Έντυπη Έκδοση

Τις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ κοστολόγησε το Γενικό Λογιστήριο

Τις προτάσεις νόμου του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, για την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα προ Μνημονίου επίπεδα, αλλά και τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αξιολόγησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και απέστειλε τις σχετικές εκθέσεις στη Βουλή. Σε ό,τι αφορά την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία θα επαναφέρει τον κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ, το ΓΛΚ εκτιμά ότι θα προκαλέσει:

* Ετήσια δαπάνη του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ από την αύξηση του καταβαλλόμενου επιδόματος ανεργίας που εκτιμάται στο ποσόν των 202.000.000 ευρώ ετησίως (το βασικό ποσόν του επιδόματος ανεργίας θα αναπροσαρμοστεί από τα 360 ευρώ στα 460 ευρώ περίπου).

* Ετήσια αύξηση των εσόδων και φορέων κοινωνικής ασφάλισης από τον υπολογισμό των καταβαλλόμενων εισφορών σε υψηλότερη βάση. Εκτίμηση για την αύξηση αυτή δεν μπορεί να γίνει, διότι δεν είναι γνωστός ο αριθμός των απασχολουμένων που θα επηρεάσει η αναπροσαρμογή του κατώτατου ημερομισθίου.

* Ετήσια αύξηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από άμεσους και έμμεσους φόρους λόγω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης.

Σε περίπτωση όμως μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων θα επέλθει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού (καταβολή επιδομάτων ανεργίας, μείωση έμμεσων και άμεσων φόρων) καθώς και απώλεια εσόδων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Τα ληξιπρόθεσμα

Για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών (πρόταση ΣΥΡΙΖΑ) το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκτιμά ότι θα προκαλέσει απώλεια εσόδων, κυρίως από τον περιορισμό των ήδη βεβαιωμένων προστίμων και προσαυξήσεων στο 30% της αρχικής οφειλής, αλλά και την απαγόρευση των πλειστηριασμών σε κάθε περίπτωση για οφειλές κάτω των 200.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την πρόταση του ΚΚΕ (επαναφορά κατώτατου μισθού, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, 13ου και 14ου μισθού) το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκτιμά ότι θα προκαλέσει ετήσια δαπάνη ποσού 3.143.600.000 ευρώ από την επαναχορήγηση των επιδομάτων εορτών και αδείας στους συνταξιούχους. Επίσης ετήσια δαπάνη του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ από την αύξηση του καταβαλλόμενου επιδόματος ανεργίας, η οποία εκτιμάται στα 202.000.000 ευρώ. Α.Ν.Γ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
ΣΥΡΙΖΑ
Βουλή
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Μισθοί/συντάξεις
ΚΚΕ