Ηλεκτρονική Έκδοση

Σύσκεψη φορέων για την πιστοποίηση των ξένων γλωσσών

Συζητήθηκαν τα σοβαρά προβλήματα διαφάνειας και νομιμότητας στον τρόπο πιστοποίησης

Μεγάλο ενδιαφέρον ειδικά στις μέρες της «αξιολόγησης», είχε η σύσκεψη που κάλεσε η ομοσπονδία ιδιωτικών εκπαιδευτικών - λειτουργών Ελλάδας και συμμετείχαν οι επιστημονικοί φορείς των Εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών.

Στο ενημερωτικό σημείωμα της ΟΙΕΛΕ, αναφέρεται ότι συμμετείχαν: ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Π.Ε. APF FU GRECE, ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Π.Π. (APLF), η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) και ο Σύλλογος Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα (ΣΥΚΑΓΕ).

Τη συμπαράστασή τους στον κοινό αγώνα εξέφρασαν ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής (ΠΑΣΥΚΑΓΑ) και ο Σύλλογος Αποφοίτων και Μεταπτυχιακών Αγγλικής Γλώσσας (ΑΠΘ). Στη συνάντηση τέθηκαν τα σοβαρά προβλήματα διαφάνειας και νομιμότητας στον τρόπο πιστοποίησης γνώσης και χρήσης ξένων γλωσσών στη χώρα μας, ενώ αναλύθηκε εκτενώς το ζήτημα της χορήγησης της επάρκειας διδασκαλίας και των αρνητικών συνεπειών της στη διασφάλιση ποιοτικών κριτηρίων στην παροχή ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

Όπως τονίζει η ΟΙΕΛΕ: "Συμφωνήθηκε από κοινού ότι είναι αναγκαία η λήψη μέτρων από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., με διάλογο χωρίς αποκλεισμούς των καθ’ ύλην αρμόδιων επιστημονικών φορέων, ώστε να εποπτεύονται αυστηρά οι παρέχοντες εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο χώρο των ξένων Γλωσσών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα των πιστοποιήσεων.

Συμφωνήθηκε, επίσης, ότι η επάρκεια διδασκαλίας θα πρέπει να μην χορηγείται σε κατόχους κάθε πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ακόμη και εάν αυτό πιστοποιείται με άριστη γνώση της ξένης γλώσσας.

Οι παριστάμενοι εξέφρασαν τη στήριξή τους στο νομικό αγώνα (προσφυγή στο ΣτΕ) που έχουν ξεκινήσει για το ζήτημα της επάρκειας οι Σύλλογοι φοιτητών και αποφοίτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την απόφαση, ώστε να κινηθούν αναλόγως. Θα ακολουθήσει κείμενο με τις κοινές προτάσεις μας. Ζητάμε τον ορισμό άμεσης συνάντησης με την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ".

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ)