Έντυπη Έκδοση

Επιφυλακή για την αιθαλομίχλη

Σχέδιο με οκτώ βασικούς άξονες συζητήθηκε χθες στο υπουργείο Περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αιθαλομίχλης, που αναμένεται να φουντώσει με τα πρώτα κρύα, λόγω της ενεργειακής φτώχειας των ελληνικών νοικοκυριών, σε σύσκεψη που συγκάλεσε η αρμόδια γενική γραμματέας του υπουργείου ΠΕΚΑ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των συναρμοδίων υπουργείων Ανάπτυξης, Υγείας, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, επτά από τις δεκατρείς περιφέρειες που είχαν κληθεί και υπηρεσιακών παραγόντων.

Τα βασικά σημεία του σχεδίου δράσης προβλέπουν να γίνουν

1. Ελεγχοι στην αγορά καυσίμων στερεής βιομάζας.

2. Ελεγχοι στις εστίες καύσης (κεντρικές θερμάνσεις, αρτοκλιβάνους, βιομηχανικούς λέβητες).

3. Υπογραφή ΚΥΑ για κανονισμό 995/2010 της Ε.Ε. για την παράνομη υλοτόμηση.

4. Υπογραφή ΚΥΑ για κανονισμό 2173/2005 της Ε.Ε περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για εισαγωγές ξυλείας στην Ε.Ε.

5. Εφαρμογή της ΚΥΑ που αφορά στη λήψη μέτρων σε περιπτώσεις επεισοδίων.

6. Προμήθεια εξοπλισμού για τη μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων.

7. Ενημέρωση -ευαισθητοποίηση των πολιτών.

8. Να αναζητηθούν οι τρόποι χρηματοδότησης των παραπάνω δράσεων, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Στη σύσκεψη διαπιστώθηκε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συνεχίζουν την προσπάθεια εγκαθίδρυσης ενός δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των περιφερειών, με κόμβο το ΥΠΕΚΑ, για τον καλύτερο συντονισμό και τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων, σε περιπτώσεις εμφάνισης επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά υπήρξε στις ενέργειες που καταβάλλονται, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών ολόκληρης της χώρας και κυρίως του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Αιθαλομίχλη
Περιβάλλον & οικολογία
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)