Έντυπη Έκδοση

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ ΟΙ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Κάνουν πως δεν βλέπουν το φόρο

Δεν φορολογούνται παροχές έως 300 ευρώ ετησίως ** Με απλή βεβαίωση του εργοδότη αφορολόγητα τα κινητά

Βραχυκύκλωμα έχει προκαλέσει στο υπουργείο Οικονομικών η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με την οποία θα φορολογούνται ως εισόδημα οι παροχές σε είδος.

Η «σκόνη» που σήκωσε η ανεκδιήγητη εγκύκλιος, ανάγκασε χθες το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει σε διευκρινίσεις τόσο μέσω κύκλων του υπουργείου όσο και μέσω του ίδιου του υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, ο οποίος επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που προκλήθηκαν από την εγκύκλιο.

Ο κ. Μαυραγάνης υποστήριξε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα επιπλέον επιβάρυνσης για τους χαμηλόμισθους, καθώς οι παροχές αυτές προορίζονται κατά κανόνα για τα υψηλόβαθμα στελέχη που έχουν μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα και σε καμία περίπτωση δεν αγγίζουν τους χαμηλόμισθους.

Οπως τόνισε ο υφυπουργός Οικονομικών, με την εγκύκλιο αποσαφηνίζεται πλήρως το καθεστώς που ισχύει για το συγκεκριμένο θέμα, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα κατά τη διενέργεια ελέγχων και να μη δημιουργούνται παρανοήσεις.

Αναφορικά με τη φορολόγηση των κινητών τηλεφώνων ξεκαθαρίστηκε ότι θεωρείται εισόδημα μόνο το υπερβάλλον των προγραμμάτων χρήσης που έχει συνάψει μια επιχείρηση για τους εργαζομένους της και μόνο στην περίπτωση που αυτό το υπερβάλλον δεν καλύπτεται ως επαγγελματική δαπάνη από βεβαίωση του εργοδότη.

Παράλληλα, δεν φορολογούνται παροχές σε είδος, οι οποίες δίνονται σε όλο το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό μίας επιχείρησης σύμφωνα με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, δεδομένου ότι οι συμφωνημένες αυτές παροχές καλύπτουν τις εργασιακές ανάγκες των εργαζομένων της επιχείρησης.

Ειδικά σε όλες τις περιπτώσεις συμβάσεων εργασίας (ατομικές, συλλογικές κ.λπ.) δεν έχουν την έννοια της παροχής και σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών:

* δεν φορολογούνται οι κάθε είδους παροχές προς τους εργαζομένους για την ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας

* δεν φορολογείται η παροχή τροφής στο χώρο εργασίας

* δεν φορολογείται η χορήγηση γάλακτος

* δεν φορολογείται η φύλαξη των παιδιών στο χώρο εργασίας

* δεν φορολογείται η μεταφορά των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους με μεταφορικά μέσα (λεωφορεία, mini-bus) με δαπάνες της επιχείρησης

* δεν φορολογείται η παροχή στολής εργασίας στους εργαζομένους

* δεν θεωρείται εισόδημα και δεν φορολογείται η αξία των διατακτικών μέχρι έξι ευρώ καθημερινά (οι διατακτικές εξαργυρώνονται σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα)

* δεν φορολογούνται γενικώς οι παροχές που δίνονται για την εκτέλεση της εργασίας

* δεν φορολογείται η χορήγηση θέσης στάθμευσης

* δεν φορολογούνται οι παροχές που δίνονται για την κάλυψη δαπανών ή την αποκατάσταση ζημιών του εργαζομένου στο πλαίσιο της εργασιακής του σχέσης

* δεν φορολογείται η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια ή σεμινάρια ή σε κάθε είδους εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδέονται με την απόκτηση γνώσης ή εμπειρίας σχετικής με την εργασία του υπαλλήλου

* δεν φορολογούνται οι συνδρομές σε επαγγελματικά περιοδικά και επιμελητήρια για τους υπαλλήλους της επιχείρησης

* δεν φορολογούνται οι υποτροφίες που δίνονται από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια για τη φοίτηση σε αυτά, ακόμα και αν υπότροφοι είναι τα τέκνα των υπαλλήλων των εκπαιδευτηρίων

* δεν φορολογείται η χρήση εταιρικών πιστωτικών καρτών για τις ανάγκες της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα την κάλυψη δαπανών σε επαγγελματικό ταξίδι

* δεν φορολογείται η παροχή οικίας σε υπηρετούντες στο Δημόσιο και στους φορείς του Δημοσίου, δεδομένου ότι η μετακίνησή τους είναι εκ του νόμου υποχρεωτική

* δεν φορολογείται η παροχή οικίας στους εργαζομένους σε περίπτωση πρόσκαιρης εκτός έδρας μετακίνησής τους σε υποκατάστημα, εργοτάξιο ή άλλη εγκατάσταση του εργοδότη, δεν φορολογούνται ανεξάρτητα από την αξία της παροχής, ακόμα και αν αυτή υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

* δεν φορολογούνται τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν οι πωλητές, τεχνικοί και άλλοι εργαζόμενοι των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση, αλλά φορολογούνται τα αυτοκίνητα που παρέχονται λόγω θέσης

* δεν φορολογούνται τα αυτοκίνητα δοκιμών (test-drive)

* δεν φορολογούνται τα αυτοκίνητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη μετακίνηση των πελατών τους

* δεν φορολογούνται τα αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού (mini-bus)

* δεν φορολογούνται τα αυτοκίνητα πίστας των αεροδρομίων

* δεν φορολογούνται τα αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού ή υψηλών προσώπων των επιχειρήσεων διαχείρισης των αεροδρομίων

* σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται παροχή η δαπάνη των καυσίμων και συντήρησης των αυτοκινήτων (π.χ. διόδια, βενζίνη, ΚΤΕΟ, service, parking, αλλαγή ελαστικών κ.λπ.)

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

* δεν φορολογείται το ποσό του παγίου σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας ανεξάρτητα από τον αριθμό συνδέσεων που έχει δοθεί σε κάθε έναν εργαζόμενο

* δεν φορολογείται ούτε το υπερβάλλον ποσό του παγίου, εφόσον αφορά επαγγελματικούς σκοπούς με μία απλή βεβαίωση του εργοδότη

* δεν φορολογείται η παροχή συσκευών Η/Υ, tablets, κινητών και λοιπού εξοπλισμού για ένα τέτοιο εργαλείο ανά είδος

Δηλαδή αν η επιχείρηση χορηγεί σε εργαζόμενό της έναν φορητό υπολογιστή, μία συσκευή τηλεφωνίας και ένα tablet, η παροχή των τριών αυτών εργαλείων εργασίας δεν αποτελεί εισόδημα.

ΔΑΝΕΙΑ

* δεν φορολογούνται δάνεια παντός είδους (τραπεζικά που χορηγούν οι τράπεζες στο προσωπικό τους, δάνεια με έγγραφη ή μη συμφωνία που δίνουν οι εργοδότες στους υπαλλήλους τους καθώς και προκαταβολές ανεξαρτήτως ποσού) που έχουν δοθεί μέχρι 31/12/2013. Αυτό ισχύει ασχέτως του ποσού του δανείου ή του χρόνου αποπληρωμής του.

Τα ανωτέρω δεν φορολογούνται γιατί δεν θεωρούνται παροχές.

* σε ό,τι αφορά τις παροχές, δεν φορολογούνται παροχές ώς 300 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο, ακόμα και αν η συνολική αξία της παροχής υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Δηλαδή, ακόμα και σε όσα στελέχη εταιρειών η αξία της παροχής υπερβαίνει τα 300 ευρώ, το όριο των 300 ευρώ λειτουργεί ως αφορολόγητο όριο και θα φορολογηθεί μόνο για το υπερβάλλον.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: φορολογούνται μόνον τα αυτοκίνητα σε υψηλόβαθμα στελέχη (όχι αυτά που παραχωρούνται για επαγγελματική χρήση), δάνεια, stock options και παραχώρηση κατοικίας ακόμα και αν είναι κάτω από 300 ευρώ ετησίως.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Οικονομικών
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
Εφορία και φορολογική πολιτική