Ηλεκτρονική Έκδοση

Eπίδομα μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες

Οι αυτοαπασχολούμενες, άμεσα ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα θα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν επίδομα μητρότητας- λόγω κυοφορίας και λοχείας για τέσσερις μήνες μετά τον τοκετό- σύμφωνα με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.

Το επίδομα θα ανέρχεται στα 200 ευρώ και απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγησή του είναι η ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας σε είδος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος αποκλειστικά.

Οι ασφαλισμένες πρέπει να καταθέσουν, α) αίτηση στον οικείο Τομέα Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, και ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού.

Απαιτείται ακόμη η υποβολή εκ μέρους της ασφαλισμένης υπεύθυνης δήλωσης του N. 1599/1985 ότι ασκεί αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα και δεν δικαιούται από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας.

Η αίτηση για χορήγηση του επιδόματος πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία τοκετού.
 

 

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Παιδί & Νέοι Γονείς