Έντυπη Έκδοση

* ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΣΕΒΕΕ ΣΕ 80 ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δωρεάν συμβουλές σε καινοτόμες εταιρείες

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ προσφέρει τη δυνατότητα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που έχουν έδρα στο Δήμο Αθηναίων, να λάβουν δωρεάν υποστήριξη σε ζητήματα καινοτομίας.

Η πρωτοβουλία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει στόχο την υποστήριξη συνολικά 80 αθηναϊκών επιχειρήσεων μέχρι τα μέσα του 2015, οι οποίες ενδεικτικά κατανέμονται ανά κλάδο ως εξής:

- 35 μεταποιητικές επιχειρήσεις/βιοτεχνίες.

- 25 επιχειρήσεις στο χώρο παροχής υπηρεσιών.

- 20 εμπορικές επιχειρήσεις.

Οι παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες διαρκούν περίπου τέσσερις (4) μήνες και περιλαμβάνουν προσωπικές/επιτόπιες επισκέψεις του συμβούλου καινοτομίας στο χώρο της επιχείρησης. Οι άξονες και το περιεχόμενο της συμβουλευτικής σε ζητήματα καινοτομίας αναπτύσσονται σύμφωνα με το παρακάτω πρότυπο:

* Ενημέρωση/εκπαίδευση επιχείρησης σε ζητήματα καινοτομίας.

* Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης στο πλαίσιο καινοτομίας.

* Σύλληψη καινοτόμου ιδέας και ανάπτυξη πλαισίου εξεταζόμενης καινοτομίας.

* Ανάπτυξη αναλυτικού σχεδίου υλοποίησης της καινοτομίας και βιωσιμότητάς της σύμφωνα με τον κύκλο ζωής της καινοτομίας.

Αιτήσεις

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες α) έχουν αναπτύξει καινοτομίες, β) προετοιμάζουν την ανάπτυξη κάποιας καινοτομίας ή γ) θέλουν να διερευνήσουν τις δυνατότητες να εισαγάγουν κάποια καινοτομία στην επιχείρησή τους, να υποβάλουν αίτηση στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, απολαμβάνοντας χωρίς κανένα οικονομικό κόστος υψηλού επιπέδου συμβουλευτική υποστήριξη.

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://tinyurl.com/iconsulting-athens. Εναλλακτικά, μέσω FAX στο 210-3838027.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τους Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη, Τζουλιάνα Κοντίνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 210-8846852, εσωτ. 403-404, και στο email: consulting-athens@imegsevee.gr

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Επιχειρήσεις
Εργασία & Ασφάλιση
Καινοτομίες/Ιδέες
Επιχειρηματικότητα
ΓΣΕΒΕΕ