Έντυπη Έκδοση

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΕΥΝΟΪΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Οι 9 τρόποι συνταξιοδότησης των μητέρων

Παραμένει το ευνοϊκό καθεστώς για τις μητέρες ανήλικων παιδιών

«Κλείδωσε», σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε», η παραμονή του δικαιώματος των μητέρων με ανήλικα τέκνα στο ισχύον ευνοϊκό καθεστώς συνταξιοδότησης για τα επόμενα δύο χρόνια. Οι εκπρόσωποι της τρόικας, αν και έθεσαν θέμα περικοπής των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, αποδέχτηκαν το αίτημα να παραμείνουν οι γυναίκες στο ισχύον καθεστώς μέχρι το 2016, εφόσον τα οικονομικά των ταμείων είναι «ελεγχόμενα».

Οι μητέρες ανηλίκων, με βάση τις ισχύουσες ρυθμίσεις, μπορούν να συνταξιοδοτούνται μέχρι και 15 χρόνια νωρίτερα σε Δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ και τράπεζες, αρκεί την κρίσιμη περίοδο 2011-12 να έχουν ανήλικο τέκνο.

Στις ακόλουθες περιπτώσεις η «Ε» καταγράφει μέσα από 9 σημεία τα δικαιώματα για την πρόωρη συνταξιοδότηση των μητέρων:

1 Στο ΙΚΑ για τις μητέρες ανηλίκων σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα για σύνταξη μέχρι το τέλος του 2012 κατοχυρώνεται με το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται όταν ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης. Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ που συνταξιοδοτούνται με 10.000 ημέρες ασφάλισης αυξάνεται στο 62ο έτος το όριο ηλικίας για άντρες και γυναίκες. Ειδικά για τις γυναίκες αυξάνεται στις 12.000 ημέρες ασφάλισης ο συντάξιμος χρόνος που απαιτείται για τη λήψη πλήρους και μειωμένης σύνταξης.

2 Οι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίστηκαν από την 1η/1/1983 μέχρι τις 31/12/1992 συνταξιοδοτούνται με βασική προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει την 25ετία το 2010, οπότε και δεν επηρεάζονται από το νέο ασφαλιστικό.

3 Οι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίστηκαν μετά το 1983 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από την 1η/1/2011 και μετά, επηρεάζονται από τις αλλαγές. Για πλήρη σύνταξη το όριο ηλικίας από την 1η/1/2013 ανεβαίνει στο 67ο έτος (από το 65ο), ενώ για μειωμένη πάει από τα 60 στα 62 για άνδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν την 25ετία από την 1η/1/2013 και μετά.

4 Καταργούνται από την 1η/1/2013 οι μεταβατικές διατάξεις για τους τρίτεκνους δημόσιους υπαλλήλους όπως και για τους πατέρες και μητέρες με ανήλικο παιδί. Οι τρίτεκνοι γονείς δημόσιοι υπάλληλοι όπως και οι γονείς με ανήλικο παιδί, αν δεν έχουν 23 έτη έως το 2012, θα αναγκαστούν να συνταξιοδοτηθούν στο 67ο έτος της ηλικίας τους, αντί του 55ου που κατοχύρωναν το 2012. Επισημαίνεται, πάντως, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το 2011 και μετά έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν πλασματικό χρόνο ασφάλισης.

Οσες γυναίκες στο Δημόσιο θεμελίωσαν δικαίωμα ως μητέρες ανήλικων τέκνων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 50 ετών. Για να «κλειδώσει» το δικαίωμα, πρέπει να υπάρχουν δύο απαραίτητες προϋποθέσεις: η συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και η ανηλικότητα του τέκνου.

Ο χρόνος ασφάλισης είναι απαραίτητο να είναι πλήρης (25 έτη) και δεν μπορούν να προσμετρηθούν επιδοτούμενοι χρόνοι και κενά εργασίας. Τέλος, εφόσον η σύνταξη υπολογίζεται με τις διατάξεις της διαδοχικής και η ασφαλισμένη έχει συμμετέχοντα φορέα ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ, το τμηματικό ποσό των φορέων αυτών καταβάλλεται στα 50 μειωμένο.

5 Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν στο Δημόσιο για τις μητέρες που έχουν ανάπηρα τέκνα. Μάλιστα, οι διατάξεις αυτές έχουν επεκταθεί από το 2011 και στους άνδρες που έχουν ανάπηρα τέκνα και εργάζονται στο Δημόσιο.

Ειδικότερα προβλέπεται πως: οι γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης και είχαν παιδί για το οποίο έχει γνωματεύσει η Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ) ότι είχε ποσοστό ανικανότητας 50% και άνω, μπορούν μετά τη θεμελίωση δικαιώματος να συνταξιοδοτηθούν εφόσον συμπληρώσουν το 50ό έτος. Η ανικανότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25ετία).

Γυναίκες σε ειδικά ταμεία (Μέχρι 31/12/1982 ασφαλισμένες)

6 Για τη συνταξιοδότηση των μητέρων ανήλικων παιδιών - ασφαλισμένων στα τ. ειδικά ταμεία (πλην ΤΣΠ-ΗΣΑΠ) πριν από το 1983, το απαιτούμενο όριο ηλικίας (για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης) είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρόνου ασφάλισης.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδότησης με αναστολή (δηλαδή, η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης στην οποία ορίζεται ότι η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης).

Για τα έτη μέχρι και το 2012, η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31/12/2012 η ασφαλισμένη μητέρα ανήλικου παιδιού έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης έχοντας ανήλικο παιδί και ότι έχει συμπληρώσει και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται.

Η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι τις 31/12/2012 η ασφαλισμένη μητέρα ανήλικου παιδιού έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης έχοντας ανήλικο παιδί χωρίς να έχει και την απαιτούμενη ηλικία (άρα, έχει δικαίωμα λήψης σύνταξης με τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου ορίου ηλικίας).

Μητέρες και πατέρες με τρία παιδιά

Για τη συνταξιοδότηση των μητέρων 3 τουλάχιστον παιδιών ή των πατέρων 3 τουλάχιστον παιδιών που είναι χήροι ή διαζευγμένοι και έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση και έχουν ασφαλιστεί πρώτη φορά μέχρι 31/12/1982, το απαιτούμενο όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωσης χρόνου ασφάλισης 20 ετών.

Για τα έτη μέχρι και το 2012, η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι τις 31/12/2012 η ασφαλισμένη μητέρα 3 τουλάχιστον παιδιών (ή ο πατέρας 3 τουλάχιστον παιδιών, σύμφωνα με τα προηγούμενα) έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (20 έτη) και ότι έχει συμπληρώσει και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται. Η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι τις 31/12/2012 η ασφαλισμένη μητέρα 3 τουλάχιστον παιδιών έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (20 έτη) χωρίς να έχει και την απαιτούμενη ηλικία (άρα, έχει δικαίωμα λήψης σύνταξης με τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου ορίου ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται).

Για τα έτη μέχρι και το 2012, η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι τις 31/12/2012 η ασφαλισμένη έχει συμπληρώσει το χρόνο ασφάλισης και ότι έχει συμπληρώσει και το κατά περίπτωση απαιτούμενο όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται.

Η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι τις 31/12/2012 η ασφαλισμένη έχει συμπληρώσει την κατά περίπτωση απαιτούμενη ηλικία χωρίς να έχει και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (άρα, έχει δικαίωμα λήψης σύνταξης με τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης).

Για τη συνταξιοδότηση των γυναικών ασφαλισμένων μέχρι 31/12/1992, το απαιτούμενο όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωσης της ηλικίας των 55 (για μειωμένη σύνταξη) ή των 60 (για πλήρη σύνταξη) ετών. Ειδικά για τις ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας που μέχρι 31/12/2010 έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας τους, για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.

Ασφαλισμένες κατά την περίοδο 1983-1992

7 Για τη συνταξιοδότηση των μητέρων ανήλικων παιδιών, ασφαλισμένων πρώτη φορά κατά το χρονικό διάστημα 1ης/1/1983 έως 31/12/1992, το απαιτούμενο όριο ηλικίας (για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης) είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωσης χρόνου ασφάλισης 25 ετών.

Σημειώνεται ότι για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδότησης με αναστολή (δηλαδή, η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης στην οποία ορίζεται ότι η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης).

Για τα έτη μέχρι και το 2012, η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31/12/2012 η ασφαλισμένη μητέρα ανήλικου παιδιού έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (25 έτη) έχοντας ανήλικο παιδί και ότι έχει συμπληρώσει και το κατά περίπτωση απαιτούμενο όριο ηλικίας.

ΙΚΑ - Γυναίκες ασφαλισμένες μέχρι 31/12/1992

8 Από 1ης/1/2013, το όριο ηλικίας λήψης πλήρους σύνταξης αυξάνεται στο 62ο έτος και ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης αυξάνεται στις 12.000 ημέρες.

Σε ό,τι αφορά τη λήψη μειωμένης σύνταξης, από 1ης/1/2013, το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στο 60ό και, εν συνεχεία, το όριο αυτό σταδιακά προσαυξάνεται και καταργείται, μέσω της προσθήκης ενός εξαμήνου ανά έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 62ου έτους. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που διαμορφώνονται κατά τη συμπλήρωση των 10.000 ημερών ασφάλισης.

Για τις ασφαλισμένες του ΙΚΑ που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, οι μεταβολές που επέρχονται αφορούν το όριο ηλικίας πλήρους και μειωμένης συνταξιοδότησης, το οποίο, από 1ης/1/2013 αυξάνεται, αντίστοιχα, στο 67ο και 62ο έτος. Οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται πλήρη και μειωμένη σύνταξη, με τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης, αντίστοιχα, του 60ού και 55ου έτους της ηλικίας.

Οι ασφαλισμένες που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος μέχρι και 31/12/2010 (δηλαδή, που είχαν συμπληρώσει μέχρι αυτή την ημερομηνία τουλάχιστον το 55ο έτος της ηλικίας και 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες και 100 τουλάχιστον ανά έτος την τελευταία 5ετία), διατηρούν ως προς τη λήψη πλήρους σύνταξης το 60ό έτος της ηλικίας.

Για τις ασφαλισμένες που συνταξιοδοτούνται με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 ημέρες στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ανακαθορίζονται από 1η/1/2013 τα όρια ηλικίας για πλήρη και μειωμένη σύνταξη. Συγκεκριμένα, τα όρια ηλικίας ανακαθορίζονται σταδιακά από το 60ό και 9 μήνες το 2013 για πλήρη σύνταξη στο 62ο και από το 58ο και 9 μήνες στο 60ό για μειωμένη.

Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξης με το όριο ηλικίας που διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 ημέρες στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Για τις γυναίκες ασφαλισμένες που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και εξ αυτών 1.000 να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, εναρμονίζεται, από 1ης/1/2013, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης με το ισχύον όριο ηλικίας για τους άνδρες ασφαλισμένους στον ΚΒΑΕ, δηλαδή το 62ο έτος.

Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης των 4.500 ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και εξ αυτών 1.000 τουλάχιστον να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ (ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Νομικών)

9 Ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μπορούν να κατοχυρώσουν και εντός του 2013 οι γυναίκες ασφαλισμένες των τομέων ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμείου Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν ειδικές μεταβατικές διατάξεις που τους επιτρέπουν είτε να συμπληρώσουν το συντάξιμο χρόνο με αναγνώριση πλασματικών ετών είτε να κλειδώσουν το δικαίωμα σύνταξης με βάση την ηλικία. Κερδισμένες είναι οι μητέρες ασφαλισμένες στο Ταμείο Νομικών με ανήλικο παιδί, καθώς και όσες γυναίκες είχαν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης ώς το 2010, καθώς διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν στο 60ό έτος, ακόμη και αν το συμπληρώνουν μετά το 2013.

Στην περίπτωση που ο απαιτούμενος χρόνος συμπληρώνεται το 2011 και το 2012 και ταυτόχρονα οι ασφαλισμένες κλείνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους, το δικαίωμα σύνταξης κλειδώνει στα 61 ή 62. Επίσης όσες μέχρι 31/12/2013 είχαν συμπληρώσει 37 έτη πραγματικής ασφάλισης σε φορείς αυτοαπασχολουμένων συνταξιοδοτούνται και μετά την 1η/1/2013 χωρίς όριο ηλικίας. Σημειώνεται ότι τα απαιτούμενα έτη συμπληρώνονται και με αναγνώριση πλασματικού χρόνου.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Εργασιακά θέματα
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Εργασία & Ασφάλιση