Έντυπη Έκδοση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΔΙΤ

Εργα 5 δισ. ευρώ ζητούν τραπεζίτες

Χτυπάει ξανά τις πόρτες των τραπεζών ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης, επιχειρώντας να κινητοποιήσει τη χρηματοδοτική συμμετοχή τους, για να πάρει μπροστά μέσα στην επόμενη πενταετία πρόγραμμα συνολικού ύψους 3 έως 5 δισ. ευρώ, με εξασφαλισμένους κοινοτικούς πόρους και παράλληλα αναζήτηση ιδιωτικής χρηματοδότησης σε συνολικό ποσοστό 70%, για εκτεταμένα έργα βελτίωσης της ενεργειακής κατανάλωσης δημόσιων κτηρίων και ηλεκτροφωτισμού πόλεων και οδών, μέσω Συμβάσεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Για το σκοπό αυτό, ο κ. Μανιάτης, παρά τη μέχρι τώρα αρνητική εμπειρία χρηματοδότησης των έργων εξοικονόμησης ενέργειας από τις τράπεζες, που ως αποτέλεσμα έχει να έχουν κλείσει οι στρόφιγγες και να έχουν φρακάρει πάνω από 20.000 αιτήσεις ιδιωτών του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ' οίκον», απευθύνεται ξανά στις τράπεζες. Ο υπουργός καλεί τους επικεφαλής των ελληνικών τραπεζών σε συνάντηση εργασίας, την ερχόμενη Δευτέρα, με θέμα την αξιοποίηση του πλαισίου των ΣΔΙΤ για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας.

Για να πάρει μπροστά το νέο πρόγραμμα ο υπουργός είναι έτοιμος να προτείνει στους τραπεζίτες τη δημιουργία χρηματοδοτικού ταμείου, το οποίο σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ θα μπορούσε να ξεκινήσει με 100 εκατ. ευρώ, εκτιμώντας ότι θα κινητοποιηθούν άμεσα επενδύσεις της τάξης των 400-500 εκατ. ευρώ. Το δέλεαρ που θα παρουσιάσει ο υπουργός στους τραπεζίτες είναι η ανταποδοτικότητα του δανεισμού και η εγγυημένη αποπληρωμή των δανείων.

Στην επιστολή-πρόσκληση προς τους τραπεζίτες, ο υπουργός σημειώνει ότι «ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για την επιτυχή υλοποίηση τέτοιων έργων αποτελεί η μακροχρόνια διασφάλιση ικανής χρηματοδότησης από τρίτους. Η ανάγκη για επενδύσεις, οι οποίες σε βάθος χρόνου θα αποσβεστούν από τις αποδεδειγμένα μειωμένες ενεργειακές δαπάνες, εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ». Ο υπουργός σημειώνει ακόμη ότι «στο πλαίσιο αυτό, πιστεύουμε ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος μπορεί να είναι αρωγός στη δημιουργία μιας υγιούς αγοράς παροχής ανταποδοτικών ενεργειακών υπηρεσιών. Η εξοικονόμηση ενέργειας παράγει απτά οφέλη για τους πολίτες και το Δημόσιο, δημιουργεί θέσεις εργασίας και δίνει ώθηση στην υγιή επιχειρηματικότητα και την πράσινη καινοτομία».

Για τη χρηματοδότηση των έργων λέει το υπουργείο Περιβάλλοντος ότι μπορούν να αξιοποιηθούν κοινοτικοί πόροι, παράλληλα με ιδιωτικούς. Προτείνεται η χρησιμοποίηση ενός χρηματοδοτικού εργαλείου τύπου JESSICA, το οποίο θα δανειοδοτεί με χαμηλό επιτόκιο σε ποσοστό 10%-40% του κόστους της επένδυσης. Παράλληλα θα κινητοποιηθούν κεφάλαια από τις εμπορικές τράπεζες κατά 20%-50% και από τη μετοχική συμμετοχή των επενδυτών κατά 40%.

Αρχικά εκτιμάται ότι η δομή που θα διαμορφωθεί θα είναι: 30% από το ταμείο, 30% από εμπορικές τράπεζες και 40% μετοχική συμμετοχή ιδιώτη. Οσο η ελληνική τραπεζική αγορά βελτιώνει τη δυνατότητα παροχής ρευστότητας θα μειώνονται οι πόροι από το ταμείο σε 10% και επομένως θα είναι εφικτή η χρηματοδότηση περισσότερων επενδύσεων.

Η δομή αυτή προτείνεται να συζητηθεί και με τις ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να γίνει η αρχή με πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εκτιμά το υπουργείο ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει άμεσα επενδύσεις της τάξης των 400-500 εκατ.

Πλαίσιο ΣΔΙΤ

Για τη δημοπράτηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων του Δημοσίου και φωτισμού πόλεων και οδών το υπουργείο σχεδιάζει την αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου των ΣΔΙΤ (ν. 3389/2005). Μέσω του πλαισίου αυτού θα δημοπρατηθούν έργα με μακροχρόνιο ορίζοντα, ενώ η αποπληρωμή της ιδιωτικής συμμετοχής θα συνδέεται με την επίτευξη μετρήσιμων στόχων ενεργειακής εξοικονόμησης.

Με αυτό τον τρόπο, δεν θα υπάρχει δημοσιονομική επιβάρυνση, ενώ παράλληλα η εξοικονόμηση θα μοιράζεται μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτικού φορέα. Τέλος, σημειώνεται ότι ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος αποτελεί η μακροχρόνια διασφάλιση του αποτελέσματος της ενεργειακής εξοικονόμησης.

Σε αυτό το πλαίσιο θα αξιοποιηθεί το ΚΑΠΕ ως ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης σε μακροχρόνια βάση των αποτελεσμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Τράπεζες
Τράπεζες & χρηματοπιστωτικό σύστημα
Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα (ΣΔΙΤ)
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)