Έντυπη Έκδοση

Αφεση δίνει το ΣτΕ για την περικοπή συντάξεων

Μία ακόμη δικαστική ετυμηγορία δικαιώνει την κυβερνητική πολιτική ως προς τις μειώσεις των κύριων συντάξεων που έγιναν από τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν και το ζήτημα, λόγω μεγάλης σπουδαιότητας, θα λυθεί οριστικά από την Ολομέλεια του ΣτΕ, το Α' τμήμα του δικαστηρίου, κατά πλειοψηφία, ενέκρινε τις περικοπές ως συμβατές με το Σύνταγμα, στο όνομα των «εξαιρετικά δυσχερών οικονομικών συνθηκών».

Τις προσφυγές έχουν καταθέσει συνταξιούχοι της Αγροτικής Τράπεζας, που διεκδικούν αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν από τις περικοπές. Το βασικό σκεπτικό της πλειοψηφίας είναι ότι όταν το ύψος της κρατικής χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος δεν επαρκεί για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών οργανισμών, τότε ο νομοθέτης μπορεί να προχωρεί σε περικοπές.

Μάλιστα οι δικαστές επικαλούνται και το ίδιο το Σύνταγμα (άρθρο 22 παρ. 5), το οποίο, όπως υποστηρίζουν, δεν απαγορεύει τη μεταβολή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης επί το δυσμενέστερον, στην περίπτωση που αιτιολογημένα προκύπτει ότι η βιωσιμότητά του μπορεί να διασφαλιστεί μόνον με αυτές τις επεμβάσεις.

Η κόκκινη γραμμή που χαράσσει η πλειοψηφία στο ύψος των περικοπών είναι «η διασφάλιση στους συνταξιούχους παροχών που επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωσή τους, δηλαδή εισοδήματος ικανού να εξασφαλίσει όχι μόνο τους όρους της φυσικής τους υποστάσεως (διατροφή, ένδυση, στέγαση, βασικά οικιακά αγαθά, θέρμανση, υγιεινή) αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής στην κοινωνική ζωή». Διαφορετικά, μειώσεις στις ασφαλιστικές παροχές που δεν πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις είναι αντισυνταγματικές.

Μειοψήφησαν

Στον αντίποδα των θέσεων της πλειοψηφίας, κινούνται οι δικαστές που μειοψήφησαν, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του Α' τμήματος Ν. Σακελλαρίου. Δεν επιτρέπεται από το Σύνταγμα, αναφέρουν στην απόφαση, ακόμη και υπό τις παρούσες λίαν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, να μετακυληθεί η υποχρέωση χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος από το κράτος, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Το κράτος ήταν και παραμένει υπεύθυνο για τη χάραξη της ασφαλιστικής πολιτικής και την εποπτεία των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης.

Υποστηρίζουν ότι για να είναι συνταγματικά ανεκτές οι νομοθετικές επεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα, πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Να γίνονται, δηλαδή, ύστερα από σχεδιασμό και με ορθολογικό τρόπο που να αποτυπώνεται σε προηγούμενη συνολική μελέτη, βάσει συγκεκριμένων στοιχείων και έπειτα από στάθμιση των συνολικών επιπτώσεων στους ασφαλισμένους. Και αυτό ακόμη κι αν επικρατούν στη χώρα «λίαν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες».

Οι δικαστές αξιώνουν να υπάρχουν αναλογιστικές, στατιστικές κ.ά. μελέτες που να έχουν εκπονηθεί από ανεξάρτητες αρχές, όπως η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, η Ελληνική Στατιστική Αρχή κ.λπ. αλλά και συνεκτίμηση των συνολικών επιβαρύνσεων που έχουν επιβληθεί στους ασφαλισμένους και των επιπτώσεων που έχουν σωρευτικά στο βιοτικό τους επίπεδο.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Αγροτική Τράπεζα
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)
Προσφυγές/Μηνύσεις