Ηλεκτρονική Έκδοση

Στο στόχαστρο του ΕΟΠΥΥ τα ΑΜΕΑ

Καταγγελία από την ΕΣΑμεΑ

«Το δικαίωμα στην επικοινωνία είναι αδιαπραγμάτευτο! Και κάποτε ας καταλάβει ο ΕΟΠΠΥ, ότι μπορεί να είναι και ζήτημα ζωής, θανάτου, πολιτισμού», σημειώνει η εθνική συνομοσπονδία των ΑμεΑ (ΕΣΑμεΑ).

Αναφερόμενη στο ζήτημα που προεκυψε και σηματοδοτεί μια συγκεκριμένη οπτική από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ, η ΕΣΑμεΑ, σε ανακοίνωσή της τονίζει πως:

"Η χορήγηση σύγχρονων ιατρικών συσκευών και συσκευών αποκατάστασης, που επιτυγχάνουν τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αυτονομίας των ατόμων με βαριές αναπηρίες ανά τον κόσμο αποτελεί υποχρέωση των ασφαλιστικών ταμείων. Ειδικότερα το διοφθαλμικό μηχάνημα γραφής με τα μάτια χρησιμεύει για την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών αυτών των ατόμων, τα οποία εκτός του ότι δεν μπορούν να κινηθούν, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με το οικείο περιβάλλον τους, όπως και με τους θεράποντες ιατρούς και νοσηλευτές τους.

Πώς νοείται η διασφάλιση της υγείας ανθρώπων που εξαιτίας της αναπηρίας τους δεν μπορούν να κινηθούν ούτε να επικοινωνήσουν από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, και ποια είναι η υποχρέωση των ασφαλιστικών φορέων για τη χορήγηση συσκευών που αποσκοπούν στη βελτίωση του λειτουργικού επιπέδου και της αυτονομίας τους";

Συνεχίζοντας η ΕΣΑμεΑ, αναφέρει ότι: Το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ αρνήθηκε τη χορήγηση του διοφθαλμικού μηχανήματος σε ασφαλισμένη του Οργανισμού, κατόπιν και της αρνητικής απόφασης του Α.Υ.Σ., διότι «η χρήση του δεν αποσκοπεί στην αποκατάσταση της υγείας ή την ανακούφιση από τη νοσηρή κατάσταση».

Το αιτιολογικό όμως αυτής της αρνητικής απόφασης έρχεται σε ευθεία αντίθεση με προηγούμενη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) το 2009, βάσει της οποίας ο ΟΠΑΔ προχώρησε στη χορήγηση της ανωτέρω συσκευής σε ασφαλισμένο του. Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δίνει τον ακόλουθο ορισμό για την υγεία: «Υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας, και όχι η απλή απουσία της αρρώστιας ή της αναπηρίας».

Με λίγα λόγια ο ρόλος του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης συμπεριφοράς τίθενται στο κέντρο του ενδιαφέροντος, αποτελώντας τον πυρήνα ενός νέου υπό διαμόρφωση βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου ερμηνείας της υγείας και της αρρώστιας.

Ταυτόχρονα, η έλλειψη πρόβλεψης για τη χορήγηση του εν λόγω μηχανήματος στο νέο Προσχέδιο του νέου ΕΚΠΥ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που έχει κυρωθεί με την ψήφιση του ν. 4074/2012, και ως εκ τούτου αποτελεί ένα ισχυρό νομικό δεσμευτικό κείμενο και όχι απλά μια διακήρυξη κενή περιεχομένου.

Με επιστολή της η ΕΣΑμεΑ ζητά την ένταξη του διοφθαλμικού μηχανήματος γραφής με τα μάτια στο Παράρτημα του άρθρου 15 του νέου ΕΚΠΥ και την απόδοση της δαπάνης στους ασφαλισμένους του με βαριές αναπηρίες, βάσει οδηγιών των θεραπόντων ιατρών και βάσει καθορισμένων προϋποθέσεων και προδιαγραφών, όπως έχουν τεθεί από το ΚΕΣΥ. Είναι θέμα τόσο λογικής, όσο και πολιτισμού". 

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
ΑμεΑ
ΕΟΠΥΥ