Ηλεκτρονική Έκδοση

Οι οριστικοί πίνακες των δημοτικών αστυνομικών σε διαθεσιμότητα

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και διάδεσης των πρώην δημοτικών αστυνομικών μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας και την υλοποίηση των απαιτούμενων μεταβολών.

Ειδικότερα, τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια εξέδωσαν: α) οριστικό πίνακα κατάταξης, β) πίνακα απορριπτέων, γ) οριστικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων και δ) πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους.
 
Οι πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Οι οριστικοί πίνακες διάθεσης αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και διαβιβάζονται στους φορείς υποδοχής.
 
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς υποδοχής αυτής και παραιτούνται των δικαιωμάτων που απορρέουν από τυχόν συμμετοχή τους στην Ανακοίνωση 15/2014 (αρ. 48 Ν. 4262/2014).
 
Όσοι είχαν υποβάλει αίτηση θεραπείας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ανακοίνωσης, θα ενημερωθούν γραπτώς για αυτήν από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, με απόσπασμα Πρακτικού, το οποίο θα τους αποσταλεί ταχυδρομικά.
 
 

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
ΑΣΕΠ
Δημοτική Αστυνομία
Σχετικά αρχεία
fek_anakoiwvsh_-5_2013_dhmotikoi-astynom_el_gr - 450 KB