Έντυπη Έκδοση

Στην ουρά για έκδοση σύνταξης 2 χρόνια πριν

«Σχέδιο» για ταχύτερη έκδοση των συντάξεων, με την κατάθεση αίτησης 2 χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση των ενδιαφερομένων, ώστε να αποφεύγεται η πολύχρονη ταλαιπωρία, θέτει το ΙΚΑ, τη στιγμή που βρίσκονται σε εκκρεμότητα 135.000 αιτήσεις για τη χορήγηση κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Η διοίκηση του Ιδρύματος προτρέπει τους ασφαλισμένους να προσέρχονται 2 έτη πριν από την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους στα 60 νέα υποκαταστήματα που εκδίδουν προσυνταξιοδοτικές αποφάσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν την έκδοση της τελικής απόφασης συνταξιοδότησής τους, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο αναμονής τους.

Από τις 63.075 εκκρεμούσες απλές κύριες συντάξεις του ΙΚΑ που υπήρχαν τον Μάρτιο του 2014, σήμερα εκκρεμούν 57.934, ενώ από το σύνολο αυτών των εκκρεμουσών συντάξεων αποδίδονται 35.000 προσωρινές συντάξεις.

Από τις 11.146 συντάξεις διαδοχικής ασφάλισης, σήμερα εκκρεμούν 10.725. Από τις 71.497 απλές επικουρικές συντάξεις ασφαλισμένων μόνο στο ΙΚΑ, σήμερα εκκρεμούν 66.917.

Επίσης, επισημαίνεται ότι υπάρχει πληθώρα υποκαταστημάτων, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια, που εκδίδουν συντάξεις σε εύλογους χρόνους, από 3 έως 6 μήνες.

Ο ρυθμός μείωσης του χρόνου απόδοσης όλων των συντάξεων θα εξελίσσεται βελτιούμενος με βάση τον υλοποιούμενο σχεδιασμό αύξησης των υποκαταστημάτων Απονομής και τη λειτουργία ήδη 60 κέντρων έκδοσης προσυνταξιοδοτικών αποφάσεων, προσδοκώντας τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος της αναμονής, μετά την εφαρμογή του μηχανογραφικού έργου ψηφιοποίησης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τα έτη πριν από το 2002.

Με το δεδομένο τη μείωση του ρυθμού υποβολής νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης, αναμένεται η σταδιακή βελτίωση του μέσου χρόνου απονομής συντάξεων.

Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι το πλήθος των αιτήσεων για τις συντάξεις γήρατος βαίνει μειούμενο ως εξής: το 2012 υποβλήθηκαν 58.056 αιτήσεις, το 2013 υποβλήθηκαν 36.751 αιτήσεις και το πρώτο 8άμηνο του 2014 έχουν υποβληθεί 23.699 αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση