Έντυπη Έκδοση

Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για τους οικονομικά αδυνάμους

Οι δικαστές ζητούν μέτρα ώστε να φτάνουν στα δικαστήρια και φορολογικές υποθέσεις μέχρι 3.000 ευρώ

Σε μια ασυνήθιστη παρέμβαση προχώρησε η Ενωση Διοικητικών Δικαστών (ΕΔΔ). Αυτή τη φορά δεν αφορά διεκδικήσεις του κλάδου, αλλά αίτημα προς την πολιτεία να λάβει μέτρα υπέρ των οικονομικά αδύναμων πολιτών, ώστε να μη στερούνται την προστασία των δικαστηρίων.

Οι διοικητικοί δικαστές καλούν την κυβέρνηση να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε οι οικονομικά ασθενέστεροι πολίτες να μπορούν να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για φορολογικές διαφορές, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι προηγουμένως να καταθέτουν προσφυγή (λέγεται ενδικοφανής) στο υπουργείο Οικονομικών. Και αυτό διότι το ισχύον καθεστώς επιβάλλει, προκειμένου να έχει ο φορολογούμενος τη δυνατότητα να αμφισβητήσει δικαστικά την οφειλή του, να προσφύγει στις επιτροπές του υπουργείου Οικονομικών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει δικαίωμα να ξεκινήσει στη συνέχεια δικαστικό αγώνα.

Η παρέμβαση των δικαστών δείχνει και την αποτυχία των κυβερνητικών ρυθμίσεων να αποσυμφορήσουν τα διοικητικά δικαστήρια. Είναι σαφείς στην ανακοίνωσή τους: «Η μέχρι τώρα εμπειρία από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που επιλαμβάνεται των ενδικοφανών προσφυγών καταδεικνύει ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει καταντήσει ένα γραφειοκρατικό ανάχωμα στην άμεση πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, χωρίς να επιτυγχάνεται ο διακηρυγμένος στόχος του υπουργείου Οικονομικών να διευθετούνται οι υποθέσεις σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης προς το σκοπό της αποσυμφόρησης των διοικητικών δικαστηρίων».

Η ΕΔΔ, κάνοντας μια αποτίμηση των αποτελεσμάτων των πρόσφατων νομοθετικών παρεμβάσεων που αφορούν τις φορολογικές διαφορές, ιδίως μετά την αύξηση του παραβόλου και τη θέσπιση της ενδικοφανούς προσφυγής, διαπιστώνει ότι «υπάρχει αντικειμενική αδυναμία σημαντικής μερίδας των πολιτών να αμφισβητήσουν δικαστικά τη νομιμότητα πράξεων ή παραλείψεων φορολογικών αρχών που θίγουν έννομα συμφέροντά τους».

Ετσι, η ΕΔΔ ζητεί από τους αρμοδίους να αναλάβουν νομοθετική πρωτοβουλία ειδικά ως προς τις φορολογικές υποθέσεις με χρηματικό αντικείμενο μέχρι 3.000 ευρώ, οι οποίες κατά τεκμήριο αφορούν τους οικονομικά ασθενέστερους, ώστε:

- Να αρθεί ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013.

- Να νομοθετηθεί η δυνατότητα των φορολογουμένων, που θα προσβάλλουν τις σχετικές πράξεις ή παραλείψεις, να παρίστανται στη συζήτηση της υπόθεσης χωρίς δικηγόρους για να μην επιβαρύνονται και με αυτά τα έξοδα.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ενωση Διοικητικών Δικαστών
Δικαιοσύνη