Ηλεκτρονική Έκδοση

ΙΟΒΕ: Κίνδυνος για την ανάπτυξη οι καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις

Εφικτή εκτιμά την επιστροφή στην ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία μέσα στο 2014 η τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι το οικονομικό πρόγραμμα τίθεται σε κίνδυνο λόγω των καθυστερήσεων στις δομικές μεταρρυθμίσεις.

Όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Νίκος Βέττας, οι τρεις παράγοντες από τους οποίους θα εξαρτηθεί η πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές θα είναι η ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης, το κλίμα στις διεθνείς αγορές, αλλά και το εάν θα υπάρχει συμπληρωματικότητα χρηματοδότησης από ΕΕ και αγορές.

«Η εξισορρόπηση της οικονομίας είναι εξαιρετικά σημαντική, αποτελεί τη βάση για κάθε περαιτέρω βελτίωση, που δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να τεθεί σε κίνδυνο» ανέφερε ο Ν. Βέττας και σημείωσε πως «όσο υπάρχουν αναποφασιστικότητα, αμφιθυμία, έλλειψη συναίνεσης και καθυστερήσεις στην εφαρμογή των απαραίτητων δομικών μεταρρυθμίσεων, τόσο θα υπάρχει αδυναμία προσέλκυσης επενδύσεων και αύξησης των εξαγωγών και φυσικά αδυναμία επίτευξης υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και μείωσης της ανεργίας».

Στην έκθεση του το ΙΟΒΕ τονίζει ότι θα πρέπει να προωθηθεί το συντομότερο μια νέα, αμοιβαία επωφελής, συνεννόηση ανάμεσα στην ελληνική οικονομία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Ρητή βάση για τη συμφωνία πρέπει να αποτελεί το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας, με έμφαση στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και τις επενδύσεις» είπε, επισημαίνοντας ότι για την ελληνική πλευρά θα πρέπει να δοθεί έμφαση:

- Στις απαραίτητες δομικές μεταρρυθμίσεις, με προτεραιότητα σε όσες βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και την αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα.

- Στη διατήρηση της δημοσιονομικής εξισορρόπησης που έχει συμφωνηθεί, χωρίς, όμως, περαιτέρω προσαρμογή (θα λειτουργούσε αρνητικά για την ανάπτυξη).

Η συμφωνία για τις μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να περιγράφει σαφείς και μετρήσιμους στόχους που θα είναι όμως συνολικοί.

Να αποτελέσει αντικείμενο και ευθύνη της ελληνικής πλευράς το πώς ακριβώς θα επιδιώξει την επίτευξη του κάθε στόχου.

«Ο δρόμος μιας αμοιβαίας επωφελούς συμφωνίας με τους Ευρωπαίους εταίρους περνάει μέσα και από την επίτευξη μιας έστω ελάχιστης πολιτικής σταθερότητας και συναίνεσης στη χώρα. Ο εναλλακτικός δρόμος, για επιστροφή στους προ κρίσης κανόνες και συμπεριφορές θα οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε μια νέα κρίση, πολύ βαθύτερη και από τη σημερινή» πρόσθεσε ο επικεφαλής του ΙΟΒΕ.

Επίσης, στην έκθεση αναφέρεται ότι «οι ξένες άμεσες επενδύσεις και γενικότερα η επενδυτική δραστηριότητα πλήττονται εν μέρει από τη χαμηλή και φέτος δραστηριότητα του ΤΑΙΠΕΔ.

Για την ανεργία η πρόβλεψη για το μέσο επίπεδό της το 2014 διατηρείται στο 26,7%, ελαφρώς χαμηλότερα του περυσινού (27,5%).

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Απασχόληση και ανεργία
Επενδύσεις
Ανάπτυξη
ΙΟΒΕ