Έντυπη Έκδοση

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ TAXIS * ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ξεπαγιάστε και φέτος

Από 52,5 έως 1.050 ευρώ το επίδομα. Προκαταβολή το 25% σε όσους υποβάλουν αίτηση πριν από την αγορά πετρελαίου

Με καθυστέρηση μιας εβδομάδας άνοιξε τελικά χθες η εφαρμογή στο Taxis για όσους θέλουν να υποβάλουν αίτηση επιδόματος θέρμανσης. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια είναι ίδια με αυτά που ίσχυαν και πέρυσι, με το επίδομα να κυμαίνεται από 52,5-1.050 ευρώ, ενώ προβλέπεται και προκαταβολή 25% σε όσους δικαιούχους υποβάλουν αίτηση πριν από την αγορά πετρελαίου.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις ηλεκτρονικά μέσω του TAXIS ή εναλλακτικά μέχρι και τις 30 Μαΐου 2015, μέσω των ΚΕΠ.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση για την υποβολή των αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ:

* Η αίτηση υποβάλλεται μόνο αυτοπροσώπως και δεν προβλέπεται υποβολή αίτησης σε αυτά από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

* Η αρμοδιότητα των ΚΕΠ εξαντλείται στην υποβολή της αίτησης και της παράδοσης στον ενδιαφερόμενο της βεβαίωσης που εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και δεν περιλαμβάνει την παρακολούθηση της πορείας των σχετικών αιτήσεων.

* Μετά την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, η ηλεκτρονική εφαρμογή ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί για καταβολή του επιδόματος στο φορολογούμενο και επιστρέφει βεβαίωση με τα στοιχεία του φορολογουμένου καθώς και το αποτέλεσμα της αίτησης.

* Η ανωτέρω βεβαίωση υπογράφεται και σφραγίζεται από τα ΚΕΠ και παραδίδεται στο φορολογούμενο.

* Σε περίπτωση επισήμανσης περί μη συνδρομής των προϋποθέσεων για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης στο φορολογούμενο, τα ΚΕΠ δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για τη θεραπεία του ανωτέρω αποτελέσματος.

* Ακύρωση υποβληθείσας αίτησης μέσω των ΚΕΠ είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής των στοιχείων της αίτησης που έχει υποβληθεί σε ΚΕΠ.

Σε κάθε περίπτωση, η επιδότηση για αγορά πετρελαίου θέρμανσης θα χορηγηθεί σε όσα νοικοκυριά πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καλύπτοντας περιορισμένες ποσότητες πετρελαίου, ανάλογα τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της κύριας κατοικίας και την περιοχή στην οποία βρίσκεται η συγκεκριμένη κατοικία.

Συγκεκριμένα, ξεκινώντας από το ελάχιστο, θα κυμαίνονται ως εξής:

ΖΩΝΗ Α από 750 έως 3.000 λίτρα.

ΖΩΝΗ Β από 450 έως 1.800 λίτρα.

ΖΩΝΗ Γ από 240 έως 960.

ΖΩΝΗ Δ από 150 έως 600 λίτρα.

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι:

**Κάθε άγαμος φορολογούμενος με ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ.

**Κάθε ζευγάρι εγγάμων με εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία μέχρι 300.000 ευρώ.

**Κάθε μονογονεϊκή οικογένεια με εισόδημα μέχρι 43.000 ευρώ και περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ.

Για κάθε προστατευόμενο τέκνο του ενδιαφερομένου το εισοδηματικό όριο των 40.000 ή των 43.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Πετρέλαιο θέρμανσης
Επιδόματα
Εφορία και φορολογική πολιτική
Taxis
Υπουργείο Οικονομικών