Ηλεκτρονική Έκδοση

Σε εφαρμογή το νέο σύστημα έκδοσης ταυτοτήτων

Μετά την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου σε 24 αστυνομικές υπηρεσίες ξεκινά η καθολική εφαρμογή του νέου συστήματος έκδοσης Δελτίου Ταυτότητας. Απαιτούνται δύο φωτογραφίες και ένας μάρτυρας στο οικείο τμήμα ώστε ο αιτών να λάβει άμεσα το Δελτίο.

Πρόκειται για την πρώτη διασύνδεση δημοσίων υπηρεσιών μεταξύ των υπουργείων Δημόσιας Τάξης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εσωτερικών. Ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής καλείται να αναζητήσει, πλέον, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης και την ταυτοποίηση του αιτούντος διαμορφώνεται αυτόματα η σχετική αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ.

Τα ερωτήματα εκτυπώνονται και ο αιτών απαντά εγγράφως σε αυτά. Αφού υπογράψει την αίτηση − υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής καταχωρεί στην εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος εκτυπώνει την αίτηση, επικολλά τη φωτογραφία και καλεί τον αιτούντα και το μάρτυρα να υπογράψουν.

Στη συνέχεια, το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας πλαστικοποιείται και παραδίδεται στον αιτούντα.

(Πηγή:ΑΜΠΕ)

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη