Έντυπη Έκδοση

Δράση για 8.000 στον τουρισμό

Ξεκινά άμεσα να «τρέχει» το πρόγραμμα voucher εργασίας στον τουρισμό, που θα καλύψει σε πρώτη φάση 8.000 ανέργους. Ηδη μέσα στις επόμενες μέρες και οπωσδήποτε πριν από το τέλος της εβδομάδας, θα ανακοινωθεί από το υπουργείο Εργασίας το πρόγραμμα που έχει στόχο την κάλυψη 8.000 θέσεων εργασίας στον κλάδο του τουρισμού.

Για άλλους τομείς

** Τον Νοέμβιίο θα υπάρξουν εξειδικευμένες δράσεις για συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, όπως είναι το εξαγωγικό εμπόριο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέες τεχνολογίες.

** Το υπουργείο Εργασίας βρίσκεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και με εμπορικές τράπεζες για να συνδράμουν στη στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων είτε με τη μορφή «μικροεγγυήσεων είτε με την καταβολή ποσού». Στόχος, να υπάρξει μια ευρύτερη επαναπροσέγγιση των προγραμμάτων απασχόλησης και από κοινωνικά επιδόματα να μετατραπούν σε κατάρτιση των νέων και σε στήριξή τους για να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις

Ειδικότερα το πρόγραμμα voucher στον τουρισμό για 8.000 ανέργους έχει σκοπό την επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα sete-voucher.gr, ενώ το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το ΣΕΤΕ που είναι ο αρμόδιος φορέας. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα έως και 2.550 ευρώ.

Προϋποθέσεις και κριτήρια

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

** Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ. Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ,

** Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 8.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών

Η επιλογή και η εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει τον εξής κριτηρίων:

** Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

** Συνολικό εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, οικονομικού έτους 2014.

** Συμμετοχή ωφελούμενων σε αντίστοιχες δράσεις.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Τουρισμός
Απασχόληση και ανεργία
Εργασιακά θέματα
Εργασία & Ασφάλιση