Έντυπη Έκδοση

Πρόσληψη 74 ατόμων στο Δήμο Βόλου

Στην πρόσληψη 74 ατόμων -κυρίως στον τομέα της καθαριότητας- θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου. Οσοι τελικά προσληφθούν θα εργαστούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου, δηλαδή σε καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμο και κοιμητήρια.

Ολοι οι εργαζόμενοι θα υπογράψουν συμβάσεις χρονικής διάρκειας οκτώ μηνών.

Αναλυτικά οι θέσεις ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης έχουν ως εξης:

Υπηρεσία Καθαριότητας

* 10 θέσεις Δ.Ε. Οδηγού Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

* 6 θέσεις Τ.Ε. Οδηγού Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

* 2 θέσεις Τ.Ε. Χειριστή Φορτωτή (ομάδας Ε', τάξης Τ')

**Μια θέση Τ.Ε. Χειριστή Μηχανημάτων (σαρώθρων) (ομάδας Ι' τάξης Γ')

**2 θέσεις Τ.Ε. Μηχανοτεχνίτη

* 2 θέσεις Τ.Ε. Τεχνίτη Οχημάτων

* 2 θέσεις Τ.Ε. Ηλεκτρολόγου Οχημάτων

* Μια θέση Τ.Ε. Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή

*39 θέσεις Υ.Ε. Εργάτη Καθαριότητας (συνοδός απορριμματοφόρων-οδοκαθαριστής)

Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού

* 1 θέση Τ.Ε. Ηλεκτρολόγου (Α' ειδικότητας 1ης κατηγορίας)

Υπηρεσία Κοιμητηρίων

* 8 θέσεις Υ.Ε. Εργάτη ταφών-εκταφών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στη διεύθυνση:

Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτήριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ. 38446, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Υπόψη Μαρίας Κασαπλέρη και Αργυρούλας Ιατροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 24213-53115, 53122).

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 15 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη (ώρες 8.30 έως 13.30).

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εργασία & Ασφάλιση
Συμβασιούχοι/Προσλήψεις
Απασχόληση και ανεργία
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Εργασιακά θέματα