Έντυπη Έκδοση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΕΣ ΤΕΣΤ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τώρα πια δεν έχουν καμία δικαιολογία

* Αλέξανδρος Τουρκολιάς: Η Εθνική διαθέτει ισχυρή ρευστότητα και «με τα υπάρχοντα δεδομένα μπορεί να κοιμόμαστε ήσυχοι» * Μιχάλης Σάλλας: Να αξιοποιηθούν πλεονεκτήμα-τα που απελευθερώ-νουν την επιχειρηματι-κότητα από τη στενή έννοια του κόστους

Παράγοντες της αγοράς συμφωνούν ότι η ΕΚΤ έριξε στα μαλακά 130 ευρωπαϊκές τράπεζες, ανάμεσά τους και τις 4 συστημικές ελληνικές, σκεπτόμενη μάλλον την πολιτική σκοπιμότητα και λιγότερο τα οικονομικά τους στοιχεία

Περνούν τις... Συμπληγάδες των stress tests οι 4 συστημικές τράπεζες, με τις διοικήσεις τους να εξετάζουν ήδη τα βήματά τους για την επόμενη ημέρα. Τα «όπλα» είναι διαφορετικά ανά τράπεζα, συντείνουν όμως στο ότι προετοιμάζονται για αυξήσεις κεφαλαίου, έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών (συμβάλλοντας στην εξόφληση της κρατικής βοήθειας / μέσω της επαναγοράς των προνομιούχων μετοχών), με τους επικεφαλής να εστιάζουν πλέον και στην προοπτική της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, των επαγγελαματιών της αγοράς.

Ο Ομιλος της Εθνικής Τράπεζας δίνει πρωταρχικό ρόλο στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, παράλληλα με την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσής της, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Τουρκολιάς, μιλώντας στο συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών με θέμα «Ο εσωτερικός έλεγχος στο επίκεντρο των εξελίξεων».

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, ανέφερε ο Αλέξ. Τουρκολιάς, τα περισσότερα δάνεια της Εθνικής Τράπεζας είναι επενδυτικά, καθώς έχουν ως αποτέλεσμα και συγκριτικό πλεονέκτημα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος  της Εθνικής Τράπεζας Αλ. Τουρκολιάς (αριστερά) και  ο επικεφαλής της τράπεζας Πειραιώς Μ. Σάλλας Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Αλ. Τουρκολιάς (αριστερά) και ο επικεφαλής της τράπεζας Πειραιώς Μ. Σάλλας Η Εθνική διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, τόνισε, ενώ αναφερόμενος στην κεφαλαιακή επάρκεια της Εθνικής και στην επικείμενη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των τεστ αντοχής, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «με τα υπάρχοντα μέχρι σήμερα δεδομένα μπορεί να κοιμόμαστε ήσυχοι».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας έδωσε έμφαση στη διαμόρφωση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου, στο γενικότερο πλαίσιο του, υπό διαμόρφωση, νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας, επισημαίνοντας ότι θα βασίζεται στην εξωστρέφεια, στη στήριξη νέων τεχνολογιών και στο ανθρώπινο δυναμικό και όχι στην ακραία εσωτερική κατανάλωση που είχαμε συνηθίσει πριν από την κρίση.

Οι επιχορηγήσεις θα είναι λιγότερες και η συμμετοχή των ίδιων των επιχειρήσεων στα επενδυτικά τους σχέδια μεγαλύτερη, προκειμένου να είναι βιώσιμες και να έχουν μεγαλύτερες αποδόσεις, συμπλήρωσε.

Υποστηρικτικός των προσπαθειών ανάκαμψης των επιχειρήσεων ο Ομιλος Τραπέζης Πειραιώς έχει εξαγγείλει εδώ και καιρό δέσμη μέτρων για τη χρηματοδότηση καινοτόμων εταιρειών.

Ενδεικτικά η Πειραιώς προχώρησε στη δημιουργία ενός Ιδιωτικού Επενδυτικού Ταμείου -το πρώτο του είδους του στη χώρα- με αντικείμενο τη μεσομακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και είναι για το σκοπό αυτό σε επαφή με διεθνείς επενδυτικούς οίκους και ξένους θεσμικούς επενδυτές. Το Ταμείο στοχεύει αρχικά στην άντληση 500 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές με συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς και εκτιμάται ότι η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2015.

Το Ταμείο θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα και υπολογίζεται να καλύψει με δανειοδότηση μέχρι 7 χρόνια τα επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια περίπου 200 μικρού και μεσαίου μεγέθους εταιρειών -από ένα σύνολο 2.000- με τζίρο 5-75 εκατ. και με επικέντρωση στις δυναμικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις προστιθέμενης εγχώριας αξίας και υποκατάστασης εισαγωγών, τις επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα, ικανή διοίκηση και ενδιαφέρον επιχειρηματικό σχέδιο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ομίλου Μιχάλη Σάλλα, το νέο ανταγωνιστικό πρότυπο θα πρέπει να εξισορροπεί δύο αντίρροπες καταστάσεις. Την αντίσταση των συντελεστών κόστους και την αύξηση της αποδοτικότητας που έχουν ανάγκη οι επενδύσεις και οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Θα πρέπει, δηλαδή, να αναζητηθούν και να αξιοποιηθούν πλεονεκτήματα που απελευθερώνουν την επιχειρηματικότητα από τη στενή έννοια του κόστους. Από την άποψη αυτή, το νέο μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας θα πρέπει να προσανατολισθεί στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας με βάση την ποιότητα, ουσιαστική συνισταμένη της οποίας είναι, ασφαλώς, και η καινοτομία.

Σε ανάλογο μήκος κύματος και η Eurobank. Σε νέες χρηματοδοτήσεις στον τουριστικό τομέα, που θα ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ για το 2015, αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Χρήστος Μεγάλου. Ο επικεφαλής του τραπεζικού ομίλου, μιλώντας στο 13ο συνέδριο του ΣΕΤΕ, χαρακτήρισε τον τουριστικό τομέα της χώρας στρατηγικό τομέα ανάπτυξης της Eurobank με περισσότερες από 1,5 δισ. ευρώ επενδύσεις μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τρέχουσας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank στην έκδοση του περιοδικού της δελτίου Greece Macro Monitor με τίτλο «Αποτελέσματα οικονομετρικού υποδείγματος για την εκτίμηση του ΑΕΠ της Ελλάδας το 3ο τρίμηνο του 2014», υποδηλώνεται περαιτέρω ενίσχυση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας το 3ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, στο περίπου 1% από μείον 0,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Συγγραφέας της έκθεσης είναι ο δρ Πλάτων Μονοκρούσος, chief market economist και αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Eurobank.

Από την πλευρά της Alpha Bank η εβδομαδιαία έκθεσή της αναφέρει πως για την ανανέωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας είναι καθοριστικής πλέον σημασίας η επιβεβαίωση ότι δεν θα διαταραχθεί σε μόνιμη βάση το μείγμα οικονομικής πολιτικής που οδηγεί σε πρωτογενή πλεονάσματα, ούτε θα εκτροχιασθεί το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, λόγω πολιτικών εξελίξεων.

Ετσι, μόνον, θα διασφαλισθεί η πορεία προς τη συντεταγμένη ανάκαμψη των επενδύσεων και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα, σημειώνεται σχετικά.

Οπως αναφέρεται, το 2015 ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ προβλέπεται να προσεγγίσει το 3%. Πέρα από την ελαφρά ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1% περίπου καθώς η απασχόληση θα αυξάνεται και οι μισθοί θα σταθεροποιούνται, η άνοδος του ΑΕΠ προϋποθέτει κυρίως την αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας κατά 10% περίπου.

Ασφυκτιούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η «μεταρρυθμιστική» λαίλαπα αφαίρεσε από την ελληνική οικονομία μέσα σε μία πενταετία 60 δισ. ευρώ και δημιούργησε συνολικές οφειλές που προσεγγίζουν τα 170 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν όσο το ελληνικό ΑΕΠ

Σε απόλυτη οικονομική ασφυξία έχουν οδηγηθεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις στα χρόνια του Μνημονίου, καθώς η «μεταρρυθμιστική» λαίλαπα αφαίρεσε από την ελληνική οικονομία μέσα σε μία πενταετία 60 δισ. ευρώ και δημιούργησε συνολικές οφειλές που προσεγγίζουν τα 170 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν όσο το ελληνικό ΑΕΠ.

Ακόμη, από την έναρξη της κρίσης οι εκροές καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες ανέρχονται στα 70 δισ. ευρώ. Οι εναπομείνασες καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων μόλις και μετα βίας φτάνουν το ποσό των 164,23 δισ. ευρώ

Η πλήρης αφαίμαξη που έχουν υποστεί ιδιώτες και επιχειρήσεις τα τελευταία πέντε χρόνια έχει δημιουργήσει σκηνικό απόλυτης καταστροφής στην αγορά, με αποτέλεσμα υπό αυτές τις συνθήκες να θεωρείται αδύνατο να πάρει και πάλι μπροστά η οικονομία.

Οι αριθμοί που αποκαλύπτουν την κατάσταση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς το Δημόσιο, τα «κόκκινα» δάνεια προς τις τράπεζες και τις ακάλυπτες επιταγές δεν είναι παρά η απόδειξη της πραγματικότητας που ζουν οι Ελληνες στην καθημερινότητά τους τα τελευταία πέντε χρόνια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και μετά τη ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά και τη διαφαινόμενη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων, η αγορά αναφέρει ότι, έπειτα από πέντε χρόνια ασφυξίας, θα χρειαστεί πολύς καιρός μέχρι να ορθοποδήσουν οι ιδιώτες και να σταθεροποιηθούν οι επιχειρήσεις.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει πραγματικά στο απροχώρητο. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο τέλος Σεπτεμβρίου έσπασε και το φράγμα των 70 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς το Δημόσιο τρέχουν με ρυθμό 1 δισ. ευρώ το μήνα, δημιουργώντας στο 9μηνο του έτους μια νέα δεξαμενή οφειλών ύψους 9,68 δισ. ευρώ, από 8,654 δισ. ευρώ που ήταν στο 8μηνο του 2014.

Ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται τα χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς τις εφορίες δείχνει ότι στην πραγματικότητα η πλειονότητα των φορολογουμένων έχει κηρύξει μερική και σε αρκετές περιπτώσεις ολική στάση πληρωμών.

Και αυτό γιατί στις παλαιές οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2013, ύψους 60,4 δισ. ευρώ, προστέθηκαν οι νέες ύψους 9,68 δισ. ευρώ, την ώρα που ακόμα και όσοι είχαν ενταχθεί στις παλαιές ρυθμίσεις χρεών σταμάτησαν να τις εξυπηρετούν.

Ωστόσο, αν και σύμφωνα με το στόχο του Μνημονίου το Δημόσιο πρέπει να εισπράξει 2 δισ. ευρώ από παλαιές οφειλές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, αλλά και το 25% των νέων οφειλών, στο 9μηνο το ποσοστό είσπραξης έναντι του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους διαμορφώθηκε μόλις στο 14,16%. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στα ασφαλιστικά ταμεία, με το 40% των ασφαλισμένων να έχουν «φεσώσει» τον ΟΑΕΕ, το ΙΚΑ και τον ΟΓΑ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, σε σύνολο 770.000 ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, οι 575.434 από αυτούς χρωστούν συνολικά 7,5 δισ. ευρώ.

Στο ΙΚΑ χρωστούν 441.781 ασφαλισμένοι, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους να έχουν φτάσει συνολικά τα 9 δισ. ευρώ. Μάλιστα από αυτά, τα 7,8 δισ. ευρώ αφορούν χρέη άνω των 5.000 ευρώ ανά περίπτωση, με συνέπεια οι οφειλέτες να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κατασχέσεων καθώς την είσπραξη των οφειλών τους έχει αναλάβει το ΚΕΑΟ.

Το 1/3 των ασφαλισμένων του ΟΓΑ έχει δημιουργήσει οφειλές προς τον οργανισμό. Συγκεκριμένα, 200.981 ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ έχουν δημιουργήσει συνολικές οφειλές ύψους 340.000.000 ευρώ. Ακόμα πιο τραγική είναι η κατάσταση αναφορικά με τα χρέη επιχειρήσεων και νοικοκυριών προς τις τράπεζες. Το συνολικό μέγεθος των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπολογίζεται στα 80 με 85 δισ. ευρώ, από τα οποία τα μισά είναι επιχειρηματικά, ακόμα 25 δισ. ευρώ στεγαστικά και τα υπόλοιπα καταναλωτικά κ.ά. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι αν άμεσα δεν υπάρξει ρύθμιση και για τα «κόκκινα» δάνεια, το 2015 θα ξεκινήσει με επιχειρηματικά κανόνια, αλλά κυρίως με χιλιάδες οικογένειες που θα βρεθούν στο δρόμο εξαιτίας των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών που θα ξεκινήσουν από το νέο χρόνο.

Σε αυτό το εκρηκτικό τοπίο έρχονται να προστεθούν και οι ακάλυπτες επιταγές, οι οποίες, σύμφωνα με στοιχεία του Τειρεσία, στο 9μηνο αν και εμφανίζονται μειωμένες κατά 40,6% σε αξία σε σχέση με πέρυσι, έφτασαν στα 236,9 εκατ ευρώ. Μαζί με τα 66,7 εκατ. ευρώ των απλήρωτων συναλλαγματικών τα συνολικά φέσια στην αγορά ανεβαίνουν στα 303,6 εκατ. ευρώ.

Οι 100 δόσεις

Με καθυστέρηση μηνών ήρθε η πολυαναμενόμενη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη ιδιωτών προς το Δημόσιο (εφορίες-ασφαλιστικά ταμεία), η οποία προβλέπει από 12 έως και 100 δόσεις, με μικρότερο ποσό δόσης τα 50 ευρώ και «κούρεμα» προστίμων - προσαυξήσεων, που έχουν επιβληθεί επί της αρχικής οφειλής. Στη νέα ρύθμιση έχουν δικαίωμα υπαγωγής φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν βεβαιωμένες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και το τέλος Σεπτεμβρίου 2014, για τα ασφαλιστικά ταμεία και ώς την 1η Οκτωβρίου για τις εφορίες, ύψους έως 1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση, η σχετική αίτηση πρέπει να κατατεθεί έως το τέλος Μαρτίου 2015. Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται έκπτωση σε προσαυξήσεις και πρόστιμα ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει ο οφειλέτης.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

* 100% για εφάπαξ καταβολή,

* 90% εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε 12 δόσεις,

* 80% εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε 24 δόσεις,

* 70% εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε 36 δόσεις,

* 60% εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε 48 δόσεις,

* 50% εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε 60 δόσεις,

* 30% εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε 72 δόσεις,

* 20% εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε 100 δόσεις.

Η ρύθμιση προβλέπει υπαγωγή σε αυτήν οφειλών που είναι είτε ληξιπρόθεσμες είτε απλώς έχουν βεβαιωθεί, ενώ προβλέπει επιπλέον «μπόνους για όσους βρίσκονται ήδη στην παλαιά ρύθμιση με τις 48 δόσεις, καθώς το επιτόκιό τους θα είναι μειωμένο από 8,76% σε 4,56%, αναδρομικά, από 1-1-2013. Στην τροπολογία προβλέπεται επίσης ότι όσοι επιλέξουν να παραμείνουν στην παλιά ρύθμιση των 48 δόσεων, θα επιβραβευτούν με επιπλέον αναδρομική μείωση 20% στις προσαυξήσεις.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Εθνική Τράπεζα
Επενδυτικές τράπεζες
Τράπεζες & χρηματοπιστωτικό σύστημα
Τράπεζες
Τράπεζα Πειραιώς
Για το ίδιο θέμα
ΤτΕ: Eνισχυμένη η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών
Χαρδούβελης: «Διατηρούνται αδιάθετα τα αποθέματα των 11,4 δισ. ευρώ»
Σαμαράς: Αυτή την πορεία δεν επιτρέπεται να ανακόψει κανείς
Είκοσι πέντε ευρωπαϊκές τράπεζες απέτυχαν στα stress tests