Έντυπη Έκδοση

Αλλο η πληρωμή μισθού, άλλο η απόδοση του φόρου

Φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ακόμα και αν δεν πληρώνουν κανονικά τους μισθούς των εργαζομένων, θα πρέπει να καταβάλλουν οι εργοδότες, σύμφωνα με απάντηση που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στην απάντησή του το υπουργείο Οικονομικών, ο φόρος που παρακρατήθηκε από τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2014 θα έπρεπε να έχει καταβληθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου 2014, ανεξάρτητα εάν υπήρξε καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων (π.χ. οι πληρωμές έγιναν τον Ιούνιο).

Το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι ο χρόνος απόκτησης του εισοδήματος είναι ο χρόνος που προσφέρονται οι υπηρεσίες. Συνεπώς, ο χρόνος φορολογίας συνδέεται με την απόκτηση του δικαιώματος προς είσπραξη και δεν εξαρτάται από τον πραγματικό χρόνο της είσπραξης ή μη του αντιτίμου της υπηρεσίας.

Το υπουργείο Οικονομικών τονίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι το εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία προκύπτει και καθίσταται απαιτητό με την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε ανά μήνα για τους παρέχοντες έμμισθη υπηρεσία είτε ανά ημέρα για το ημερομίσθιο προσωπικό, δηλαδή όταν ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης και γι' αυτό φορολογείται στο έτος αυτό.

Στην ίδια εγκύκλιο σημειώνεται επίσης ότι η υποχρέωση παρακράτησης φόρου αφορά αποκλειστικά τον εργοδότη έναντι του Δημοσίου, ο οποίος έχει ιδία και αυτοτελή υποχρέωση όπως προβεί στην παρακράτηση και απόδοση του παρακρατηθέντος ποσού στο Δημόσιο, υποβάλλοντας σχετική δήλωση, και παράλληλα υποχρεούται να χορηγήσει τη σχετική βεβαίωση.

Α.Κ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Οικονομικών
Εργασιακά θέματα
Εφορία και φορολογική πολιτική