Ηλεκτρονική Έκδοση

EΔΟΕΑΠ: Μας χρωστάει ασφάλιστρα ο Α. Ντινόπουλος

Πολιτικό θέμα έχει προκύψει με το αν ο υπουργός Εσωτερικών έχει τακτοποιημένες τις εισφορές του στον ενιαίο δημοσιογραφικό οργανισμό επικουρικής ασφάλισης και περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ). Ιδίως μετά την έναρξη της πολιτικής του σταδιοδρομίας, όπου επί του πρακτέου είχε σταματήσει τη δημοσιογραφία, αλλά έκανε χρήση των υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ. Μετά από κύκλο δημοσιευμάτων και δηλώσεων, θέση πήρε το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ:

"Με αφορμή δημοσιεύματα αλλά και ανακοινώσεις του βουλευτή και Υπουργού Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλου το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ επισημαίνει τα ακόλουθα:

1. Ο κ. Ντινόπουλος υπέβαλε την 27/6/2013 αίτημα το οποίο αναφέρει: «Σας παρακαλώ να ανακαλέσετε την αίτησή μου για προαιρετική ασφάλιση και να προβείτε σε διακανονισμό των οφειλών μου στον κλάδο ασθενείας». Την ίδια ημέρα, μέσω εκπροσώπου του, υπέβαλε αίτημα για ασφάλιστρο ανεργίας το οποίο υπέγραψε αντ’ αυτού ο εκπρόσωπός του.

Για να υποβληθεί το συγκεκριμένο αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται και από συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Στην προκειμένη περίπτωση υποβλήθηκαν μαζί με το αίτημα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον κ. Ντινόπουλο «Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης» και το τελευταίο εκκαθαριστικό του σημείωμα.

2. Στην υπεύθυνη δήλωση η οποία συνυπεβλήθη με την αίτηση ασφαλίστρου ανεργίας την οποία υπογράφει ο ίδιος ο κύριος Ντινόπουλος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «Οι εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία είναι από την αυτασφάλιση που πληρώνω στον ΕΔΟΕΑΠ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ».

Ο κ. Ντινόπουλος ουδέποτε από το 2008 κατέβαλε εισφορές στον ΕΔΟΕΑΠ. Παρά το γεγονός αυτό και ενώ γνώριζε ότι δεν καταβάλλει εισφορές, έκανε χρήση των Υπηρεσιών Υγείας του Οργανισμού.

3. Ο κ. Ντινόπουλος υπέβαλε αίτηση προαιρετικής ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ τον Μάρτιο του 2009 η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. το Δεκέμβριο του ιδίου έτους με αναδρομική ισχύ. Ειδοποιήθηκε δε εγγράφως για τις οφειλές του και τις προσαυξήσεις που συνεπάγεται η μη έγκαιρη καταβολή εισφοράς προαιρετικής ασφάλισης. Στο διάστημα των τεσσάρων ετών, δεν κατέβαλε καμία εισφορά και στη συνέχεια υπέβαλε αίτημα ανάκλησης της συγκεκριμένης αίτησης.

4. Ο κ. Ντινόπουλος την 15 Ιουλίου 2013 υπέβαλε αίτηση να του χορηγηθεί βεβαίωση πως είναι ασφαλισμένος στον ΕΔΟΕΑΠ ώστε να εξαιρεθεί από το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων. Η βεβαίωση ουδέποτε του χορηγήθηκε ενώ διερευνάται αν είχε δικαίωμα ασφάλισης και χρήσης των υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ σε περίπτωση που ήταν ασφαλισμένος για ασθένεια στο Ταμείο Νομικών.

5. Οι υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ αναζήτησαν επί μήνες λύση στα αιτήματα που υπέβαλε ο κ. Ντινόπουλος με πνεύμα καλής θέλησης όπως συμβαίνει με κάθε ασφαλισμένο του Οργανισμού.

6. Στην συνεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ ο Πρόεδρος εισήγαγε το θέμα στην Ημερήσια Διάταξη. Παρουσιάστηκαν στο Δ.Σ. δύο σενάρια υπολογισμού των οφειλών του κυρίου Ντινόπουλου (ένα με ασφάλιστρο ανεργίας αναδρομικά και ένα με βάση την 28η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ) και διακανονισμός οφειλής σε 48 δόσεις.

Επίσης κατατέθηκε γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου του Οργανισμού Καθηγητή κ. Δημ.Μέλισσα . Μέλη του ΔΣ ζήτησαν συγκεκριμένες διευκρινίσεις από τις οποίες προέκυψε ότι υπήρχαν κενά στην εισήγηση του θέματος και ο Πρόεδρος ως έχει δικαίωμα από το καταστατικό ανέβαλε την συζήτηση του θέματος.

7. Στη συνεδρίαση της 22ας Οκτωβρίου το θέμα του κ. Ντινόπουλου δεν είχε τεθεί στην Ημερήσια Διάταξη του Δ.Σ. Μετά από αίτημα του Γενικού Γραμματέα με το οποίο συντάχθηκαν αλλά έξι μέλη του Δ.Σ. (απουσίαζε στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο ο κ. Γιάννης Αγγέλης ) ο Πρόεδρος έβαλε το θέμα στην Ημερήσια Διάταξη.

8. Το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ μετά από μακρά συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα:

Α) Απορρίπτεται η από 27/6/2013 αίτηση του κου Ντινόπουλου για την ανάκληση της προαιρετικής ασφάλισης καθώς στο επίμαχο διάστημα προκύπτει ότι ο ίδιος και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του έκαναν χρήση των παροχών ασθενείας του Ταμείου.

Β) Να καταλογιστεί το ποσό της προαιρετικής ασφάλισης που δεν κατέβαλε ο κ. Ντινόπουλος με τις νόμιμες προσαυξήσεις καθώς έκανε χρήση των υπηρεσιών υγείας.

Γ) Να κληθεί εγγράφως ο κ. Ντινόπουλος να προσκομίσει βεβαιώσεις από το Ταμείο Νομικών για την ασφαλιστική του κατάσταση αλλά και όποιο άλλο στοιχείο του ζητηθεί και να διευκρινίσει βάσει ποιων νομοθετικών διατάξεων αιτείται τη συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που θα προσκομιστούν δεν δικαιολογούν τη συνέχιση της ασφάλισης του κ. Ντινόπουλου στον ΕΔΟΕΑΠ αυτή θα διακοπεί".

 

ΣΥΡΙΖΑ: Ούτε νόμιμος, ούτε ηθικός ο κ. Ντινόπουλος
 
 
Το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα αυτό, ήταν το ακόλουθο: "Το λιγότερο που θα περίμενε κανείς από μια κυβέρνηση που πετσοκόβει μισθούς και συντάξεις και κυνηγά επαγγελματίες με ελάχιστα χρέη, θα ήταν οι υπουργοί της να μην δηλώνουν άνεργοι για να γλυτώσουν από τις ασφαλιστικές τους εισφορές. 
 
Η πρωτοφανής απάτη του υπουργού Εσωτερικών, Α. Ντινόπουλου, εις βάρος του επικουρικού ταμείου των δημοσιογράφων, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Εφημερίδας των Συντακτών, συνιστά μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα για την κυβέρνηση.
 
Ο υπουργός κατηγορείται ότι έκλεβε κανονικότατα το ΕΔΟΕΑΠ, αφού δεν πλήρωνε τις εισφορές του δηλώνοντας άνεργος (!!!), ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούσε τις ιατροφαρμακευτικές παροχές του ταμείου, φτάνοντας σήμερα να χρωστά γύρω στα 30.000 ευρώ σε εισφορές!
 
Για πόσο ακόμα θα ηγείται ο κ. Ντινόπουλος ενός τόσο κρίσιμου υπουργείου και θα τον καλύπτει ο κ. Σαμαράς";
 
 
Aπάντηση Ντινόπουλου
 
Απαντώντας στα σημεία της ανακοίνωσης του ΕΔΟΕΑΠ ο Υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος δήλωσε:
 
Πράγματι στην γραπτή αίτησή μου( στις 27-06-2013) ζητάω «διακανονισμό των οφειλών στον κλάδο ασθενείας». Πουθενά δεν αναφέρω ότι ζητάω αυτό να γίνει με «ασφάλιστρο ανεργίας».
 
Το μηχανογραφημένο ( και προεκτυπωμένο) έγγραφο του ΕΔΟΕΑΠ που συνοδεύει την αίτησή μου (και το οποίο αγνοούσα μέχρι την εμφάνισή του στο Δ.Σ του ΕΔΟΕΑΠ πριν μια εβδομάδα) δεν φέρει την υπογραφή μου.
 
Αντιθέτως φέρει την υπογραφή μου η υπεύθυνη δήλωσή μου (επίσης στις 27-06-2013) σύμφωνα με την οποία «οι μισθωτές υπηρεσίες και τα φορολογούμενα ποσά για τα έτη 2009-2012 προέρχονται από την βουλευτική αποζημίωση η οποία αποτελεί και την μοναδική πηγή εισοδήματός μου».
Πώς, λοιπόν, γίνεται (την ίδια μέρα !) να δηλώνω τα εισοδήματά μου και ταυτόχρονα να λέω ότι είμαι άνεργος;
 
Και μάλιστα να καταθέτω (όπως λέει η ίδια η ανακοίνωση του ΕΔΟΕΑΠ) και το τελευταίο εκκαθαριστικό μου σημείωμα !
 
Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνω ότι «οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία είναι από την αυτασφάλιση που πληρώνω στον ΕΔΟΕΑΠ και στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ» . Εκτός του ότι στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έχω ήδη καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές 15.065 ευρώ , με την ίδια αυτή αίτηση ζητώ να γίνει το ίδιο και στον ΕΔΟΕΑΠ, να πληρώσω , δηλαδή, τις ασφαλιστικές εισφορές και του κλάδου υγείας.
 
Η προαιρετική ασφάλιση που ζήτησα από τον ΕΔΟΕΑΠ στις 07-04-09 δεν καταβλήθηκε για τον απλούστατο λόγο ότι ο ΕΔΟΕΑΠ έκανε 10 μήνες να μου απαντήσει για το ύψος των ασφαλίστρων και είχε ήδη ουσιαστικά λήξει (με διαφορά 18 ημερών) η προαιρετική ασφάλιση στον κύριο φορέα, τον ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
 
Οι υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ έκτοτε ουδέποτε απάντησαν στο βασικό ερώτημά μου. Τι ασφάλιστρα πρέπει επιτέλους, να πληρώσω. Με την ανακοίνωσή του Δ.Σ του ΕΔΟΕΑΠ (παραγρ.5) επιβεβαιώνεται ότι ζητούσαν λύση (και βέβαια δεν εύρισκαν!) στα αιτήματα που εγώ υπέβαλα.
Αυτό άλλωστε δεν έγινε ούτε με την σημερινή ανακοίνωση του ΕΔΟΕΑΠ.
Αντιθέτως πληροφορήθηκα το ύψος των οφειλόμενων από εμένα ασφαλίστρων (με διαφορετικές εκδοχές) από την Εφημερίδα των Συντακτών, τα ιστολόγια και… τον ΣΥΡΙΖΑ".
 
 

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Υπουργείο Εσωτερικών