Έντυπη Έκδοση

Νέα ασφαλιστικά κατά της ΝΕΡΙΤ

Ασφαλιστικών μέτρων συνέχεια κατά της ΝΕΡΙΤ. Κατατέθηκαν χθες στο Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας από δημοσιογράφο που είχε κάνει τα χαρτιά της για την κατηγορία «προσλήψεις 59 δημοσιογράφων με συμβάσεις αορίστου χρόνου».

 Πρόκειται για τη Μ.Γ., η οποία καταγγέλλει ότι ενώ είχε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, κατετάγη στην 99η θέση στην τελική βαθμολόγησή της από «εκείνους που αποκλήθηκαν αξιολογητές» και «αποστερήθηκε από τη δυνατότητα να κριθεί και στο τρίτο στάδιο της διαδικασίας, στην οποία συμμετέχουν 90 δημοσιογράφοι».

«Αυτό προκύπτει», όπως αναφέρεται στα ασφαλιστικά, «και από το γεγονός ότι αξιολογήθηκαν, για να κριθούν στο τρίτο στάδιο της διαδικασίας, δημοσιογράφοι που δεν έχουν απασχοληθεί στον τομέα της Σύνταξης-Παραγωγής Ειδήσεων-Εκπομπών, όπως εγώ, αλλά σε άλλους τομείς, ιδίως δε εξειδικευμένο ρεπορτάζ όπως ιατρικό, δικαστικό, εργατικό, αγροτικό, πολιτιστικό και ακόμα δε ως παρουσιαστές ψυχαγωγικών εκπομπών, ή συνταξιούχος, ή σχολιαστής προγράμματος, που έχει υποβάλει μάλιστα σε δύο κατηγορίες κάλυψης δημοσιογραφικών αναγκών, παρά τη ρητή απαγόρευση της παραπάνω προκήρυξης κ.ά.».

Η αιτούσα υπογραμμίζει ακόμη πως «ουδέποτε καταρτίστηκε μητρώο αξιολογητών, παρ' ότι η κατάρτιση αυτού συνδεόταν αδιάσπαστα με την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού, κατά συνέπεια η ΝΕΡΙΤ παραβίασε παρανόμως και υπαιτίως τους όρους της εν λόγω προκήρυξης, η δε αξιολόγησή μου από αξιολογητές με τα προσόντα που ορίζει η παραπάνω πρόσκληση και με απαρέγκλιτη τήρηση της διαδικασίας αυτής που προβλεπόταν, αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας. Αντιθέτως, προς την υποχρέωση της καθ' ης να τηρήσει τη νόμιμη διαδικασία, οι λεγόμενοι αξιολογητές ορίζονταν με αυθαίρετες αποφάσεις προέδρων ή στελεχών της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., ή του Εποπτικού Συμβουλίου».

Κατόπιν τούτου η Μ.Γ. ζητά μεταξύ άλλων να γίνει δεκτή η αίτησή της και να υποχρεωθεί η καθ' ης να αναστείλει προσωρινά τη διαδικασία του διαγωνισμού που αφορά στην πρόσληψη δημοσιογράφων για 59 θέσεις στην ΝΕΡΙΤ Αθήνας με ειδικότητα τη Σύνταξη-Παραγωγή Ειδήσεων-Εκπομπών, άλλως να την καλέσει να συμμετάσχει στο τρίτο στάδιο της διαδικασίας του εν λόγω διαγωνισμού μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κύριας αγωγής της.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Νεα Ελληνική Ραδιοφωνία Ιντερνετ και Τηλεόραση (ΝΕΡΙΤ)
Τηλεόραση
Εργασιακά θέματα
TV & Media