Έντυπη Έκδοση

Ε.Ε.: Αύξηση επενδύσεων με μείωση κερδών

Η σταθερή συμμετοχή των επενδύσεων στο ΑΕΠ με πτωτικό το μερίδιο των κερδών στην Ευρωζώνη το β' τρίμηνο θέτει κάποια ερωτηματικά για τη δυνατότητα συνέχισης της ανάπτυξης στην Ε.Ε. Πολύ περισσότερο που η αύξηση του εισοδήματος και της κατανάλωσης των νοικοκυριών δεν βασίστηκε μόνο σε αυξήσεις μισθών, αλλά και σε μείωση των αποταμιεύσεων.

Ολο και λιγότερα αποταμιεύουν οι Ευρωπαίοι Ολο και λιγότερα αποταμιεύουν οι Ευρωπαίοι Αναλυτικότερα, σταθερό στο 21,6% παρέμεινε το β' τρίμηνο 2014 το ποσοστό των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ευρωζώνη σε σχέση με το α' τρίμηνο (στην Ε.Ε.28 ήταν 21,9%), αφού τόσο οι επενδύσεις όσο και η προστιθέμενη αξία παρέμειναν σταθερές. Ωστόσο, τα αποθέματα (υλικά, προμήθειες και τελικά προϊόντα) μειώθηκαν σύμφωνα με την Eurostat.

Παρομοίως σταθερό στο 38,2% (από 38,1% το α' τρίμηνο 2014) διατηρήθηκε και το μερίδιο των επιχειρηματικών κερδών στην Ε.Ε.28, ενώ υποχώρησε στην Ευρωζώνη στο 38,4% (από 38,7% το α' τρίμηνο).

Αντίστοιχη μείωση κατέγραψε το β' τρίμηνο 2014 και το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών στην Ευρωζώνη (12,9% από 13,1% το α' τρίμηνο) και την Ε.Ε.28 (10,4% από 10,7% αντίστοιχα).

Επίσης, το ποσοστό επενδύσεων των νοικοκυριών διατηρήθηκε ουσιαστικά σταθερό μεταξύ α' και β' τριμήνου 2014 σε Ε.Ε.28 (7,8%) και Ευρωζώνη (8,2% από 8,3%).

Πάντως, σε ονομαστικούς όρους στην Ευρωζώνη το μεν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε 0,2% το β' τρίμηνο (χάρις στην αύξηση μισθών και κοινωνικών επιδομάτων), η δε κατανάλωση αυξήθηκε 0,4%, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις μειώθηκαν 1,3%.

Τέλος, σε πραγματικούς όρους, το κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε 0,2% το β' τρίμηνο 2014 έπειτα από μία κάμψη του κατά 0,4% το α' τρίμηνο, ενώ η κατά κεφαλήν πραγματική κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 0,4%.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Οικονομικές έρευνες και μελέτες
Επιχειρήσεις
Ευρωπαϊκή Ένωση
Επενδύσεις