Έντυπη Έκδοση

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το «Κοινωνικό Παντοπωλείο»

Ο νέος κύκλος αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) ξεκινά τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 και θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014.

Η λειτουργία του εν λόγω προγράμματος ξεκίνησε το 2007 με σκοπό να συμβάλει στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης 200 άπορων οικογενειών και μοναχικών ατόμων, για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Οι αιτήσεις για συμμετοχή γίνονται δύο φορές το χρόνο με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και οι δικαιούχοι προκύπτουν έπειτα από κλήρωση.

Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην κοινωνική υπηρεσία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, επί της οδού Πειραιώς 35, καθημερινά κατά τις ώρες 09.30 -13.00, εκτός Παρασκευής. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και το Σάββατο 1η και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014. Σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου, οι αιτούντες θα πρέπει να είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων και καλούνται να προσκομίζουν σε αντίγραφα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Αστυνομική Ταυτότητα του αιτούντος.

3. Διαβατήριο και άδειες διαμονής για όλα τα μέλη της οικογένειας.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο από 6 μήνες). Σε περίπτωση μη έκδοσης πιστοποιητικού από τη χώρα προέλευσης, απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου περί μη έκδοσης και ληξιαρχική πράξη γάμου του αιτούντος και γέννησης για τα τέκνα της οικογένειας.

5. Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Ε1 θεωρημένο από την Εφορία μέχρι τη λήξη του τρέχοντος έτους κατάθεσης ή Βιβλιάριο Απορίας για όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας.

6. Κάρτα Ανεργίας (εφ' όσον υπάρχει).

7. Μισθωτήριο συμβόλαιο αν το σπίτι ενοικιάζεται ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ (στο όνομα του αιτούντος).

8. Πιστοποιητικό αναπηρίας 67% και άνω (εφ' όσον υπάρχει).

9. Βεβαίωση μη ένταξης του αιτούντος σε αντίστοιχο πρόγραμμα παροχής τροφίμων σε περίπτωση που διαμένει ή είναι δημότης σε άλλο δήμο εκτός του Δήμου Αθηναίων.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Κοινωνικά θέματα
Αλληλεγγύη
Ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα