Έντυπη Έκδοση

Επικύρωσε το ΣτΕ το λουκέτο στον ΗΙΤ FM

Την προσφυγή του ραδιοφωνικού σταθμού ΗΙΤ FM του Νομού Ροδόπης κατά της απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, με την οποία ανακλήθηκε η προσωρινή άδεια λειτουργίας του, απέρριψε το Συμβουλίο της Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή προέκυψε, επειδή το ΣτΕ έκρινε πως η επ' αόριστον ανοχή του κράτους στην παράνομη λειτουργία και εκπομπή των σταθμών για τους οποίους αντισυνταγματικά δεν έχουν προκηρυχθεί διαγωνιστικές διαδικασίες, δεν δικαιολογεί τη συνέχιση λειτουργίας τους.

Στη απόφαση αναφέρεται πως η νομοθετική ρύθμιση στο ν. 2778/1999, με την οποία κρίθηκαν ως νομίμως λειτουργούντες οι σταθμοί που εξέπεμπαν την 1η Νοεμβρίου 1999, «θα ήταν συνταγματικώς ανεκτή, εάν οι διαγωνιστικές διαδικασίες επρόκειτο να περαιωθούν συντόμως. Αντίθετα, κατ' εξακολούθηση δινόταν παράταση και επί 14 χρόνια δεν κατέστη δυνατή η κήρυξη διαγωνιστικών διαδικασιών. Η κατάσταση αυτή, κατέστη οπωσδήποτε αντισυνταγματική μετά την πάροδο τετραετίας από την έναρξη της ισχύος του ν. 2778/1999». Ως εκ τούτου το ΣτΕ έκρινε πως «ο νομοθέτης δεν ηδύνατο να παρατείνει επ' αόριστον, με μεταγενέστερες διατάξεις, τη λειτουργία των σταθμών που είχαν ήδη ιδρυθεί άνευ αδείας και με αυθαίρετη κατάληψη συχνοτήτων για τη μετάδοση προγραμμάτων με αναλογικό σήμα»!

Το Συμβούλιο της Επικρατείας τόνισε επίσης πως με την «επ' αόριστον ανοχή παρακάμπτεται το πάγιο και εναρμονιζόμενο με το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος καθεστώς του ν. 2328/1995, κατά παράβαση των συνταγματικών αρχών του κράτους δικαίου και της ισότητας».

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
TV & Media
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)
Ραδιόφωνο-συχνότητες-web