Έντυπη Έκδοση

ΓΣΕΕ: Κατά του Μεσολαβητή και χωρίς προσχήματα η τροπολογία

Βόμβα στην απόφαση του ΣτΕ για τη Διαιτησία στις συλλογικές διαπραγματεύσεις βάζει τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση, η οποία δημιουργεί προσκόμματα που εμποδίζουν ιδίως την εργατική πλευρά να προσφεύγει για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης την οποία πλέον περιορίζει στο μέρος των αυξήσεων και όχι στα θεσμικά αιτήματα.

Ταυτοχρόνως, δίνει τη δυνατότητα και μονομερούς προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), ενώ προβλέπεται η δυνατότητα έφεσης επί της αρχικής απόφασης ή και προσφυγής στη Δικαιοσύνη όχι στο επίπεδο πρωτοβάθμιου διοικητικού δικαστηρίου (Πρωτοδικείο), όπου θεωρούνται «πιο φιλεργατικά», αλλά διοικητικού Εφετείου, με μόνη επόμενη προσφυγή στον Αρειο Πάγο.

Τα βασικά σημεία της τροπολογίας είναι τα εξής:

Η προσφυγή στη Διαιτησία μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων με συμφωνία των μερών. Είναι δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία μονομερώς στις εξής περιπτώσεις: α) από οποιοδήποτε μέρος, εφ' όσον το άλλο μέρος αρνήθηκε τη μεσολάβηση, β) από οποιοδήποτε μέρος μετά την υποβολή της πρότασης μεσολάβησης.

Η διαδικασία διεξάγεται από έναν διαιτητή ή από Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, διεξάγεται από Τριμελή Επιτροπή. Η επιλογή των διαιτητών γίνεται με συμφωνία των μερών από τον κατάλογο του ΟΜΕΔ, και σε περίπτωση ασυμφωνίας με κλήρωση.

Ο Μεσολαβητής καλεί τα μέρη σε κοινές συζητήσεις, αλλά και σε κατ' ιδίαν ακρόαση σχετικά με την κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας. Εξετάζει την οικονομική κατάσταση και εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά και προβαίνει σε εξέταση προσώπων και σε οποιαδήποτε έρευνα σχετική με τους όρους εργασίας.

Η απόφαση της διαιτησίας εξομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας και ισχύει από την επομένη της υποβολής της αίτησης για μεσολάβηση (εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά).

Στις περιπτώσεις προσφυγής στη διαιτησία αναστέλλεται η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας για διάστημα 10 ημερών από την ημέρα προσφυγής.

Εντονη ήταν η αντίδραση της ΓΣΕΕ, η οποία απαιτεί την άμεση απόσυρση της τροπολογίας. Η ΓΣΕΕ σημειώνει ότι η τροπολογία κατατέθηκε με πρόσχημα τη συμμόρφωση στην απόφαση του ΣτΕ, και δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στο πνεύμα και στο γράμμα της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και στο Σύνταγμα, περιορίζοντας την αρμοδιότητα του διαιτητή μόνο σ' ένα μέρος της συλλογικής διαφοράς, παραβλέποντας το σύνολο των συλλογικών συμβάσεων που έχουν προηγηθεί. Εντονη ήταν και η αντίδραση του γεν. γραμματέα της ΓΣΕΕ Ν. Κιουτσούκη, ο οποίος σημειώνει ότι: «Θέλω να αγιάσω και οι διάβολοι δεν με αφήνουν».

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)
Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ)
Ψηφίσματα/Τροπολογίες
ΓΣΕΕ