολογισμού αμφισβητούνται ήδη από την τρόικα, γεγονός που αποδεικνύεται από τις αόριστες αναφορές για το πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των δαπανών.

ΕΣΟΔΑ: Ονειρα φθινοπωρινής νυκτός

Σε ένα υπεραισιόδοξο σενάριο βασίζεται η πρόβλεψη του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, ότι τα έσοδα θα αυξηθούν κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, χωρίς τη λήψη νέων μέτρων και θα διαμορφωθούν στα 50,67 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,6% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2015 - 2018.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η αύξηση αυτή αναμένεται να προέλθει, κυρίως, από:

Τα αυξημένα έσοδα, κατά 883 εκατ. ευρώ, λόγω της είσπραξης τους πρώτους μήνες του 2015 των δύο δόσεων του ΕΝΦΙΑ του έτους 2014. Ωστόσο, το ποσό αυτό σε δημοσιονομική βάση θα καταγραφεί στο έτος 2014.

Την αύξηση του φορολογητέου εισοδήματος των μισθωτών, λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Την αύξηση της παρακράτησης φόρου από συντάξεις, μετά την εκκαθάριση των πολλαπλών συντάξεων από έναν εκκαθαριστή (ΗΔΙΚΑ). Η παρέμβαση αυτή θα αυξήσει το φόρο εισοδήματος, καθώς θα παρακρατείται ο αναλογών φόρος στην πηγή, ενώ ταυτόχρονα θα ανακουφίσει πολλούς συνταξιούχους που έπρεπε να καταβάλουν αυξημένο φόρο, σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, μετά την εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων.

Την περαιτέρω βελτίωση της είσπραξης φόρων παρελθόντων ετών, εξαιτίας των δράσεων και των πρωτοβουλιών που έχουν σχεδιασθεί από τις αρχές, μεταξύ άλλων και με τη βελτίωση του πλαισίου ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι στον Τακτικό Προϋπολογισμό προβλέπονται μειωμένα έσοδα, από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 30%, και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά 30%.

Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 954 εκατ. ευρώ, σε ταμειακή βάση, έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2015-2018 και κατά 754 εκατ. ευρώ, σε δεδουλευμένη βάση.

Η αύξηση αυτή οφείλεται, κυρίως, στις προκαταβολές, από την Ε.Ε., για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, οι οποίες δεν είχαν ενσωματωθεί στο ΜΠΔΣ 2015-2018, στα αυξημένα έσοδα από προγράμματα και δράσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη και Αλιεία, τις Μεταναστευτικές Ροές και το νέο πρόγραμμα της Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, καθώς επίσης και στα έσοδα από τις εκτιμώμενες επιστροφές κεφαλαίων που δεν θα χρησιμοποιηθούν από συγκεκριμένα Ταμεία, λόγω κλεισίματος στις 31/12/2015, της επιλέξιμης περιόδου 2007-2013.

ΔΑΠΑΝΕΣ: Περικοπές ύψους 173 εκατ. ευρώ

Δεν νοείται μνημονιακός προϋπολογισμός χωρίς να περιλαμβάνει μείωση στο σκέλος των δαπανών, οι οποίες αφορούν ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία. Ετσι και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2015 περιλαμβάνει περικοπή δαπανών ύψους 173 εκατ. ευρώ, ώστε αυτές να διαμορφωθούν σε 13,91 δισ. ευρώ.

Συνολικά οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 49,224 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 170 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ, στα ίδια επίπεδα με το 2014, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι δαπάνες για το πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του 2014, ύψους 1,219 δισ. ευρώ.

Οι πρωτογενείς δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 41,811 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 380 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ και μειωμένες κατά 672 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2014.

Στο μέτωπο των μισθών και των συντάξεων οι δαπάνες προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 18,68 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 615 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ, κυρίως εξαιτίας της αύξησης των αποδοχών στους ενστόλους. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται, κυρίως, στην αύξηση των δαπανών μισθοδοσίας λόγω:

- της μεταφοράς πιστώσεων από τους λοιπούς υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης, κυρίως από τους ΟΤΑ α' βαθμού και από τον ΕΟΠΥΥ, λόγω της μεταφοράς προσωπικού σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, κυρίως στα υπουργεία Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας του προσωπικού,

- των νέων προσλήψεων προσωπικού με βάση τον κανόνα 1:1 (μία πρόσληψη για κάθε μία αναγκαστική αποχώρηση),

- της καταβολής αυξημένων αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία και συνταξιούχων και

- της καταβολής της πρώτης δόσης των αναδρομικών περικοπών αποδοχών και συντάξεων των δικαστικών και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

ΑΓΟΡΕΣ: Με έντοκα και ομόλογα

«Σήμα» για νέα έξοδο στις αγορές το 2015 δίνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το απόθεμα των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου θα ανέλθει στα 75,8 δισ. ευρώ, από 66,8 δισ. ευρώ που είναι η εκτίμηση για το 2014.

Η διαφορά των 9 δισ. ευρώ προκύπτει από την «ανταλλαγή υφιστάμενων εκδόσεων ομολόγων με νέες εκδόσεις με σκοπό την παροχή ρευστότητας σε επιλεγμένα σημεία της καμπύλης αποδόσεων, καθώς και την περαιτέρω προσφυγή σε δανεισμό στις διεθνείς αγορές με εκδόσεις ομολόγων διαρκείας μεγαλύτερης των πέντε ετών».

Η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση του ελληνικού Δημοσίου για το 2015 θα συνεχίσει να υλοποιείται μέσω εκδόσεων εντόκων γραμματίων, ενώ αναμένεται να συνεχισθεί η σύναψη συμφωνιών repos (3 δισ. ευρώ) για την κάλυψη των βραχυχρόνιων αναγκών ταμειακής ρευστότητας.

Τέλος, το προσχέδιο αναφέρει πως το ανεξόφλητο ύψος των εντόκων γραμματίων αναμένεται το 2015 να παραμείνει στα επίπεδα των 14,84 δισ. ευρώ.

ΕΝΣΤΟΛΟΙ: Ψαλίδι 70%

Ψαλιδισμένες κατά 70% πρέπει να αναμένουν οι ένστολοι την αύξηση των αποδοχών τους, καθώς αν και το προσχέδιο δεν αναφέρει αναλυτικά το σχέδιο «διόρθωσης» των μισθών των ενστόλων, προβλέπει δαπάνη έναντι της επιστροφής των αναδρομικών σε ενστόλους και δικαστικούς, η οποία θα φτάσει τα 414,7 εκατ. ευρώ και ακόμα 126,2 εκατ. ευρώ η δαπάνη για αυξήσεις μισθών και συντάξεων των ενστόλων από την 1η Ιουλίου 2014.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, η αποκατάσταση του μισθολογίου των ενστόλων θα γίνει αναδρομικά από τον Ιούλιο 2014, ενώ ακόμα είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει η καταβολή των αναδρομικών και σε ποιο βάθος χρόνου. Ωστόσο, έπειτα από απαίτηση της ΕΛΣΤΑΤ, με το κονδύλι των αναδρομικών η καταγραφή της δαπάνης έγινε στον προϋπολογισμό του 2014.

Φόρος και στον αέρα που αναπνέουμε

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Κυβέρνηση
Υπουργείο Οικονομικών
Εφορία και φορολογική πολιτική
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
Σχετικά αρχεία
el35--4 - 549 KB
Κύριο θέμα
Μόνο στη φαντασία της υπάρχει ανάπτυξη
Για το ίδιο θέμα
Φόρος και στον αέρα που αναπνέουμε