Έντυπη Έκδοση

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Περιμένοντας την ανάκαμψη της κτηματαγοράς

Το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ περιμένουν εναγωνίως την ανάκαμψη της κτηματαγοράς. Ευχάριστο είναι ότι ανακοινώθηκε τελευταία κοινή πρόταση 7 κατεπειγόντων μέτρων για την ανάκαμψη της κτηματαγοράς, της οικοδομής και της οικονομίας γενικότερα.

Για το σκοπό αυτό συνήλθαν οι πρόεδροι του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Γιάννης Αδαμόπουλος, του Συλλόγου Συμβολαιογράφων, Κώστας Βλαχάκης, της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, της ΟΜΚΟΒΕ, Δημήτρης Καψιμάλης, και της ΟΜΑΣΕ, Γιάννης Ρεβύθης. Συγκεκριμένα, επισήμαναν ότι μόλις πρόσφατα «ελήφθησαν» κάποια θετικά μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση, πλήρως όμως ανεπαρκή για να αντιστρέψουν τη δεινή αυτή οικονομική πραγματικότητα και να αναβιώσουν την κτηματαγορά.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προτείνουν:

1 Για τις αντικειμενικές αξίες, τη μείωση των συντελεστών εμπορικότητας και την αύξηση των συντελεστών παλαιότητας. Μειωτικός συντελεστής για τα επί τουλάχιστον ένα έτος ξενοίκιαστα ακίνητα, ώστε να αναθερμανθεί η αγορά και η αξιοποίησή τους, αλλά και να μπορούν οι κάτοχοί τους να πληρώνουν το φόρο κατοχής. Μείωση των τιμών ζώνης στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν πλέον εμπορικές τιμές και συναλλαγές.

2 Για τον ενιαίο φόρο ακινήτων, αυτοτελής φορολόγηση κάθε ακινήτου των φυσικών προσώπων με χαμηλό φορολογικό συντελεστή που δεν θα υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο το συντελεστή φορολόγησης των νομικών προσώπων (0,6%) και κατάργηση κάθε άλλου ετήσιου φόρου κατοχής ακινήτων (ΦΑΠ, ΕΕΤΑ, ΤΑΠ). Υπολογισμός της φορολογητέας αξίας με μειωμένες τιμές σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες με τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων.

3Για το φόρο μεταβίβασης ακινήτων - ΦΠΑ, μείωση του συντελεστή σε ποσοστό 5%, ήτοι στο μέσο ύψος του αντίστοιχου συντελεστή των ευρωπαϊκών χωρών. Μείωση του ΦΠΑ σε 10% για την πώληση νεόδμητων οικοδομών και σε 5% στις δαπάνες ανακαίνισης / ενεργειακής αναβάθμισης των υφισταμένων κτηρίων.

4Για τη φορολογία εισοδήματος από ακίνητα, την καθιέρωση μεσαίου κλιμακίου 12.001 έως 24.000 ευρώ με συντελεστή 20%. Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου 1,5%-3% και των κρατήσεων 3% υπέρ ΜΤΥ και 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ.

5 Για τη φορολογία οικοδομών την επαναφορά της απαλλαγής από ΦΑΠ των κτισμάτων των οικοδομών, επί μία επταετία. Κατάργηση της επιβολής του «χαρατσιού» (ΕΤΑΑ) στα εργοτάξια των οικοδομών.

6Για τα τεκμήρια κατοικίας και το πόθεν έσχες οικοδομής, την άμεση κατάργησή τους, λόγω «κατεδάφισης» των κάθε είδους εισοδημάτων των πολιτών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Οριοθετημένη παράταση της αναστολής του πόθεν έσχες για αγορά και ανοικοδόμηση κάθε είδους ακινήτου.

7Για τα αυθαίρετα, τη μείωση των προστίμων νομιμοποίησης και κυρίως του βασικού συντελεστή από 0,15 σε 0,10, ώστε να μπορούν να πληρώσουν μαζικά οι ενδιαφερόμενοι σε όλη τη χώρα, και τη δυνατότητα ρύθμισης όλων των οικοδομών με νόμιμη οικοδομική άδεια ανεξάρτητα από το χρόνο κατασκευής τους, και χωρίς εξάρτηση από την ημέρα της κατάθεσης νομοσχεδίου Παπακωνσταντίνου (28.7.2011).

500.000 άνεργοι

Κατά τη γνώμη μας, η πρόταση των ανωτέρω μέτρων για την ανάκαμψη της κτηματαγοράς της οικοδομής, επειδή προτείνονται από καταξιωμένους προέδρους, όπως προηγουμένως αναφέραμε, δηλαδή του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και λοιπών προέδρων της κτηματαγοράς, νομίζουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να λάβει σοβαρά υπ' όψιν τις προτάσεις τους, διότι μία από τις μορφές ανάπτυξης που θα μπορούσαν να δώσουν ρυθμούς επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας είναι η οικοδομή, που είναι η παραδοσιακή ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας και πιστεύουμε απόλυτα ότι χιλιάδες εργαζόμενοι ζουν από την οικοδομή, όπως και οι περισσότεροι άνεργοι, περίπου το 1/3 αυτών προέρχονται από αυτό το χώρο, δηλαδή 500.000. Κατά τη γνώμη μας, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα πρέπει η κυβέρνηση να έλθει να νομοθετήσει όλα τα πιο πάνω προτεινόμενα μέτρα, με σκοπό την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Υστερα να μην ξεχνάνε οι αρμόδιοι το γαλλικό ρητό «si la maison va bien, tous va bien». Περιμένουμε γρήγορα τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις από την κυβέρνηση για όλους τους πιο πάνω αναφερθέντες λόγους. Εμείς πάντως στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ έχουμε πάρει σχετική απόφαση για τα απαραίτητα μέρα που πρέπει να παρθούν για την οικοδομή. Το θέμα θα το θέσουμε και στο ΚΕΠΕ, που θα επισκεφθεί το ΤΣΜΕΔΕ τις προσεχείς ημέρες, ώστε να γνωμοδοτήσει σχετικώς για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού φορέα μας και πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει, αφού άλλωστε φαίνεται ότι είναι ο σχετικός σύμβουλος του υπουργείου για τα θέματα που απασχολούν σήμερα τα Ταμεία.

Οι τράπεζες δεν πρέπει να ζητούν από το δανειολήπτη να έχει κατασκευάσει με δικά του κεφάλαια το σκελετό της οικοδομής για να του χορηγήσουν δάνειο, ούτε να ζητά κατά την αγορά διαμερισμάτων μεταξύ δανειολήπτου και κατασκευαστού να εμφανίζεται στο συμβόλαιο ότι έχει καταβληθεί το 20%. Θα πρέπει με διάταξη νόμου να καταργηθεί η διάταξη αυτή, ώστε να μπορέσουν να πωληθούν σιγά σιγά τα 200.000 διαμερίσματα που μένουν απούλητα στη χώρα, ώστε σιγά σιγά να γίνει από τους κατασκευαστές επανεκκίνηση και αναθεώρηση της δραστηριότητάς των. Είναι γνωστό ότι εκατοντάδες επαγγέλματα και κατηγορίες επιχειρήσεων είναι συνδεδεμένες με την οικοδομή. Εξ άλλου χιλιάδες εργαζόμενοι ζουν από την οικοδομή, ενώ περισσότεροι άνεργοι προέρχονται από αυτό το χώρο.

Η περαιτέρω πτώση της αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για παραμονή της οικονομίας σε ύφεση και την άνοδο της ανεργίας. Εάν η κυβέρνηση δεν πάρει γενναία μέτρα με νέο οικονομικό μοντέλο ειδικά για την οικοδομή, δυστυχώς πολύ σύντομα θα έχουμε νέα επιβάρυνση της Οικονομίας.

Τα αργά αντανακλαστικά των προηγουμένων, αλλά και της σημερινής κυβέρνησης και προπαντός η ανυπαρξία εκτάκτου και ολοκληρωμένου σχεδίου για την οικοδομή θα συνεχίσει να δημιουργεί δυσάρεστες παραμέτρους. Αυτή τη στιγμή, ημικρανία πιάνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων, όταν σκέπτονται πόσα χαράτσια καλούνται να πληρώσουν κάθε μήνα με τον ΦΑΠ και το χαράτσι που επεβλήθη μέσω της ΔΕΗ. Οσοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία και έχουν εισοδήματα απ' αυτή βρίσκονται σε δεινή θέση. Το κράτος κτύπησε και κτυπά την οικοδομή, την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.

Οπως γίνεται αντιληπτό, οι πιο πάνω παράμετροι πλήττουν και το ταμείο μας. Οι εισφορές των εργαζομένων είναι το μόνο κυρίως έσοδο του Ταμείου και τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι μειώθηκαν κατά 20% τα έσοδα του Ταμείου σε αυτές τις περιόδους κρίσης της οικοδομής κυρίως τα τελευταία 2 χρόνια. Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για την αναθέρμανση της οικοδομής, διότι είναι υποχρεωμένη να υποστηρίξει το ταμείο μας, όπως άλλωστε επιχορηγεί άλλα ταμεία, όπωε ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, κ.ά., και εμείς είμαστε μέρος του κοινωνικού ιστού και απαιτούμε να ληφθούν τα κατάλληλα μέσα για τη στήριξη του κλάδου. Εχει συνταγματική υποχρέωση.

Το μέλλον του ΤΣΜΕΔΕ

Εμείς στο ΤΣΜΕΔΕ πρέπει να ξεσηκωθούμε και να πάρουμε αποφάσεις για το μέλλον του Ταμείου εξ αιτίας του ότι το 40% των μελών του Ταμείου μας ασχολούνται με την οικοδομή και επομένως αφού πλήττονται δεν έχουν καμία δυνατότητα να πληρώσουν τις εισφορές των. Αρα κατά τη γνώμη μας τα έσοδα του Ταμείου θα είναι μειωμένα κατά τα επόμενα 15 έως 20 χρόνια κατά 30% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Αρα η καθοδική πτώση των εσόδων του Ταμείου πιθανόν να είναι καταστροφική. Αλλωστε και η τελευταία αναλογιστική μελέτη του ΤΕΕ δίνει ζωή στο ΤΣΜΕΔΕ μόνο για δέκα πέντε (15) χρόνια. Νομίζουμε ότι υπάρχουν τεράστιες ευθύνες στην κυβέρνηση που δείχνει αδιαφορία για τον κλάδο των μηχανικών.

Κατά τη γνώμη μας τα επτά (7) μέτρα που έχουν προταθεί από τους ειδικούς περί την κτηματαγορά είναι απαραίτητα να περιβληθούν με νομοθετική ρύθμιση, ώστε να ανακουφισθεί η οικονομία. Ετσι θα αρχίσουν να πωλούνται τα 250 απούλητα διαμερίσματα και έτσι θα πέσει χρήμα στην αγορά και θα κινηθεί θετικά η οικονομία. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρηματίες θα αρχίσουν τα νέα κεφάλαια που θα αποκομίσουν να τα επενδύουν σε νέες κατασκευές. Αποτέλεσμα θα είναι να αρχίσει να μειώνεται η ανεργία διότι χιλιάδες εργατοτεχνίτες θα αρχίσουν να εργάζονται που σήμερα είναι άνεργοι.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εργασιακά θέματα
Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτικών Δημόσιων Εργων (ΤΣΜΕΔΕ)
Κλάδος κατασκευών & οικοδομή
Εργασία & Ασφάλιση