Έντυπη Έκδοση

Ευκαιρίες αποχώρησης από το Δημόσιο και ασφαλιστικά δικαιώματα

Οσοι συμπληρώνουν μόνο τον προβλεπόμενο χρόνο ασφάλισης αποχωρούν, αλλά η σύνταξή τους θα καταβληθεί μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας

Οι υπάλληλοι των Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.λπ., οι οποίοι συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο χρόνο ασφάλισης, αλλά όχι και το απαιτούμενο όριο ηλικίας, μπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους οποτεδήποτε, η σύνταξή τους όμως θα τους καταβληθεί μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.

Αυτό επισημαίνεται σε εγκύκλιο της διοίκησης του ΙΚΑ, η οποία εκδόθηκε έπειτα από εκατοντάδες ερωτήματα ασφαλισμένων ιδίως της Αγροτικής Τράπεζας, που έλαβαν υψηλή αποζημίωση και δεν υπήχθησαν στο νέο τραπεζικό φορέα, αλλά και κατ' επέκταση άλλων οι οποίοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, φοβούμενοι επώδυνες αλλαγές.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι σε περίπτωση αποχώρησης εκδίδεται συνταξιοδοτική απόφαση με ταυτόχρονη αναστολή καταβολής του ποσού της σύνταξης, το οποίο προβλέπεται ότι θα χορηγηθεί με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατά περίπτωση ορίου ηλικίας, προσαυξημένο με τις εκάστοτε αναπροσαρμογές που δόθηκαν μέχρι τότε.

Ο αποχωρών υπάλληλος και τα προστατευόμενα, σύμφωνα με το καταστατικό κάθε Ταμείου, μέλη, εάν το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους για υγειονομική περίθαλψη στον ίδιο φορέα, εφ' όσον δεν υπαχθεί εξ ιδίου δικαιώματος στην ασφάλιση άλλου φορέα ή κλάδου υγείας.

Για τη συνέχιση της ασφάλισης καταβάλλεται από τον αποχωρούντα υπάλληλο η εισφορά συνταξιούχου του κλάδου υγείας.

Είναι γνωστό ότι μέχρι 31.5.2013, για παροχές ασθενείας οι συνταξιούχοι του τέως ΤΣΠ-ΑΤΕ υπάγονταν στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού ΑΤΕ (ΤΥΠ-ΑΤΕ), ενώ από 1ης.6.2013 δικαιούνται παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που αφορούν τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως προς την ασφάλιση, το ύψος των εισφορών και τη χορήγηση βιβλιαρίου ασθενείας.

Συνεπώς κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με το κοινοποιούμενο έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα πρόσωπα που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το τέως ΤΣΠ-ΑΤΕ με αναστολή καταβολής της σύνταξής τους, δύναται να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον ίδιο φορέα με τους λοιπούς συνταξιούχους του τέως ΤΣΠ-ΑΤΕ, που δεν τελούν σε αναστολή, ήτοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η ανωτέρω ασφάλιση άρχεται από την ημερομηνία υποβολής σχετικού αιτήματος στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων, οι οποίοι οφείλουν να καταβάλλουν την εισφορά συνταξιούχου 4% για υγειονομική κάλυψη, επί του ποσού της χορηγούμενης σε αναστολή σύνταξής τους.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Απασχόληση και ανεργία
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Εργασιακά θέματα
Εργασία & Ασφάλιση
Δημόσιος Τομέας