Έντυπη Έκδοση

Πρόσκληση σε 12.489 συνεταιριστικές επιχειρήσεις

Σε 12.489 Κοινωνικούς επιχειρηματίες απευθύνεται η πρόσκληση του υπουργείου Εργασίας που θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 28 Νοεμβρίου, με τίτλο «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας».

Με την πρόσκληση αυτή καλούνται οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις του άρθρου 18 του Ν. 4019/11 προκειμένου να αναλάβουν τη δημιουργία δομών στήριξης λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, τη διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και την εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης ανέρχεται σε 19.466.000.000 ευρώ και συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 άτομα που ανήκουν στις «Ευάλωτες» και «Ειδικές» ομάδες του πληθυσμού, εκ των οποίων:

* 6.489 θα είναι υποψήφιοι / δυνητικοί κοινωνικοί επιχειρηματίες

* 6.000 θα είναι υφιστάμενοι κοινωνικοί επιχειρηματίες.

Προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έχει καταρτίσει Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης το οποίο περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για την:

1 Ενθάρρυνση, ενεργοποίηση και ενίσχυση των πολιτών και προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

2 Προσφορά υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης και δομών υποστήριξης.

3 Παροχή βιώσιμης χρηματοδότησης για τη στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων από την εκκίνηση μέχρι την ανάπτυξή τους.

4 Συγκρότηση ενός σταθερού πλαισίου λειτουργίας κοινωνικής οικονομίας (νομικό, ρυθμιστικό φορολογικό).

5 Υποστήριξη της πρόσβασης σε δημόσιες αγορές, μέσα από την αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με φορείς του κεντρικού κράτους ή της αυτοδιοίκησης.

Στόχος και παροχές

Οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα δημιουργηθούν από τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θα συνενώσουν τις δυνάμεις τους για να υλοποιήσουν δράσεις ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας. Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών μιας στάσης (one stop shop) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και η λειτουργία κόμβου πληροφόρησης για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Επίσης θα παρέχονται υπηρεσίες όπως:

* Πληροφόρηση, κινητοποίηση, υποστήριξη, coaching και me-ntoring για δημιουργία και ανάπτυξη τοπικών κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, επιμόρφωση των μελών των Κοιν.Σ.Επ.,

* Υπηρεσίες θερμοκοιτίδας που θα προσφέρουν κοινή επιχειρηματική έδρα, ή/και συμβουλευτική στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, κοινή διοικητική και λογιστική υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής ή μέρος αυτών κ.λπ.

* Υποστήριξη νέων κοινωνικών επιχειρηματιών αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα τύπου ERASMUS νέων κοινωνικών επιχειρηματιών.

* Οργάνωση και λειτουργία fora διαλόγου και τοπικών συμφώνων (pacts).

* Δικτύωση των Κοιν.Σ.Επ. σε τοπικό επίπεδο, καθώς και δημιουργία clusters.

* Οργάνωση διακρατικής συνεργασίας.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Επιχειρήσεις
Συνεταιρισμοί/αγροτικοί/κοινωνικοί
Εργασία & Ασφάλιση
Εργασιακά θέματα