Έντυπη Έκδοση

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φόρος και στον αέρα που αναπνέουμε

Τη στιγμή που η κυβέρνηση καταθέτει τον προϋπολογισμό χωρίς πραγματικές φοροελαφρύνσεις, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εκδίδει μια ανεκδιήγητη απόφαση με την οποία φορολογεί μέχρι και τον «αέρα που αναπνέουν» οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις.

Προς το παρόν, οι χορηγήσεις ειδικών στολών εργασίας τη γλιτώνουν Προς το παρόν, οι χορηγήσεις ειδικών στολών εργασίας τη γλιτώνουν Συγκεκριμένα, η απόφαση προβλέπει ότι οι παροχές σε είδος που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και προστίθενται στο μισθό. Με λίγα λόγια, αυτό σημαίνει ότι από την 1η Ιανουαρίου θα γίνεται παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών και για τις παροχές αυτές, φουσκώνοντας ακόμα περισσότερο το φόρο εισοδήματος σε χιλιάδες μισθωτούς.

Να ξεπερνά τα 300 ευρώ

Ως βασικές προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί μια παροχή σε είδος ως εισόδημα είναι:

- να υπάρχει εργασιακή σχέση μεταξύ του ωφελούμενου και της επιχείρησης,

- η συνολική αξία των παροχών που λαμβάνει ο εργαζόμενος να ξεπερνά τα 300 ευρώ,

- η παροχή να μην προσαυξάνει την παραγωγικότητα του εργαζόμενου και να μην συνδέεται με την ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή να αποτελεί μέτρο για την υγιεινή και την ασφάλειά του.

Με βάση τα παραπάνω δεν αποτελεί εισόδημα η χορήγηση ειδικών στολών εργασίας, η χορήγηση γάλακτος, η παροχή τροφής στο χώρο εργασίας, η χορήγηση θέσης στάθμευσης στο χώρο εργασίας κ.λπ.

Αντίθετα, με βάση την απόφαση θεωρείται εισόδημα η παροχή της χρήσης εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας που γίνεται στους εργαζόμενους, διευθυντές, διαχειριστές και μέλη διοίκησης κατά το μέρος που υπερβαίνει το κόστος των προγραμμάτων χρήσης και υπό την προϋπόθεση ότι το υπερβάλλον ποσό του προγράμματος χρήσης χρησιμοποιείται για προσωπικούς τους σκοπούς και όχι για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη.

Αναλυτικά, στις παροχές σε είδος στους εργαζόμενους και στα συγγενικά τους πρόσωπα που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος και συνεπώς προσαυξάνουν το φορολογητέο εισόδημα των εργαζομένων περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

1 η αξία των αγαθών που αντιπροσωπεύουν οι χορηγούμενες «δωροεπιταγές», καθώς και η αξία της αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που αντιπροσωπεύουν τα χορηγούμενα «κουπόνια»,

2 η αξία των διατακτικών που χορηγούνται δωρεάν για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών από συμβεβλημένα καταστήματα. Εξαιρετικά για τις διατακτικές σίτισης ως παροχή σε είδος λαμβάνεται το ποσό που υπερβαίνει τα 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα,

3 η παροχή της χρήσης εταιρικών πιστωτικών καρτών στα ανωτέρω πρόσωπα για δαπάνες που δεν πραγματοποιούνται για το συμφέρον της επιχείρησης αλλά για την κάλυψη προσωπικών, οικογενειακών ή άλλων δαπανών που δεν σχετίζονται με το συμφέρον της επιχείρησης του εργοδότη ή δεν χρησιμοποιούνται κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές αυτής και το σχετικό κόστος αναλαμβάνει ο εργοδότης,

4 το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόμενους, διευθυντές, διαχειριστές, μέλη διοίκησης και συνταξιούχους των εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνίας, ύδρευσης, παροχής αερίου, συνδρομητικών υπηρεσιών (π.χ. τηλεόραση) από την παροχή σε αυτούς ορισμένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, νερού, φυσικού αερίου και συνδρομητικών καναλιών αντίστοιχα με μειωμένο τιμολόγιο ή άνευ ανταλλάγματος,

Εξοδα διδάκτρων

5οι διάφορες πληρωμές που γίνονται απευθείας από τους εργοδότες σε τρίτους, όπως αυτές που γίνονται προς φροντιστήρια, σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, κατασκηνώσεις κ.λπ. και αφορούν την κάλυψη εξόδων διδάκτρων, βρεφονηπιακών σταθμών, κ.λπ. των ανωτέρω προσώπων, οι απευθείας πληρωμές που αφορούν την κάλυψη εξόδων συμμετοχής των προσώπων αυτών σε ημερίδες, προγράμματα ή σεμινάρια εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ή την κάλυψη συνδρομών σε περιοδικά και επιμελητήρια, που δεν αφορούν το αντικείμενο της εργασίας τους ή το επίπεδο της θέσης που κατέχουν, οι απευθείας πληρωμές που αφορούν την κάλυψη συνδρομών των προσώπων αυτών (σε γυμναστήρια, λέσχες κ.λπ.), καθώς και αυτές που αφορούν την κάλυψη ιατρικών εξόδων τους (π.χ. check-up).

Περαιτέρω, στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται και το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόμενους, διευθυντές, διαχειριστές και μέλη διοίκησης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων εξαιτίας της δωρεάν φοίτησης ή της φοίτησης με μειωμένα δίδακτρα σε αυτά των τέκνων τους, με εξαίρεση τις υποτροφίες που χορηγούνται από τα εν λόγω εκπαιδευτήρια.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Εφορία και φορολογική πολιτική
Κυβέρνηση
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
Υπουργείο Οικονομικών
Για το ίδιο θέμα
Πάνω οι φόροι, κάτω ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία