Έντυπη Έκδοση

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υπάρχει και το μοντέλο της «Συνεργατικής Καινοτομίας»

Τα χρόνια των απίθανων διορισμών, στον απύθμενο δημόσιο τομέα κυρίως ή στην πλάνη του ιδιωτικού τομέα, έχουν οριστικά τελειώσει

Αν η γνώση είναι δύναμη, και αν η γνώση δημιουργεί καινοτομία, τότε δύναμη είναι και η καινοτομία. Καινοτομία χωρίς γνώση δεν υπάρχει, όπως και δύναμη χωρίς καινοτομία. Για να υπάρχει όμως καινοτομία πρέπει να υπάρχει δημοκρατία έκφρασης, στην οποία βασίζεται η δημιουργία γνώσης με τη συμμετοχικότητα και όχι την ανταγωνιστικότητα όσων έχουν αληθινή γνώση.

Τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται μεγάλες προσπάθειες για την ανάπτυξη επιχειρησιακών μοντέλων που προσεγγίζουν τη διαχείριση γνώσης, με πολλά από αυτά να συνδυάζουν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με τη διαχείριση της γνώσης. Παρ' ότι ο συνδυασμός αυτός είναι σωστός, κανένα μοντέλο, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, δεν συνδύασε γνώση και άνθρωπο μέσα από δημοκρατικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Η Επιχειρησιακή Δημοκρατία

Το διοικητικό μοντέλο «Επιχειρησιακή Δημοκρατία» σχεδιάστηκε και αναπτύχτηκε από την EMPROSS και τον δρα Ευάγγελο Μαρκόπουλο ειδικά για την υποστήριξη μιας τέτοιας φιλοσοφίας και κουλτούρας. Η Επιχειρησιακή Δημοκρατία δεν είναι ένα μοντέλο επιχειρησιακής αναδιοργάνωσης, στρατηγικής, βελτίωσης διαδικασιών, ποιότητας και όλων αυτών που έχουν αναφερθεί χρόνια τώρα και συνεχίζουν να αναφέρονται από τους γενικούς και όχι ειδικούς συμβούλους επιχειρήσεων. Είναι μια διοικητική τεχνολογία με στόχο τους ανθρώπους και τη συν-εξέλιξή τους μέσα από μια δημοκρατική επιχειρησιακή κουλτούρα, έτσι ώστε να δίνουν με τη γνώση τους ό,τι καλύτερο μπορούν να δώσουν προς την ανάπτυξή τους αλλά και προς τις επιχειρήσεις/οργανισμούς στους.

Η Επιχειρησιακή Δημοκρατία βασίζεται στη σοφία των αρχαιοελληνικών Δελφικών παραγγελμάτων, με πρώτα τα «Γνώθι Σαυτόν», «Μέτρον Αριστον» και «Μηδέν Αγαν». Χωρίς την επιχειρησιακή γνώση δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς την πραγματική ικανότητα και ωριμότητα μιας επιχείρησης, έτσι ώστε με σύνεση και χωρίς υπερβολές να αναπτυχτούν και να εφαρμοστούν οι κατάλληλες και αποτελεσματικότερες επιχειρησιακές στρατηγικές. Η Επιχειρησιακή Δημοκρατία είναι η μεθοδολογία δημιουργίας επιχειρησιακής γνώσης που συνεισφέρει στην ανάπτυξη καινοτομίας για τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, αναγκαίων στην επίτευξη της εξωστρέφειας.

Μια ιδιαίτερη εφαρμογή της Επιχειρησιακής Δημοκρατίας είναι η «Συνεργατική Καινοτομία», που έχει σχεδιαστεί ειδικά για πληθυσμιακές ομάδες των οποίων η ένωση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξή αλλά και για την επιβίωσή τους.

Η «Συνεργατική Καινοτομία» αξιοποιεί με ιδιαίτερο τρόπο την αρετή της εθελοντικής δράσης στη δημιουργία προϋποθέσεων και υποδομών που απαιτούνται για την ανάπτυξη. Σε περιόδους κρίσης, που δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι για ανάπτυξη, οι επιλογές είναι το να μη γίνει τίποτα ή το να ξεκινήσει η οποιαδήποτε προσπάθεια με εθελοντική στην αρχή εργασία, η οποία βάσει των αποτελεσμάτων της μπορεί να επιστρέψει οφέλη στους συμμετέχοντες σε αυτή.

Το συγκεκριμένο μοντέλο χαρακτηρίζεται από την ποιότητα, αποφασιστικότητα, σοβαρότητα, συνέπεια και το ήθος όλων όσων εμπλέκονται στην εφαρμογή του. Απαιτεί δηλαδή δυσεύρετες αρετές για την κοινωνία τού σήμερα, υπαρκτές όμως στους λίγους που θέλουν να δουλέψουν για να αμειφθούν, και όχι να αμειφθούν για να δουλέψουν.

Στις περιόδους που ο κόσμος είχε μάθει να μην παράγει τίποτα υπεύθυνα και ουσιαστικά, μια τέτοια προσέγγιση δεν θα είχε αποτέλεσμα. Η κρίση σοβαρότητας που δημιούργησε την κρίση ήθους, η οποία με τη σειρά της έφερε την απόλυτα αναμενόμενη οικονομική κρίση, μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο αντιστρέφοντας τη διαδικασία δημιουργίας της, δηλαδή με ήθος και σοβαρότητα.

Το μοντέλο της Επιχειρησιακής Δημοκρατίας και η εφαρμογή της «Συνεργατικής Καινοτομίας» διέπονται από την αρχή «Η ισχύς εν τη ενώσει» και ξεκινούν με βάση με την καλή πιστή, πρόθεση και ειλικρινή εργατικότητα, για να έρθει η αποτελεσματικότητα, η επιτυχία και η ανταμοιβή. Είναι ένα μοντέλο που λέγεται «συνεργατικό» γιατί απαιτεί τη συνεισφορά όλων, και μάλιστα εθελοντικά, μέχρι όλοι και όλα να κριθούν από τα αποτελέσματά τους, και να αμειφθούν ανάλογα.

Σε δήμους και περιφέρειες

Στην Ελλάδα, κάθετες διοικητικές καινοτομίες σε κρατικό επίπεδο είναι πολύ δύσκολο να υιοθετηθούν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά στην τοπική αυτοδιοίκηση λόγω των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής που δημιουργούν άρνηση να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες που δεν επιλέγουν ή που δεν έχουν την ικανότητα ή ωριμότητα. Συνεπώς είναι πιο αποτελεσματικό οι διοικητικές καινοτομίες να εφαρμόζονται δημοκρατικά και κατά περίπτωση από αυτούς που πρώτα από όλα τις πιστεύουν, και όχι από αυτούς στους οποίους επιβάλλονται.

Ενα Κέντρο Συνεργατικής Καινοτομίας (ΚΕΣΚ) με τη συμμετοχή ενός δήμου, νομού ή περιφέρειας και του επιμελητήριου της περιοχής, μπορεί να εφαρμόσει το διοικητικό μοντέλο της Επιχειρησιακής Δημοκρατίας κυρίως για την ενίσχυση της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, αλλά και για άλλους λόγους.

Στόχος ενός ΚΕΣΚ είναι η δημιουργία και λειτουργία ενός μηχανισμού επικοινωνίας μέσα από τον οποίο δημότες/πολίτες, επιχειρηματίες και επενδυτές μπορούν να εκφράζουν δομημένα ιδέες και προτάσεις τους για την επιχειρηματικότητα ή τη βελτίωση της πόλης/νομού/περιφέρειάς τους. Το ΚΕΣΚ με τη σειρά του μπορεί να αναζητεί χρηματοδότηση για αυτές τις ιδέες/προτάσεις μέσα από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξης. Με την ανεύρεση του κατάλληλου προγράμματος χρηματοδότησης, το ΚΕΣΚ μπορεί να υποστηρίξει την προετοιμασία φακέλων υποβολής προτάσεων, την υποβολή τους καθώς και τη διαχείριση/παρακολούθηση της πορείας τους μέχρι την έγκριση ή απόρριψή τους. Το ΚΕΣΚ δεν έχει καμία οικονομική απαίτηση από τους δημότες/πολίτες, επιχειρηματίες ή επενδυτές για τις υπηρεσίες που τους παρέχει μέχρι να εγκριθούν οι όποιες προτάσεις.

Μια τέτοια λειτουργία ενός ΚΕΣΚ επιτρέπει στον επιχειρηματία, επενδυτή, ακόμη και σε έναν πολίτη, να υποβάλει προτάσεις έργων για χρηματοδότηση χωρίς να επιβαρύνεται καθόλου στη δύσκολη αυτή οικονομική περίοδο.

Συνεπώς ένα ΚΕΣΚ διασφαλίζει την υποβολή περισσοτέρων προτάσεων για χρηματοδότηση, δηλαδή περισσότερα χρήματα στην τοπική οικονομία και περισσότερες θέσεις εργασίας, ξεκινώντας από την αξιοποίηση αυτών που εργάστηκαν στις εγκεκριμένες προτάσεις, αυτών που θα τους αντικαταστήσουν όταν μεταφερθούν στα έργα, αλλά και του υπόλοιπου προσωπικού που θα προσληφθεί από τις επιχειρήσεις ή τους επενδυτές για την υλοποίηση και λειτουργία των έργων τους (νέες επιχειρήσεις, παραγωγικές μονάδες κ.λπ.).

Το ΚΕΣΚ δεν υποστηρίζει μόνο επιχειρηματίες και επενδυτές μιας περιοχής, αλλά και πολίτες που μπορούν να καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις ανάπτυξης και βελτίωσης του τόπου τους αντί να εκφράζουν παράπονα και κριτικές χωρίς οι ίδιοι να προτείνουν κάποια λύση. Αντίστοιχη σοβαρότητα απαιτεί το ΚΕΣΚ και από τους επαγγελματίες/επενδυτές μιας περιοχής στο να καταθέτουν δομημένες και τεκμηριωμένες προτάσεις και όχι εκθέσεις ιδεών, απαιτώντας από το κράτος να τους παρέχει αυτό που ίδιοι δεν ξέρουν τι είναι ή τι θέλουν.

Το ΚΕΣΚ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι οικονομικά αυτόνομο, να λειτουργεί με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και το μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Ο σχεδιασμός του προβλέπει τη λειτουργία του με μορφωμένο κυρίως εθελοντικό προσωπικό, που μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια πρωτοβουλία, αξιοποιώντας τους άνεργους, μηχανικούς, οικονομολόγους και άλλους επιστήμονες που αναζητούν την ένταξή τους ή την επανένταξή τους στην εργασία.

Η επιτυχής λειτουργία του ΚΕΣΚ δημιουργεί έσοδα ικανά να καλύψουν τη μετέπειτα αμοιβή των εθελοντών αλλά και τη μετατροπή τους σε τακτικό προσωπικό.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται ανάλογα με την επιτυχία του έργου των εθελοντών, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εθελοντών, που και αυτοί με την εξέλιξη της επιτυχίας των δικών τους εργασιών θα μετατρέπονται σταδιακά σε αμειβόμενο προσωπικό υπό διάφορες μορφές και σχήματα.

Το ΚΕΣΚ κάνει όσους αναζητούν εργασία να αποδείξουν, αρχικά ως εθελοντές, πως την αξίζουν με εργατικότητα, υπομονή και τη δική τους επένδυση, που δεν είναι οικονομική αλλά χρονική. Τίποτα άλλωστε δεν κερδίζεται χωρίς κάποιας μορφής επένδυση. Τα χρόνια των απίθανων διορισμών στον απύθμενο δημόσιο τομέα κυρίως, ή στην πλάνη του ιδιωτικού τομέα, έχουν οριστικά τελειώσει.

Σημαντικές αρχές του μοντέλου της Συνεργατικής Καινοτομίας και του ΚΕΣΚ ως προς τη λειτουργία του για τους πολίτες, επιχειρηματίες και επενδυτές είναι η έννοια της ελευθερίας της έκφρασης, η δημοκρατική αντιμετώπιση όλων, η έννοια της συναγωνιστικότητας και συνεργασιμότητας, η αξιοκρατική απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού, η υποστήριξη της καινοτομίας, η αξιοποίηση της γνώσης, η δημιουργία ανταγωνιστικότητας, η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, η υποστήριξη των επενδύσεων, η έμμεση οικονομική υποστήριξη κάθε δομημένης ιδέας/πρότασης, και άλλες αρχές βασισμένες στο ήθος, τη δικαιοσύνη, και το σεβασμό προς τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Επιχειρησιακή δημοκρατία

Το μοντέλο της Επιχειρησιακής Δημοκρατίας, της Συνεργατικής Καινοτομίας, και η όλη πρωτοβουλία των ΚΕΣΚ αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά για την έξοδο από την οικονομική αυτή κρίση. Σήμερα, που οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι δεν μπορούν να υποστηρίξουν αναπτυξιακές προσπάθειες, είναι απαραίτητο να αναζητηθούν εναλλακτικοί τρόποι ανάπτυξης και όχι τα αίτια της καταστροφής που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη.

Οι καινοτομίες στη λειτουργία του ΚΕΣΚ υποστηρίζουν την έμμεση και άμεση οικονομική και αναπτυξιακή υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων, και γενικότερα κάνουν το ΚΕΣΚ μια μοναδική προσέγγιση δημοτικής/περιφερικής τεχνοκρατικής ανάπτυξης.

Σε μια Ελλάδα που έχασε ό,τι πιο πολύτιμο έδωσε στον κόσμο και στον πολιτισμό, τη Δημοκρατία, το ΚΕΣΚ μέσα από την Επιχειρησιακή Δημοκρατία μπορεί να βοηθήσει να ξαναβρεθεί η δημοκρατία με ισχυρά ανταποδοτικά οφέλη στην απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη, αρκεί να βρεθούν, και θα βρεθούν, οι λίγοι στην αρχή ενάρετοι ηγέτες, που θα επαναφέρουν στην πράξη την έννοια της δημοκρατίας, της αξιοκρατίας και της ένωσης.

Αυτοί οι λίγοι είναι αρκετοί να σταματήσουν την καταστροφή και να φέρουν πίσω τον κόσμο που πλανήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Οι λίγοι αυτοί υπάρχουν και μπορούν να ξανασπείρουν την έννοια της δημοκρατίας μέσα από την ενότητα, καθώς είναι επιτακτική ανάγκη δημιουργίας και προβολής ενός προτύπου κυβερνήτη προς μίμηση, προκειμένου οι Ελληνες να αποκτήσουν ορθά πολιτικά κριτήρια στην επιλογή των κυβερνητών του έθνους μας.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Διάλογος
Αναλύσεις
Καινοτομίες/Ιδέες
Επιχειρηματικότητα
Δημοσιεύματα/Αρθρα/Σχολιασμοί/Παρεμβάσεις
Γνώμες/Απόψεις
Συνεργασίες/Προγραμματα