Έντυπη Έκδοση

1.090 προσλήψεις σε δήμους

Περίπου 1.000 προσλήψεις -για την ακρίβεια 1.090- θα πραγματοποιηθούν στους δήμους όλης της χώρας με συμβάσεις που θα έχουν χρονική διάρκεια από οκτώ, εννέα έως και έντεκα μήνες.

Οι προσλήψεις εγκρίθηκαν μετά την υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης (τριών υπουργών) για τη σύναψη εκατόν μίας (101) συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και εννιακοσίων ογδόντα εννέα (989) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α' βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών.

Οι συμβάσεις

Ειδικότερα με την έγκριση των εν λόγω προσλήψεων ΝΠΔΔ δήμων της χώρας θα εκδώσουν προκηρύξεις για 101 συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 989 συμβάσεις μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α' βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών της χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν μετά την έγκριση του ΑΣΕΠ και θα εκδίδονται σταδιακά από τους δήμους που θα τις υλοποιήσουν.

Οι προσλήψεις αφορούν πληθώρα ειδικοτήτων όπως:

* Νοσηλευτές σε βαθμό εκπαίδευσης ΠΕ ή ΤΕ

* Δάσκαλοι Μουσικής (ΠΕ ή ΔΕ)

* Δάσκαλοι Θεάτρου (ΔΕ)

* ΔΕ Φωτογράφος αλλά και άλλες εκατοντάδες ειδικότητες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εργασία & Ασφάλιση
ΟΤΑ
Εργασιακά θέματα
Απασχόληση και ανεργία
Τοπική Αυτοδιοίκηση
ΝΠΔΔ
Συμβασιούχοι/Προσλήψεις
Σχετικά αρχεία
el26--18 - 2.11 MB
el27--13 - 1.20 MB