Ηλεκτρονική Έκδοση

Ψηφίστηκε το ν/σ για τη «Διαύγεια» και την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα

Υπερψηφίστηκε από την Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τίτλο «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και την υποχρεωτική ανάρτηση στο «πρόγραμμα Διαύγεια» για όλες τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (μεταξύ των οποίων και οι ΜΚΟ), τα σωματεία, τα ιδρύματα και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και λοιπούς μη κερδοσκοπικούς φορείς, οι οποίες επιχορηγούνται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ποσό άνω των 3.000 ευρώ ετησίως.

Το θέμα με τη «Διαύγεια» προκάλεσε άλλωστε ενδοκυβερνητική ρήξη με την υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης να παίρνει αποστάσεις από τον υπουργό Κυρ. Μητσοτάκη. Στο νομοσχέδιο είχε αρχικά συμπεριληφθεί και μια τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που ουσιαστικά έθετε εν αμφιβόλω το πρόγραμμα «Διαύγεια» για την αντιμετώπιση σοβαρού προβλήματος που αφορούσε τη μεταφορά μαθητών, όπως τόνισε και η υφυπουργός, ζητώντας την απόσυρσή της.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα, υποχρεωτικό αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για κάθε νέο διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου με το νέο νόμο η Ελλάδα όχι μόνο προσαρμόζεται στην Οδηγία της Ε.Ε. 2013/37 «σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα», αλλά κάνει ακόμη πιο τολμηρά βήματα σε σχέση με το κείμενο της οδηγίας για το άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Στο πλαίσιο αυτό, καθιερώνεται η αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας. Η αρχή αυτή έγκειται στο ότι:

- Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που κατέχει η διοίκηση είναι κατ' αρχήν ανοικτά και προσβάσιμα στους πολίτες.

- Ο αποκλεισμός της πρόσβασης και η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα δεν δικαιολογείται για λόγους σκοπιμότητας, αλλά μόνο για λόγους νομιμότητας.

- Η διοίκηση οφείλει να αιτιολογεί ειδικώς τις περιπτώσεις στις οποίες δεν διαθέτει για περαιτέρω χρήση τα δεδομένα που κατέχει.

- Η περαιτέρω χρήση των δεδομένων, εφόσον θεωρείται αναγκαίο, μπορεί να επιτρέπεται με καθεστώς γενικής ή ειδικής άδειας.

Παράλληλα στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η εκτέλεση των προϋπολογισμών των υπουργείων, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, πρέπει να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα τους κατά κανόνα σε πραγματικό χρόνο και να παρέχει αναλυτικές καταστάσεις και για το σκέλος των εσόδων και για το σκέλος των εξόδων ανά κωδικό αριθμό εσόδου ή εξόδου.

Newsroom Enet

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Ψηφίσματα/Τροπολογίες
Διαύγεια
Νομοσχέδια
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Βουλή