Ηλεκτρονική Έκδοση

ΕΛΣΤΑΤ

Αλχημίες ΑΕΠ σε συνθήκες ύφεσης αλά 1930

Λίγο μικρότερη η ύφεση το 2013, μεγαλύτερη το 2008-2001

Τα αναθεωρημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αυξάνουν την ύφεση για την τετραετία 2008-2011. Για το 2011 ειδικότερα, η ύφεση αναθεωρείται στο 8,9% από 7,1% και για το 2010 στο 5,4% από 4,9% που ανέφεραν τα προγενέστερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Μικρότερη ύφεση, στο -3,3% από -3,9%, προκύπτει για το 2013, με μικρό όφελος σε απόλυτα νούμερα.

Οι αλλαγές οφείλονται σε άλλο τρόπο υπολογισμού των εξοπλιστικών δαπανών και των δαπανών για αγορά και ίδια χρήση στην κατηγορία Έρευνα & Ανάπτυξη, αλλά και της συνολικής αξίας των αγαθών προς επεξεργασία από/προς το εξωτερικό ως προϊόν εσαγωγής και εξαγωγής,

Πάντως, μετά την αναθεώρηση των εθνικών λογαριασμών από την ΕΛΣΤΑΤ και τη συμπερίληψη νέων στοιχείων και μεθόδων για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, το όφελος σε απόλυτα μεγέθη για το 2013 είναι σχετικά μικρό, καθώς το ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές) διαμορφώθηκε πέρυσι σε 182,438 δισ. ευρώ, από 182,054 δισ. ευρώ με βάση την προηγούμενη μεθοδολογία (αύξηση κατά 384 εκατ. ευρώ).

Με βάση την αναθεώρηση, το ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) ανήλθε το 2010 σε 226,2 δισ. ευρώ έναντι 222,2 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 4 δισ. ευρώ).

Το ζεστό – κρύο έχει ελάχιστη θετική λογιστική επίπτωση στο δημόσιο χρέος (0,3 της μονάδας), καθώς αυτό διαμορφώνεται πλέον στο 174,8% του ΑΕΠ αντί για 175,1% του ΑΕΠ με βάση την προηγούμενη μεθοδολογία.


 

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Οικονομική κρίση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)