Έντυπη Έκδοση

ΦΕΤΟΣ, ΘΑ ΥΠΕΡΒΟΥΝ ΤΑ 6 ΔΙΣ. ΤΑ «ΚΕΡΔΗ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Πρωτογενές πλεόνασμα με αφαίμαξη του λαού

Για να φθάσει το ελληνικό Δημόσιο να εμφανίσει (σε εθνικολογιστική βάση) πρωτογενές πλεόνασμα 900 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2014 χρειάστηκαν νέες βαριές θυσίες του ελληνικού λαού είτε μέσω νέων φορολογικών βαρών είτε μέσω περικοπών σε κοινωνικές παροχές και μισθούς, όπως αποκαλύπτει η νέα τριμηνιαία στατιστική της ΕΛΣΤΑΤ.

Ετσι, μεταξύ του α' εξαμήνου 2014 και του α' εξαμήνου 2013, η δημοσιονομική επιβάρυνση της ελληνικής κοινωνίας τόσο από πλευράς εσόδων όσο και από πλευράς δαπανών ανήλθε στα 2,7 δισ. ευρώ περίπου. Δεδομένων, δε, των ακόμη μεγαλύτερων φορολογικών επιβαρύνσεων που επιφυλάσσει το β' μισό του έτους, η συνολική ετήσια δημοσιονομική αφαίμαξη αναμένεται να προσεγγίσει, ή και να υπερβεί, τα 6 δισ. το 2014.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του β' τριμήνου 2014, προκύπτει πως συνολικά στο β' εξάμηνο 2014 σημειώθηκε σε ετήσια βάση 4,5% αύξηση των φόρων σε παραγωγή και εισαγωγές (δηλαδή κατά 510 εκατ.), 14% αύξηση των φόρων εισοδήματος και περιουσίας (δηλ. κατά 1.057 εκατ.), ενώ καταγράφηκε αντίστοιχα μείωση 1,9% των κοινωνικών εισφορών (κατά 234 εκατ.), 5,8% μείωση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας (κατά 639 εκατ.), καθώς και μείωση 3,3% των κοινωνικών παροχών (κατά 123 εκατ.).

Αθροιστικά, δηλαδή, το α' εξάμηνο η ελληνική κοινωνία πλήρωσε 1,6 δισ. πρόσθετους φόρους και στερήθηκε επιπλέον 1,1 δισ. σε εισφορές, αμοιβές και παροχές, με συνέπεια να χάσει άμεσα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 2,7 δισ. διαθέσιμου εισοδήματος εξαιτίας της δημοσιονομικής λιτότητας.

Συγχρόνως, οι θυσίες αυτές που δημιούργησαν πρωτογενές πλεόνασμα δεν κατόρθωσαν να μειώσουν το κρατικό χρέος το οποίο, αντίθετα, αυξήθηκε οριακά από 317,4 δισ. το α' εξάμηνο του 2013 σε 317,5 δισ. το α' εξάμηνο του 2014, ενώ το βραχυχρόνιο χρέος σχεδόν διπλασιάστηκε, αφού από 767 εκατ. έφθασε αντίστοιχα τα 1.480 εκατ., επιδεινώνοντας έτσι τη σύνθεση του χρέους συνολικά.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ - τα στοιχεία αυτά παρήχθησαν για πρώτη φορά βάσει του νέου Κανονισμού ESA 2010 (549/2013) για το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών, ο οποίος κατέστη υποχρεωτικός από την 1η.9.2014 και οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα μεγέθη που συνιστούν τα έσοδα (φόροι, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, κ.λπ.) και τις δαπάνες (εισόδημα εξαρτημένης εργασίας, ενδιάμεση ανάλωση, κοινωνικές παροχές, πληρωμές τόκων, κ.λπ.) της Γενικής Κυβέρνησης.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Εφορία και φορολογική πολιτική
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική