Έντυπη Έκδοση

Αντίστροφη μέτρηση για τις «φωτογραφικές διατάξεις»

Στο «μάτι» της κυβέρνησης μπαίνουν οι «ειδικές φωτογραφικές διατάξεις» και τα προνόμια που απολάμβαναν ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, με την κωδικοποίηση των 5.436 νόμων, πράξεων και αποφάσεων που συναποτελούν το πλέγμα της κοινωνικής ασφάλισης.

Αυτονόητο είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή προνομιακών διατάξεων να οδηγήσουν αυτόματα στην κατάργησή τους από το υπουργείο Εργασίας.

Το έργο αυτό, με ακριβή τίτλο «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας επιλεγμένων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», υλοποιείται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΕΣΠΑ και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 11 μήνες.

Ουσιαστικά, αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και κωδικοποίηση του δαιδαλώδους τοπίου της κοινωνικής ασφάλισης και καταλήγει μέσω συγκεκριμένης επιστημονικής μεθοδολογίας στην κατάρτιση ενός νέου απλού, δίκαιου και κυρίως διαφανούς Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το πρώτο βήμα έγινε με την καταγραφή του συνόλου της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Συνολικά απαιτήθηκαν 38.495 σελίδες για την αποτύπωση όλου του πλαισίου των καταστατικών διατάξεων και των κανονισμών ασφάλισης και παροχών των ασφαλιστικών ταμείων της χώρας, το οποίο καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1940 έως σήμερα και αφορά σε 80 υφιστάμενα και συγχωνευθέντα Ταμεία, τομείς και κλάδους (κύριας ασφάλισης, επικουρικής, χορήγησης εφάπαξ, κάλυψης ασθένειας).

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ)