Έντυπη Έκδοση

ΕΠΑΛ 2014-2020

523,4 εκατ. για αλιεία

Μετά τις αλλεπάλληλες ταλαιπωρίες αλιέων - καλλιεργητών τα προηγούμενα χρόνια, φαίνεται πως υπάρχει έντονη κινητικότητα και βελτιώνεται σταθερά η κατάσταση με διπλασιασμό των κονδυλίων.

Οι τομείς Αλιείας - Ιχθυοκαλλιεργειών παίρνουν 523,4 εκατομμύρια ευρώ ώς το 2020, από κοινοτικούς - εθνικούς πόρους, βάσει του επιχειρησιακού προγράμματος που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σχέση με τα 207.832.237 ευρώ, της προηγούμενης περιόδου 2007-2013.

Το γεγονός ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Καρασμάνης, ο οποίος μίλησε και για το νέο θεσμικό πλαίσιο και για την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων, όπως ο αλιευτικός τουρισμός και το ξεκίνημα της χαρτογράφησης του θαλάσσιου πλούτου με το έργο της Ποσειδωνίας. Κατά τον Δημήτρη Ιατρίδη, ειδικό γραμματέα Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

* Τα 388.777.914 ευρώ είναι κοινοτικοί πόροι, ενώ τα 134,63 εκατ. ευρώ είναι εθνικοί πόροι.

* 425,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε αναπτυξιακές παρεμβάσεις στο σύνολο του αλιευτικού τομέα, ενώ τα υπόλοιπα 98 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για μέτρα εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής.

* 35,6%, δηλαδή 186,2 εκατ. ευρώ, για μέτρα καινοτομίας, συμπράξεων αλιέων και επιστημόνων, επενδύσεων σε σκάφη, νέων μορφών εισοδήματος: π.χ., αλιευτικός τουρισμός, προστασία κι αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, επενδύσεις σε υποδομές (αλιευτικά λιμάνια, καταφύγια, ιχθυόσκαλες).

* 17,2% των πόρων, δηλαδή 90 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν για υδατοκαλλιέργειες (καινοτομία) για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και τεχνολογιών και μέτρα ίδρυσης και εκσυγχρονισμού παραγωγικών μονάδων, με στόχο και την απασχόληση.

* 15% των πόρων, 78,3 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν για μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στηρίζοντας κυρίως μέτρα ίδρυσης και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων, προώθησης κι εξεύρεσης νέων αγορών, σχέδια παραγωγής εμπορίας Ομάδων Παραγωγών.

* 10,4% των πόρων, δηλαδή 54,2 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν για την ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών μέσω της εφαρμογής στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.

* 17,6% των πόρων, δηλαδή 92 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, στηρίζοντας τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων και την υλοποίηση του συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής.

* 1,2% των πόρων του Προγράμματος, δηλαδή 6 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν για την ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, στηρίζοντας τη λειτουργία του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της Ενωσης.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Αλιεία
Ιχθυοκαλλιέργειες
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων