Έντυπη Έκδοση

Μειώνει το discount για τα ομόλογα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Σε ακόμα μία κίνηση απελευθέρωσης ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες, ύψους τουλάχιστον 10 έως 15 δισ. ευρώ, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προσπαθειών να σταματήσει η αναταραχή στις αγορές. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κεντρικής Τράπεζας, η ΕΚΤ θα μειώσει το discount που εφαρμόζει στην εκτίμηση της αξίας των ελληνικών κρατικών ομολόγων ή άλλων τίτλων που λαμβάνει ως εχέγγυα για χορήγηση ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναπροσαρμόσει το "κούρεμα" επί ελληνικών κρατικών ομολόγων και τραπεζικών ομολόγων με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου», δήλωσε η τράπεζα. «Η απόφαση προβλέπει μείωση των υφιστάμενων εκπτώσεων που επιβάλλονται στην αξία των τίτλων», υπογράμμισε.

«Η απόφαση αυτή δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως αντίδραση ad-hoc στις πρόσφατες πιέσεις των αγορών. Αντιθέτως, αντανακλά τις βελτιωμένες συνθήκες στις αγορές για τους εν λόγω τίτλους τον τελευταίο χρόνο», υπογράμμισε.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
ομόλογα