Έντυπη Έκδοση

Προσχολική Αγωγή

Με στόχο τη διεύρυνση των γνώσεων και των διαδικασιών και μεθόδων που συνδέονται με την αγωγή και την εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή και το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ διοργανώνουν διήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο, με διεθνείς συμμετοχές, με τίτλο: «Αναστοχασμοί για την παιδική ηλικία», Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και Σάββατο 1 Νοεμβρίου στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής και στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στο συνέδριο είναι: το παιδί στην τέχνη και τον πολιτισμό, το παιδί στην κοινωνία, την οικογένεια και το σχολείο, το παιδί στην εκπαιδευτική διαδικασία, παιδί, παιχνίδι και δημιουργικότητα, μέσα επικοινωνίας και παιδί, διαπολιτισμικότητα και παιδική ηλικία, εγγραμματισμός στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, θέματα ανάπτυξης στην παιδική ηλικία, ειδική αγωγή και παιδική ηλικία, τεχνολογία και παιδική ηλικία, παιδί και θετικές επιστήμες. Θα πραγματοποιηθεί στρογγυλό τραπέζι, με θέμα «Το παιδί στον 21ο αιώνα: Κρίση, προκλήσεις, προτάσεις». Στις εργασίες του συνεδρίου θα συμμετάσχουν ερευνητές/τριες από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, προσωπικότητες από τον επιστημονικό, παιδαγωγικό, καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπαιδευτικοί, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές/τριες, κ.ά. «Η παιδική ηλικία, όπως έχουν δείξει η έρευνα και η εμπειρία, είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη των ψυχικών, κοινωνικών, γνωστικών και αισθητικών χαρακτηριστικών κάθε ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, η αγωγή και η εκπαίδευση του παιδιού είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση της μετέπειτα ζωής του. Οι κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές καθώς και τα νέα επιστημονικά δεδομένα μάς καλούν να εξετάσουμε, σε νέο πλαίσιο, τα ζητήματα που αφορούν στην παιδική ηλικία και το ρόλο της εκπαίδευσης», υποστηρίζουν οι διοργανωτές του συνεδρίου. Τηλ.: 2310995090.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ανθρώπινα
Σχολές/Πανεπιστήμια
Παιδεία
Εκπαίδευση