Έντυπη Έκδοση

Δικαίωσε την Αλουμίνιον

Δεκτή έκανε την προσφυγή της Αλουμίνιον της Ελλάδας (ΑτΕ) το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και με απόφασή του ακύρωσε την από 13.07.2011 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία είχε κριθεί ως κρατική ενίσχυση η τιμολόγηση ρεύματος από τη ΔΕΗ προς την ΑτΕ κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2007 - Μαρτίου 2008.

Τη σχετική προσφυγή είχε κάνει η ΔΕΗ.

Το καταβληθέν από την ΑτΕ στη ΔΕΗ ποσό των 17,4 εκατ. ευρώ πλέον τόκων, σύνολο 21,3 εκατ. ευρώ, θα επιστραφεί στην ΑτΕ και θα υπολογιστεί ανάλογα στις οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Αλουμίνιον Α.Ε.
Δικαιοσύνη
ΔΕΗ