Έντυπη Έκδοση

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

Εξι άξονες για υγιείς επιχειρήσεις

Τους βασικούς άξονες του ΣΥΡΙΖΑ, για την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικότητας απαλλαγμένης από παθογένειες και παρασιτικά χαρακτηριστικά και με βασικό κριτήριο την ανοιχτή επιχειρηματικότητα, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη 2η ετήσια οικονομική διάσκεψη της Ελληνικής Ενωσης Επιχειρηματιών, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στη διαπλοκή. «Για εμάς, ο καινοτόμος επιχειρηματίας που αναλαμβάνει κινδύνους και εκπληρώνει την κοινωνική του ευθύνη είναι σύμμαχος στην εθνική προσπάθεια για την ανασυγκρότηση, την ανάπτυξη και την ανασύνταξη της χώρας.

Θα στηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και γι' αυτό θα συγκρουστούμε με τη διαπλοκή. Με την ίδια αποφασιστικότητα θα σταθούμε απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς, ανομίας, λαθρεμπορίου και εκβιασμών. Θα βάλουμε την κόκκινη γραμμή της νομιμότητας ανάμεσα στην υγιή επιχειρηματικότητα και στην κρατικοδίαιτη διαπλοκή. Και εκεί θα μετρήσουμε φίλους και εχθρούς», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Το πρόγραμμα που περιέγραψε ο κ. Τσίπρας περιλαμβάνει έξι άξονες, με στόχο την απλοποίηση της αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων, την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, τη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, την ενίσχυση του ανταγωνισμού, την αναμόρφωση του πτωχευτικού πλαισίου επιχειρήσεων και την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης.

Διοχέτευση πόρων

Σχετικά με τη διοχέτευση πόρων στην πραγματική οικονομία, που συνιστά άλλωστε το μείζον θέμα της αγοράς, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε τα εξής μέτρα:

* Ιδρυση δημόσιας αναπτυξιακής τράπεζας ως βασικού κρίκου που θα ενοποιήσει υφιστάμενους μηχανισμούς, όπως το ΕΤΕΑΝ, το Ταμείο Παρακαταθηκών Δανείων, και θα διευκολύνει την άντληση και διοχέτευση πόρων προς την πραγματική οικονομία.

* Παράκαμψη του τραπεζικού συστήματος και των καθυστερήσεων που παρατηρούνται σε όλα τα εγγυοδοτικά προγράμματα, επειδή οι τράπεζες δεν χορηγούν νέα δάνεια. Η παράκαμψη θα γίνει με τη δημιουργία ενός συστήματος διοχέτευσης εγγυήσεων ή εγγυητικών επιστολών μέσω οχημάτων ειδικού σκοπού και με την εγγύηση αξιόπιστου διεθνούς χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Τέτοιου είδους σχήματα θα παρέχουν απ' ευθείας εγγυήσεις προς μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, ειδικότερα εκείνων της υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, οι οποίες, ενώ είναι δυναμικές και μπορούν να ανοιχθούν σε νέες αγορές, δεν έχουν πρόσβαση για στοιχειώδη τραπεζική χρηματοδότηση σε κεφάλαια κίνησης και επενδυτικά κεφάλαια.

* Δημιουργία Τράπεζας Ειδικού Σκοπού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αγρότες, αλλά και για τη χορήγηση μικροπιστώσεων προς πρόσωπα και ομάδες που αποκλείονται ολοσχερώς από το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα, όπως άνεργοι, μετανάστες, ΑμεΑ, κ.ά.

* Δημιουργία δημόσιου ενδιάμεσου οργανισμού για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους προς τις τράπεζες. Εντός του οργανισμού, θα συγκροτηθεί ξεχωριστός υποτομέας για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια, η ρύθμιση των οποίων επείγει ως προϋπόθεση για την παραγωγική ανασυγκρότηση.

Ειδικότερα για τα «κόκκινα» δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι εμπίπτουν στη «νέα σεισάχθεια», τονίζοντας ότι θα διασπάται ένα «κόκκινο» δάνειο σε δύο μέρη. Σ' εκείνο που ο δανειολήπτης μπορεί να αποπληρώσει και στο μέρος που παγώνει για πέντε ή δέκα χρόνια, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς να διαγράφεται από το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας, έως ότου βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη. Θα διαγράφονται επίσης οι τραπεζικές οφειλές που εμφανίζουν αντικειμενική αδυναμία αποπληρωμής.

Για τις τιμές

Οσον αφορά τις ρυθμίσεις για ενίσχυση ανταγωνισμού, καταπολέμηση καρτέλ και μείωση των τιμών, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε:

* Θεσμική και λειτουργική αναβάθμιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

* Υιοθέτηση νομοθεσίας για την αναγραφή καθαρών τιμών στα τιμολόγια πώλησης και περιορισμό της έκδοσης πιστωτικών σημειωμάτων και τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

* Δημιουργία Παρατηρητηρίου Τιμών.

* Εντατικότεροι έλεγχοι στους τρόπους διαμόρφωσης των τιμών, με έμφαση στις ενδοομιλικές και τις τριγωνικές συναλλαγές, σε όλο το φάσμα της οικονομίας (μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες, τουρισμός).

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλίες/Διαλέξεις
Επιχειρήσεις